Låt oss hjälpa er att bli en av de bästa. Börja här!
Startsida Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

HEJ och VÄLKOMMEN till vår webbplats. Vi har lagt upp dessa villkor och bestämmelser, vilka uppfyller ett stort antal lagar som reglerar bruk av en webbplats på Internet. Dessa villkor och bestämmelser täcker många olika viktiga frågor, inklusive skydd av upphovsrättsskyddat material och annan immateriell egendom, samt presentation, insamling och användning av information.

Dessa villkor och bestämmelser gäller för ditt bruk av denna webbplats (”webbplatsen”) samt för:  (a) alla webbplatser som ägs och/eller tillhandahålls av Great Place to Work® Institute, Inc. (”GPTW”), inklusive alla tjänster som erbjuds via denna webbplats och/eller andra webbplatser tillhörande GPTW (”tjänsterna”); (b) alla erbjudanden och tillämpningar av programvara som ägs och/eller tillhandahålls av GPTW och/eller som finns tillgängliga på eller via denna webbplats eller andra webbplatser tillhörande GPTW (”programvaran”); samt (c) alla webbsidor, data, text, bilder, fotografier, illustrationer, grafik, ljud, video och dokument, inklusive artiklar, marknadsföringsmaterial, pressmeddelanden och annan information och innehåll som finns tillgängligt på eller via denna webbplats eller andra webbplatser tillhörande GPTW.

GPTW:s mål är att skapa ett bättre samhälle genom att hjälpa företag att förbättra sina arbetsplatser. Ägna lite tid åt vår webbplats om du är intresserad av att hjälpa till att skapa utmärkta arbetsplatser. Vi tror att världen kommer att förbättras om du läser igenom materialet på den här webbplatsen, anammar idéerna som presenteras här och lyckas med att tillämpa dem på din arbetsplats. Om du har frågor om användningen av materialet på webbplatsen så ska du läsa vidare. Vi hoppas att alla dina frågor kommer att besvaras. Om du har fler frågor efter att du har läst igenom det här, kan du kontakta oss med hjälp av funktionen ”KONTAKTA OSS”.  Vi hoppas att materialet som presenteras kommer att inspirera dig till handling!

Genom att få åtkomst och använda denna webbplats, bekräftar du att du har läst igenom och förstår dessa villkor och bestämmelser och att du accepterar dem och samtycker till att vara juridiskt bunden av dem. Du bör inte använda den här webbplatsen om du har invändningar mot något av dessa villkor eller någon bestämmelse.

GPTW kan med tiden komma att revidera dessa villkor och bestämmelser och sekretesspolicyn då nya funktioner läggs till på webbplatsen eller då lagar och standarder gällande Internet utvecklas. Vi kommer att prominent publicera dessa ändringar, men vi rekommenderar att du med jämna mellanrum läser igenom dessa villkor och bestämmelser då du besöker webbplatsen.

Ditt fortsatta bruk av den här webbplatsen indikerar att du accepterar dessa villkor och bestämmelser, inklusive vår sekretesspolicysamt insamling, användning, avslöjande, hantering och lagring av din personliga information (enligt beskrivningen i sekretesspolicyn).

Om du har invändningar mot dessa villkor och bestämmelser, bör du omedelbart upphöra att använda webbplatsen.

Andra villkor

Vissa delar av den här webbplatsen kan har ytterligare regler, riktlinjer och/eller övriga villkor och bestämmelser som gäller för din åtkomst och/eller användning av den ifrågavarande delen av webbplatsen. Dessa övriga villkor (”andra villkor”) kan komma att revideras med jämna mellanrum. Om du till exempel sänder eller publicerar innehåll, inklusive text, grafik, programvara, musik, ljud, fotografier, videor, meddelanden, kommentarer, feedback, data, information eller annat material (kollektivt, ”användarinnehåll”), bör du läsa igenom våra riktlinjer för användning online för att ta reda på hur GPTW hanterar användarinnehåll. Denna webbplats tillhandahåller också länkar till sociala medier såsom Facebook, Twitter och LinkedIn. Vi rekommenderar att du granskar dessa webbplatsers sekretesspolicyer samt andra villkor och bestämmelser innan du publicerar något användarinnehåll på dem. Och om du deltar i en undersökning som genomförs av GPTW, ska du granska de villkor som gäller för det enskilda undersökningsprojektet. Om det föreligger någon konflikt eller motsägelser mellan några av dessa villkor och bestämmelser och de andra villkoren, kommer dessa andra villkoren gälla.

Användarinnehåll som skickas in av dig 

Om du överför eller publicerar användarinnehåll på eller till webbplatsen, (1) intygar och försäkrar du till GPTW att du har införskaffat alla nödvändiga licenser, medgivanden, undantag, överlåtelser, auktoriseringar och/eller tillstånd för att kunna publicera eller sända detta användarinnehåll; samt (2) beviljar du till GPTW oåterkalleligen, globalt, utan ensamrätt i all framtid, en fullständigt licensieringsbar, royaltyfri licens och rätt att kunna använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda arbeten från, distribuera, sända, samt offentligt framföra och ställa ut detta innehåll (helt eller delvist) och/eller att (helt eller delvist) inkludera det i andra arbeten i vilken form som helst, media eller teknologi, både sådana som för närvarande är befintliga och sådana som kan komma att utvecklas. Du bekräftar att allt användarinnehåll som du skickar in får hanteras av GPTW på en icke-konfidentiell basis. Du bör läsa igenom våra riktlinjer för användning online för mer information om användarinnehåll, inklusive hur GPTW hanterar användarinnehåll.

Användning av webbplatsen

Vissa delar av webbplatsen kan vara begränsad till auktoriserade användare som kan behöva använda ett lösenord. Du samtycker till att inte lämna ut något/några lösenord eller annan åtkomstinformation till webbplatsen. Du samtycker till att du är ansvarig för att hemlighålla ditt/dina lösenord, liksom annan åtkomstinformation till webbplatsen, samt till att du är ansvarig för all aktivitet som sker genom användning av ditt/dina lösenord och/eller annan åtkomstinformation till webbplatsen. Du samtycker vidare till att du kommer att meddela GPTW omedelbart om du upptäcker någon otillåten användning av ditt/dina lösenord eller annan åtkomstinformation till webbplatsen.

Du samtycker till att inte få åtkomst till eller att använda webbplatsen på något sätt som skulle kunna skada, avaktivera, hindra eller otillbörligt belasta webbplatsen och/eller dess värd, servrar, nätverk, system eller andra användare. Du samtycker till att inte på något sätt försöka störa driften av webbplatsen (inklusive leverans av tjänster), att inte sända virus eller maskar till webbplatsen, att inte använda spindlar, robotar eller andra automatiska mekanismer för att få åtkomst till webbplatsen och/eller dess servrar eller system, samt att inte översvämma, skicka skräppost, mail-bomba, krascha eller på annat sätt sända oombedd e-post till webbplatsens andra användare. Du samtycker vidare till att inte försöka få åtkomst till data som inte är ämnade för din användning, att du inte kommer att försöka logga in till en server eller ett konto som du inte är berättigad åtkomst till, samt att du inte utan tillstånd kommer att sondera, skanna eller testa sårbarheten hos något system eller nätverk som på något sätt är relaterad till webbplatsen.

Programvara

Du bekräftar att ditt användande av all programvara (enligt definitionen ovan) som tillhandahålls av GPTW och/eller som görs tillgängliga via webbplatsen ska regleras av dessa villkor och bestämmelser, oavsett förekomsten av licensavtal och/eller slutanvändaravtal. Om inte annat skriftligen överenskommits, bekräftar du (1) att din användning av programvaran endast kommer att ske för personliga och/eller icke-kommersiella ändamål; (2) att du inte kommer att försöka ändra eller modifiera programvaran; (3) att du inte kommer att bakåtkompilera, omkompilera eller på annat sätt få åtkomst till programvarans källkod; (4) att du inte kommer att försöka kringgå eller avaktivera programvaran eller dess avsedda ändamål; samt (5) att du inte kommer att kopiera, underlicensiera, överlåta, överföra, distribuera, skicka eller på annat sätt använda programvaran utan ett uttryckligt skriftligt förhandsgodkännande från GPTW.

Tjänster

GPTW kan när som helst komma att ändra eller eliminera tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen. GPTW garanterar inte att någon viss tjänst finns tillgänglig för användning där bor och referenser till tjänster på webbplatsen indikerar inte att tjänsterna kommer att finnas tillgängliga för dig och/eller där du bor.

Upphovsrätt och tillstånd

Du är välkommen att bläddra igenom webbplatsen. I allmänhet, och om inte annat anges, har du rätt att läsa igenom och skriva ut material från webbplatsen, förutsatt att materialet (1) endast används för icke-kommersiella ändamål och (2) att du bevarar och inte ändrar information om någon upphovsrätt, några varumärken och annat egendomsskydd som visas på materialen såsom de publicerats på webbplatsen.

Du har inte rätt, utan ett skriftligt förhandsgodkännande från GPTW, att göra eller distribuera kopior av material från webbplatsen för något kommersiellt syfte. Inget material som införskaffas från webbplatsen (inklusive all programvara, HTML-kod och annan kod) får inte utan ett skriftligt förhandsgodkännande från GPTW bakåtkompileras, isärmonteras, omkompileras, transkriberas, lagras i ett återvinningssystem, översättas till andra språk eller till andra dataspråk, eller på något sätt eller form överföras (elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras, inspelas, eller på något annat sätt), återsäljas eller återdistribueras.

Om inte annat anges gäller följande för allt innehåll på webbplatsen:

Upphovsrätt © 2013 GREAT PLACE TO WORK® INSTITUTE, INC.

Alla rättigheter förbehållna.

GPTW har som policy att upphäva tjänster till användare som begår medvetna och/eller upprepade överträdelser.

Kontakta oss på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen för mer information om tillstånd om att kunna använda material från webbplatsen.

Varumärken

Många av de varumärken/servicemärken och/eller logotyper (”märken”) som visas på webbplatsen identifierar GPTW:s produkter och tjänster, samt informerar allmänheten om källan till dessa produkter och tjänster. Det är strängt förbjudet att felaktigt använda märkena, inklusive men ej begränsat till, att använda dem på något av följande sätt:

  • På ett sätt som kan skapa förvirring;
  • För att identifiera dina egna produkter eller tjänster;
  • I, som, eller som en del av dina egna varumärken eller servicemärken;
  • På ett sätt som felaktigt antyder sponsring, stöd eller annan relation med dina produkter, tjänster eller andra aktiviteter; eller
  • På ett sätt som degraderar eller försvagar märkena.

Du samtycker till att inte utan ett skriftligt förhandsgodkännande från GPTW visa eller på annat sätt använda dig av märkena. Du kan be om sådana tillstånd genom att skicka ett e-postmeddelande till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .  Vi kommer då att utvärdera din begäran och så snart som möjligt ge dig ett svar.

Friskrivningsklausuler, ansvarsbegränsningar och garantier.

Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter, tryckfel och inaktuell information. GPTW garanterar inte att publicerad information är korrekt, tillförlitlig, komplett eller aktuell, och GPTW garanterar inte att webbplatsen kommer att motsvara dina behov. GPTW förbehåller sig rätten att när som helst kunna göra ändringar på webbplatsen. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED, BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DITT ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE DEN PROGRAMVARA OCH DE TJÄNSTER SOM ERBJUDS PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN, SKER PÅ EGEN RISK. GPTW ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA SPECIELLA, DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFFBARA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER VINSTER, SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV, ÅTKOMST TILL, ELLER OFÖRMÅGAN ATT KUNNA ANVÄNDA PROGRAMVARAN, TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN. (EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDE AV ANSVAR FÖR EFTERFÖLJANDE ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG.) GPTW UTFÄRDAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL GÄLLANDE NÅGON PROGRAMVARA, NÅGOT MATERIAL OCH/ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN; DESSA TILLHANDAHÅLLS ALLA I ”BEFINTLIGT SKICK”. GPTW GARANTERAR INTE AVSAKNAD AV ÖVERTRÄDELSER. GPTW ANSES INTE HA NÅGOT ANSVAR OCH SKA INTE HÅLLAS SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR NÅGRA SKADOR PÅ DIN DATAUTRUSTNING ELLER VIRUS SOM KAN INFEKTERA DEN ELLER NÅGON ANNAN EGENDOM, GENOM DIN ÅTKOMST TILL, DÅ DU ANVÄNDER ELLER SÖKER PÅ WEBBPLATSEN, ELLER DÅ DU LADDAR NER PROGRAMVARA ELLER MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN.

Skadeersättning

Du ska hålla GPTW skadeslösa och ej ansvariga, samt dess dotterbolag, chefer, medarbetare och representanter, från och gentemot allt ansvar, förluster, anspråk, krav, dispyter, skador och kostnader av något slag, inklusive men ej begränsat till, rimliga advokatarvoden och kostnader för rättstvister som uppstår genom eller som relaterar på något sätt till din användning av webbplatsen, inklusive all programvara och/eller tjänster som erbjuds via webbplatsen, det innehåll som du skickar via webbplatsen och/eller genom att du överträder någon av bestämmelserna i våra villkor och bestämmelser och/eller vår sekretesspolicy.

Ansvarsbegränsning gällande immateriell egendom

GPTW respekterar andras immateriella egendom och vi ber besökare på vår webbplats att göra detsamma. Om du tror att ditt arbete har använts på ett sätt som utgör en kränkning gentemot upphovsrättslagen, ska du (enligt 17 U.S.C. § 512(c)) lämna in ett skriftligt meddelande till GPTW:s upphovsrättsrepresentant med följande information:

(1) Identifikation av det upphovsrättsskyddade material som du hävdar har kränkts;

(2) Identifikation om vart på webbplatsen som materialet finns som du hävdar har kränkts;

(3) Ett uttalande om att du i god tro anser att bruket av det ifrågasatta materialet inte godkäns av upphovsrättsinnehavaren, dennes representant eller lagen, inklusive lagen om regelmässigt bruk av upphovsrättsskyddat material;

(4)  Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, samt att du under straffansvar för mened intygar att endast du är innehavare av den uteslutande upphovsrätten som du hävdar har kränkts, eller att du har rätt att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar;

(5) Din adress, telefonnummer och e-postadress; samt

(6) Din fysiska eller elektroniska namnteckning.

GPTW:s utsedda representant för meddelanden om upphovsrättskränkningar på webbplatsen, kan nås på:

Adress: Utsedd representant för immateriell egendom

Charles Pelton, global marknadsföringschef

222 Kearny Street, Svit 800

San Francisco, CA 94108, USA

Telefon: +1 415-503-1234

Fax: +1 415-503-0054

E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Vi ber dig också att meddela GPTW:s utsedda representant om du tror att något av dina varumärken eller servicemärken har kränkts, eller om du anser att ett fotografi av dig har använts utan ditt tillstånd.

Lösning av tvister

Alla åtgärder till följd av en överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor och bestämmelser, ska läggas fram till den federala eller lokala domstolen i San Francisco i Kalifornien i USA, vad än som är lämpligast, samth till den jurisdiktion du samtycker till. Om domstolen anser att en överträdelse har förekommit, ska domstolen ha rätt att utfärda ett föreläggande och bevilja GPTW skadestånd samt ersättning för advokatarvoden, liksom andra och ytterligare ersättningar som domstolen finner lämpliga.

Gällande lagar och jurisdiktionsfrågor

Webbplatsen ska lyda under lagarna i Förenta Staterna och de federala upphovsrätts- och varumärkeslagarna, samt delstaten Kaliforniens lagar gällande kontrakt som ingås och som fullständigt verkställs i denna delstat, utan hänsyn till konflikter av lagar eller val av lagvalsregler. Genom att besöka och använda webbplatsen, samtycker du till jurisdiktionen för domstolen i Kalifornien, samt accepterar att ta emot delgivning gällande juridiska åtgärder via post. Du avsäger dig härmed alla juridiktions- och platsrelaterade försvarsrättigheter som annars kan finnas tillgängliga.

