Låt oss hjälpa er att bli en av de bästa. Börja här!
Startsida Vårt synsätt

Vad är ett Great Place to Work?

”En utmärkt arbetsplats karaktäriseras av att man känner förtroende för chefer och ledare, är stolt över det man gör och trivs med människorna man arbetar med.”

Robert Levering, grundare, Great Place to Work®

Under nära 30 år har vi forskat i vad det är som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra. Årliga studier och medarbetarundersökningar av 10 miljoner medarbetare i 50 länder och från ca 6 000 organisationer ligger till grunden för de två modeller kring vilka vi byggt hela vår verksamhet. Dessa beskriver ett "great place to work", från medarbetarens respektive ledarens perspektiv. Modellerna är applicerbara på alla arbetsplatser, oavsett bransch, storlek eller nationalitet.

Ett great place to work - medarbetarperspektivet
medarbetarundersökning

Våra studier visar att de arbetsplatser som medarbetare upplever som riktigt bra kännetecknas av postiva relationer och en hög grad av tillit. Ett ”great place to work” är en arbetsplats där man:

  • LITAR PÅ människorna man arbetar för
  • känner STOLTHET för det man gör och
  • TRIVS tillsammans med människorna som man jobbar ihop med.

De tillitsfulla relationerna på den utmärkta arbetsplatsen byggs genom ledare/chefers trovärdighet, den respekt medarbetare känner att de bemöts med och hur rättvist de upplever att de blir behandlade. Kompletterande aspekter är den stolthet man känner för organisationen och de egna prestationerna, samt den kamratskap som finns mellan kollegorna.

Ett great place to work
- ledarperspektivet
medarbetarundersökning

Utifrån ledarens perspektiv är ett ”great place to work” en arbetsplats där man:

  • NÅR ORGANISATORISKA MÅL;
  • med medarbetare som GÖR SITT ALLRA BÄSTA; och
  • ARBETAR SOM ETT TEAM i en TILLITSFULL miljö.

Vi har identifierat nio verksamhetsområden med vilkas hjälp ledare/chefer kan skapa en tillitsfull miljö: Utmärkta arbetsplatser når sina organisatoriska mål genom att inspirera, informera, och lyssna; de får medarbetarna att ge sitt allra bästa genom att uppskatta, utveckla och visa omtanke; och att arbeta som ett team genom att anställa strategiskt, fira framgångar och fördela medel rättvist.

 

Våra konsulter beskriver gärna våra modeller och tankesätt mer i detalj. Kontakta oss.