Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

5 sätt en framgångsrik arbetsplatskultur bygger lönsamhet

5 sätt arbetsplatskultur är lönsam

I tider av förändring, såsom en vändande konjunktur, är det lätt oroa sig för framtiden. Vi märker allt mer att företagsledare vänder sig till oss med frågor om hur de ska rusta sin organisation inför 2020. Det finns ett råd vi ger alla: satsa på att bygga tillit. 

Tillit är tätt kopplat till lönsamhet. Organisationer där medarbetarna litar på människorna de arbetar för, är stolta över vad de gör och tycker om sina kollegor står statistiskt sett bättre rustade för utmaningar och förändringar. Det finns en rad lönsamma resultat som de företag som satsar på att bygga en framgångsrik organisationskultur kan förvänta sig. I denna artikel listar vi några av dem.

 

1. Bättre finansiella resultat

FTSE Russel, ett oberoende analysföretag som studerar den globala aktiemarknaden, konstaterar att de börsnoterade företag som är med på Great Place to Works lista över Världens Bästa Arbetsplatser har tre gånger högre kumulativ avkastning på aktiemarknaden än marknadsgenomsnittet.

Ytterligare en oberoende studie av de 100 bästa arbetsplatserna på listan visar att företag som uppfyller kraven på att vara ett great places to work uppnår överlägsna resultat år efter år när det kommer till rörelseresultat per anställd, rörelsemarginal, tillväxttakt och avkastning på tillgångar.

 

2. Lägre personalomsättning

Fackförbundet Vision räknade 2015 på vad en nyanställning kostar och kom fram till att slutsumman för rekrytering, introduktion, inskolning av ny personal samt kostnader för avveckling av medarbetaren som lämnar landar på i genomsnitt 542 700 kronor. Enligt Poolias beräkning från 2018 kostar en felrektytering cirka 700 000 kronor.

Med tanke på dessa summor är det tryggt att veta att de företag som är med på listan över Världens Bästa Arbetsplatser har cirka 50 procent lägre personalomsättning jämfört med genomsnittet. Det visar data som Society for Human Resource Management (SHRM) släppte under 2019.

 

3. Bättre kundservice och nöjdare kunder

Cornell University genomförde en åttaårig studie med hjälp av Great Place to Work-data som visade att engagerade anställda levererar bättre kundservice, tar fram bättre produkter och har nöjdare kunder.

 Det är viktigt eftersom forskning från Accenture Strategy visar att 64 procent av de som byter leverantör gör det på grund av dåliga serviceupplevelser. När företag förlorar en kund gör de det sex av tio gånger för allt framtid. Resultatet? Företag måste ersätta dem med nya kunder, vilket ofta både är tidskrävande och kostsamt.  De som satsar på att bygga tillit bland sina medarbetare har därför en fördel även i denna aspekt. 

 

4. Större förändringsbenägenhet

Vår forskning visar att medarbetare är 33 procent mer agila inom organisationer som bygger på hög tillit. Det innebär att tillit, förutom att skapa en arbetsplatskultur som består av transparens, samarbete och innovation, även lägger grunden för att företag kan ta snabbare beslut - och agera på dem. 

 

5. Starkare arbetsgivarvarumärke

Att bygga upp ett arbetsgivarmärke känt för att behandla anställda med respekt och tillit är inte bara rätt sak att göra. Det är också en smart rekryteringsstrategi. Det ser vi inte minst i vår data.  93 procent av medarbetarna på listan över Världens Bästa Arbetsplatser säger att de är stolta över att berätta för andra var de arbetar. Den här typen av marknadsföring är inte bara gratis - den väger tyngre än traditionellt köpt mediautrymme.

 

Till sist

Denna artikel är en del i vårt arbete kring att rusta organisationer för de utmaningar, förändringar och motgångar de kan tänkas stå inför under de kommande åren. För att hjälpa oss ta fram passande innehåll skulle vi bli glada om du tog dig tid att besvara vår korta enkät.

  ©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC