Låt oss hjälpa er att bli en av de bästa. Börja här!
Startsida Publikationer & event Bloggar och nyheter Behöver ni genomföra en medarbetarundersökning?

Behöver ni genomföra en medarbetarundersökning?

ToveGriffinUnder mer än 25 år har Great Place to Work® undersökt hur man arbetar för att skapa en stark arbetsplatskultur på tusentals arbetsplats runt om i världen. Vi har studerat alla slags organisationer, från små nystartade företag till stora multinationella organisationer, den privata sektorn och den offentliga.

Idag vågar vi säga att vi vet vad som gör att det fungerar och vi vet att organisationer med en stark arbetsplatskultur som skapar en positiv medarbetarupplevelse konsekvent, presterar bättre finansiella resultat än sina konkurrenter. Just nu är Great Place to Work®  det enda konsultföretaget i världen som fokuserar på just detta ämne, hur man skapar en arbetsplatskultur grundad på tillit som ett strategiskt steg till en lönsam verksamhet.

Vi har kompetensen och verktygen för att ge dig:

 • en nulägesrapport och både medarbetarindex och ledarskapsindex,
 • ett mått på er arbetsplatskvalitet som underlag till vidare analys och kartläggning av er organisation,
 • ett arbetssätt och en process som hjälper att driva er utveckling åt rätt håll,
 • en möjlighet att visa upp era goda resultat och synas bland de bästa arbetsplasterna genom vår kvalitetsutmärkelse "Sveriges Bästa Arbetsplats".

2_utvrderingsperspektiv

Trust Index© - vår medarbetarundersökning

Med hjälp av vår medarbetarundersökning får det ett konkret mått på er arbetsplatskvalitet som du kan jämföra med andra organisationers resultat. Denna medarbetarundersökning är startpunkten för organisationer som åtagit sig att skapa en bättre arbetsplats. Verktyget bygger på en modell som verifierats av data ifrån de över 5 500 organisationer som varje år genomför vår utvärdering, och utgör själva kärnan i Great Place to Works metod. Medarbetarundersökningen är ett första steg som hjälper till att identifiera vad som initialt behöver förbättras genom att mäta den grundläggande tilliten inom organisationen.

Vi hjälper till att länka Trust Index-parametrarna till din organisations affärsmässiga mål och dina medarbetares upplevelse av arbetsplatsen, för att kunna öka ledare/chefers insyn och ansvarstagande kring arbetsplatskulturfrågor. Vi tillhandahåller även en stor mängd jämförelsegrupper (benchmarks) med resultat från de Bästa Arbetsplatserna, inom Sverige såväl som internationellt, inom olika branscher och organisationstyper.

Culture Audit© - vår kulturprofilering

Culture Audit är en slags verksamhetsbeskrivning som ni gör med hjälp av ett antal frågeområden som vi delger er. Här får ni svara på frågor om er instats som arbetsgivare, om era strategier och era  kulturella egenskaper, såsom dess antaganden, normer, filosofi och värderingar som driver er, så att vi kan se hur de stödjer organisationens vision och mission. Med hjälp av detta verktyg kan vi visa dig hur er insats som arbetsgivare jämför med andra, och kan hjälpa dig förstår var din nästa utvecklingsinsats behöver vara.

En utvärdering av relationen mellan upplevelse och intention

Great Place to Work® kan sedan kombinera en analys av dina medarbetares upplevelse av arbetsplatsen genom vår Trust Index© medarbetarundersökning, med en utvärdering av dina program och arbetsmetoder genom vår Culture Audit©.

Genom den här processen identifierar våra konsulter eventuell diskrepans mellan syftet med organisationens handlingsprogram och praktiker - och deras verkliga effekt. Konsulterna ger rekommendationer kring vilka områden som är viktigast att investera i för framtida förbättringar och erbjuder insikter som hjälper er att på ett effektivare sätt bygga upp en stark arbetsplatskultur.

Vi vet att alla organisationer och företag kan bli riktigt utmärkta arbetsplatser och vi ser vårt arbete som ett sätt att bygga ett bättre samhälle en arbetsplats i taget. 

Vill du komma i kontakt med mig för att få reda på mer im våra utvärderingsverktyg, ring mig gärna på 08-56200483 eller skicka en mail till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

1 Comment

 1. Hej,
  Vi arbetar som extern HR-partner åt ett bolag med 30 anställda. De vill genomföra en medarbetarundersökning så snart som möjligt. Vi vill därför veta hur mycket det skulle kosta att låta er göra en, samt tidsramar för själva utformandet. Jag uppskattar om ni kunde svara mig så fort son möjligt.

  Med vänliga hälsningar,
  Anna West

   • >:o
   • :-[
   • :'(
   • :-(
   • :-D
   • :-*
   • :-)
   • :P
   • :\
   • 8-)
   • ;-)

   

  Du får gärna kommentera den här artikeln!  Vi ber dig att använda det här offentliga utrymmet på ett respektfullt sätt och i enlighet med våra Riktlinjer för användning online.