Efterlevnad av lagar

Du samtycker till att inte använda webbplatsen eller programvaran, eller de tjänster som tillhandahålls på eller via webbplatsen, för ändamål som är förbjudna enligt dessa villkor och bestämmelser eller enligt lag. Du samtycker vidare till att inte få åtkomst till, ladda ner, använda eller exportera webbplatsen, programvaran, eller de tjänster som tillhandahålls på eller via webbplatsen, vilket är en överträdelse av gällande lagar, regler och bestämmelser. Du samtycker till att efterleva alla lagar, restriktioner och regler gällande export utfärdade av Förenta Staterna eller myndigheter i andra länder, samt att inte direkt eller indirekt tillhandahålla eller på annat sätt göra webbplatsen, programvaran eller de tjänster som tillhandahålls på eller via webbplatsen tillgängliga, vilket är en överträdelse av någon av dessa restriktioner, lagar, regler eller bestämmelser, eller utan alla nödvändiga tillstånd.

Force Majeure

Utöver de övriga bestämmelserna i dessa villkor och bestämmelser, skall GPTW inte hållas ansvarsskyldiga gentemot dig för något fel eller försening av dess skyldigheter som uppstår på grund av laga hinder, statliga restriktioner, krig, oroligheter, blockader, civilt upplopp, strejker, lockouter eller andra orsaker som rimligen ligger utanför GPTW:s kontroll. GPTW ska omedelbart meddela dig om sådana force majeure-relaterade förhållanden. Villkoren i denna klausul skall inte vara ett undantag, utan tillfälligt uppskjuta GPTW förpliktelserna tills de är praktiskt möjligt att utföra efter att ett force majeure-förhållande har upphört.

Rubriker

Rubrikerna för var och en av dessa villkor och bestämmelser är endast till för bekvämlighetsskäl och som en referens. Dessa rubriker ska ignoreras beträffande tolkningen och konstruktionen av dessa villkor och bestämmelser.

Ingen överlåtelse

Du kan inte överlåta dina rättigheter eller förpliktelser enligt detta avtal utan ett uttryckligt skriftligt förhandsgodkännande från GPTW.

Ogiltiga bestämmelser

Om någon del av dessa villkor och bestämmelser anses vara ogiltighetsförklarade, ska den ogiltighetsförklarade delen tolkas enligt gällande lag i möjligaste mån, för att reflektera det ursprungliga syftet och resten av bestämmelserna ska förbli gällande i full laga kraft.

Ingen eftergift

Om GPTW underlåter sig att insistera på eller att upprätthålla en strikt tillämpning av någon av bestämmelserna i dessa villkor och bestämmelser, ska detta inte betraktas som en eftergift av någon bestämmelse eller rättighet.

Ändringar i dessa villkor och bestämmelser

Ändringar i dessa villkor och bestämmelser ska endast ske genom en reviderad publicering på denna webbplats och inga råd eller annan information som tillhandahålls på webbplatsen eller genom dess representer till någon användare på något sätt som inte publiceras på denna webbsida, ska utgöra en revidering, eftergift eller en ändring av dessa villkor och bestämmelser, förutom där en sådan revidering, eftergift eller ändring skrifligen har utfärdats av en auktoriserad tjänsteman eller representant för GPTW.

Avtalet i sin helhet

Dessa villkor och bestämmelser utgör avtalet mellan GPTW och dig i sin helhet beträffande webbplatsen.

Översättningar

Dessa villkor och bestämmelser publiceras på GPTW:s partnerwebbplatser i många jurisdiktioner i världen och på många olika språk. Om du inte flytande talar det språk som du läser, bör du besöka Great Place to Works® webbplats för det land med det språk som du talar bäst.  Använd funktionen ”KONTAKTA OSS” för frågor.

GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ANGER DU ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER SAMT ALLA EVENTUELLA FRAMTIDA ÄNDRADE VERSIONER AV DESAMMA. SOM ETT VILLKOR FÖR ATT DU SKA FÅ ANVÄNDA WEBBPLATSEN, GARANTERAR DU ATT DU INTE KOMMER ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN FÖR ÄNDAMÅL SOM ÄR FÖRBJUDNA ENLIGT LAG.

Om du har frågor om våra villkor och bestämmelser kan du kontakta oss per e-post på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .

Senaste revision:  9 juni, 2013