Låt oss hjälpa er att bli en av de bästa. Börja här!
Startsida Publikationer & event Bloggar och nyheter Tre viktiga stödroller i skapandet av ett "Great Place to Work"

Tre viktiga stödroller i skapandet av ett "Great Place to Work"

Jennifer Robin

En av de viktigaste faktorerna för att lyckas med att skapa en utmärkt arbetsplats, är hur mycket stöd du får under processens gång. Att skapa en utmärkt arbetsplats är inget som händer över en natt och det blir ofta lika många felsteg som framgångar. Utan någon som kan fungera som ett bollplank,

uppmuntra dig och ge dig nya perspektiv, blir ditt arbete ännu svårare. Vem kan ha de här rollerna i ditt fall?

Bollplanket
Jag har ofta märkt att det är svårt för företagsledare att kunna se utöver sina begränsningar, intentioner och resultat. Ta ett enkelt exempel - en situation där medarbetarna önskar sig mer tvärfunktionellt samarbete. En företagsledare som ställs inför den här feedbacken kan klaga på organisationens konservativa natur (begränsningar), använda sig av sina egna mål och förse sina medarbetare med de fakta de behöver (intentioner) eller göra halvlyckade försök att skaffa information från andra funktioner vid behov (resultat).

Ibland behövs det en annan person som åtar sig rollen som medarbetarnas röst, för att kunna återinföra företagsledaren till ämnet. ”Det här handlar om människor som ska kommunicera med andra avdelningar. Hur kan vi åstadkomma det på ett meningsfullt och framgångsrikt sätt? Kan vi ha tvärfunktionella möten? Skapa arbetsgrupper? Dela nyhetsbrev och mötesprotokoll mellan avdelningarna?” Frågor från bollplanket får företagsledaren att ”komma loss” från sina egna erfarenheter och återinföra fokuset till medarbetarnas erfarenheter, vilket i slutänden kommer att vara lösningen på problemet.

Uppmuntraren
Dina första försök till att skapa tillit bland människor kanske inte bemöts av varmhjärtade reaktioner. När du ändrar ditt sätt att kommunicera vid personalmöten, från en ensidig kommunikation från dig till dem och börjar be var och en att avlägga en rapporter om sina framgångar, kommer kanske den första reaktionen att bli ”Har han blivit helt galen?”. Eller ett halvhjärtat, ”Jodå, det går bara bra. Inget direkt att rapportera”. Allt eftersom tilliten och respekten ökar, så kommer responsen att bli bättre och med en ökad möjlighet till att skapa en utmärkt arbetsplats, men i början kan det finnas en del skepticism att arbeta sig igenom.

Uppmuntraren kan hjälpa dig att stå på dig tills de här positiva resultaten börjar visa sig. Vi är konstruerade på ett sätt som gör att vi vill få ett positivt resultat, så i väntan på att de här resultaten ska komma från själva arbetsgruppen, kan uppmuntraren fungera som en ställföreträdare. ”Det låter som om du verkligen försöker att få kontakt med folk. Jag tycker du ska försöka igen nästa vecka och se om folk har börjat se positivare på det här.” Det kan naturligtvis hända att du senare behöver ändra kursen något, men det första steget är att pröva något tillräckligt ofta för att ta reda på vad som fungerar i just din arbetsgrupp.

Perspektivförändraren
Jag tycker att Marcus Buckinghams arbete är mycket inspirerande. Han påminner oss om att vi ska lägga märke till och använda oss av våra individuella styrkor. Samma sak behöver ske när det gäller att skapa en verkligt bra arbetsplats. Jag säger ofta till människor att de ska bygga på det som fungerar bra, men det är ingen lätt uppgift att ta reda på vad som fungerar bra och att sedan fokusera sin uppmärksamhet på detta. Vi lever i en värld som fokuserar på bristerna först. Jag vågar gissa att du snabbare kan tala om vad som inte fungerar i din arbetsgrupp än vad som är dess starkaste områden. Perspektivförändrarens jobb är att påminna dig om att uppmärksamma dig på en del, eller till och med hela ditt fokus på, det som fungerar bra.

I situationer där den här personen ingår i din arbetsgrupp, kan hon eller han påminna om det som är bra. ”Du har rätt, det inte var många som svarade på din fråga om deras framgångar förra veckan. Men det var några som gjorde det och andra verkade definitivt intresserade!” Eller, om den här personen inte har en aning om vad som händer på din arbetsplats, kan hon eller han ändå vara uppmärksam på när du använder obalanserade uttryck och ställa frågor som får dig att tänka på och tala om framgångar.

Det går lättare att skapa en urmärkt arbetsplats om du har din egen personliga grupp av styrelsemedlemmar - folk som kan lyssna på dig, uppmuntra dig och ge dig nya perspektiv. Din utmaning är att: Hitta ditt bollplank, din uppmuntrare och din perspektivförändrare...och hitta sätt där du kan vara de här rollerna för andra!

Jennifer Robin, fil.dr. är forskardocent och före detta överordnad konsult hos Great Place to Work® Institute, samt medförfattare till The Great Workplace: How to Build it, How to Keep It, and Why It Matters.

 

Comments (0)


   • >:o
   • :-[
   • :'(
   • :-(
   • :-D
   • :-*
   • :-)
   • :P
   • :\
   • 8-)
   • ;-)

   

  Du får gärna kommentera den här artikeln!  Vi ber dig att använda det här offentliga utrymmet på ett respektfullt sätt och i enlighet med våra Riktlinjer för användning online.