Låt oss hjälpa er att bli en av de bästa. Börja här!
Startsida De Bästa Arbetsplatserna Världens Bästa Multinationella Arbetsplatser

De bästa i världen

Världens bästa 2013

Great Place to Work® är övertygade om att alla företag kan bli utmärkta arbetsplatser och det är vårt uppdrag att hjälpa dem att nå dit. Vi presenterar 2013 års utgåva av  Världens bästa multinationella arbetsplatser. Detta år deltog fler än 6000 företag i nationella listtävlingar över bästa arbetsplatser i fler än 45 länder på sex kontinenter. Organisationerna på denna lista representerar de 25 bästa multinationella arbetsplatserna i världen.

Detta är det tredje året som vi presenterar Världens bästa multinationella arbetsplatser, men Great Place to Works insikt om utmärkta arbetsplatser sträcker sig långt utöver vår roll att välja de bästa. Våra undersökningsbaserade utvärderingar hjälper organisationer av alla typer och storlekar att förstå förhållandet mellan deras kultur och affärsframgång. Vi tillhandahåller verktyg, utbildning och rådgivningstjänster till företag som vill omarbeta och förändra sin kultur. Och vi delar med oss av fallstudier, bästa arbetsmetoder och arbetsplatstrender genom våra konferenser, seminarier och webbplatser.

De 25 företagen på listan över världens bästa multinationella arbetsplatser 2013 sätter ribban högt för oss alla. Deras enastående prestation bygger ett bättre samhälle genom att skapa utmärkta arbetsplatser.

Grattis!

Klicka här för att se hela listan