Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies

GPTW Blogg: 3 trender för 2018!

Vi tar fram spåkulan och siar. Vad kommer att bli de största trenderna under 2018!

Inte bara affärsidén kommer att göra anspråk på ledningsgruppens tid man kommer även prata "personalidé" på ledningsgruppsnivå. Varumärkesplattformen kommer utvecklas att inkludera ert arbetsgivarvarumärke OCH ni kommer att arbeta ännu mer strategiskt med att skapa en tydlig arbetsplatskultur!

 

Personalidé

Affärsidé och vision brukar kallas företagets ryggrad och för de flesta organisationer är det både självklart och nödvändigt att dessa finns på plats. De förmedlar till alla involverade vad det är man ska åstadkomma tillsammans och varför organisationen finns till.

Men långt ifrån alla företag har förstått vikten av att ha en personalidé och en vision kring sitt arbetsgivarerbjudande.

Vi förutspår att fler organisationer och verksamheter kommer att vikten av att konkretisera sin personalidé för att kunna förmedla vad man aspirerar att erbjuda sina nuvarande och framtida anställda. Detta utgör grunden för ert arbetsgivarvarumärke.

 

Arbetsgivarvarumärkes-plattform

De flesta företag spenderar mycket tid att ta fram sin varumärkesplattform, många timmar läggs på att ta fram varumärke, mission, vision och värderingar för att alla ska ha en gemensam bild av vilka man är och för att skapa en tydliga bild av det gemensamma uppdraget, men också hur man vill upplevas av sina intressenter (främst kunderna).

 

Men allt för få kopplar på arbetsgivarvarumärket i detta upplägg!

Er varumärkesplattform bör inkludera ert arbetsgivarvarumärke för det hjälper er att kommunicera en tydlig bild av den arbetsplats ni kan erbjuda framtida medarbetare. En tydlig bild av ert erbjudande hjälper även de medarbetare som är på plats att förstå vilka förväntningar de kan ha av er som arbetsgivare.

 

Strategisk fokus och långsiktighet i ert kulturarbete

Det är er arbetsplatskultur som ger er övertaget gentemot era konkurrenter. Det är med tillit i fokus och rätt kultur som ni kan skapa en högre grad av engagemang bland era medarbetare.

Vi vet redan nu, med år 2017 i ryggen, att fler organisationer kommer att inse vikten av att kartlägga sitt kulturskapande aktiviteter samt värdera sin insats som arbetsgivare, utvärdera medarbetarupplevelsen och tillit till ledarskapet, för att kunna skapa en tydligare målbild för ert egna kulturarbete.

 

Vi vill önska er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR!« Artiklar & Rapporter
© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC