Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

5 sätt för att lyckas med den hybrida arbetsplatsen

Ord som "hybrid", "flexibilitet" och "distans" nämndes av fler än 53 000 medarbetare i våra undersökningar 2021 på frågan vad de gillar med sin arbetsplats eller vad som kan göra den bättre.

"Framöver bör plats inte spela någon roll, men flexibilitet borde göra det," säger Great Place to Works vd Maria Grudén. "För mig handlar inte den hybrida arbetsplatsen om en viss fysisk plats utan om att bry sig om människor och ge dem den flexibilitet de behöver för att må bra och kunna arbeta på bästa sätt.”

Frågorna kring det hybrida arbetssättet är fortfarande många ute bland Sveriges organisationer. Hur definierar företag flexibilitet? Vad vill medarbetarna ha av den moderna arbetsplatsen? Och varför är vissa företag och ledare motståndare mot denna typ av förändring?

Detta bör sättas ihop med det faktum att en stor mängd människor har sagt upp sig från sina jobb den senaste tiden. The Great Resignation har snabbt blivit ett trendande samtalsämne på LinkedIn och i tidningarna.

Det visar att anställda inte är rädda för att ge sig i väg på jakt efter något bättre. Och här är det många som sätter just flexibilitet och frihet allra högst upp på listan över vad en bra arbetsgivare ska kunna erbjuda.

Det är därför företag som lyssnar, anpassar sig och förändrar sig kommer att vara de som lyckas bäst med att behålla och attrahera talanger och i slutändan bli mer framgångsrika.

Vad är en hybrid arbetskultur?

En hybrid arbetsplatsmodell är en modell där anställda både arbetar på kontoret eller ifrån andra platser, exempelvis sitt hem. Arrangemanget kan se ut på många olika sätt, till exempel kan det innebära att endast viss personal måste vara på plats medan andra kan arbeta på distans eller så kan alla anställda ges frihet och flexibilitet att välja sin arbetsplats och sitt schema.

Men en framgångsrik hybrid arbetskultur handlar om mycket mer än att bara etablera en modell kring timmar och plats. En hybrid arbetskultur är kombinationen av arbetsplatssystem, beteenden och värderingar som påverkar den övergripande medarbetarupplevelsen. En hybrid arbetskultur är hur du förenar olika sätt för människor att arbeta på tillsammans.

5 sätt för att lyckas med en hybrid arbetsplats:

1. Lita på dina medarbetare

För ledare som funnit sin egen framgång i en kontorsmiljö kan det vara svårt att föreställa sig en högfungerande distans- eller hybrid arbetsmodell – även om forskning om produktivitet på distans avfärdar denna uppfattning.

Företag som framgångsrikt har implementerat hybridarbetsplatser är villiga att gå över från en kontrollstil av ledarskap till en mer modern, människocentrerad stil – en stil som litar på att anställda får jobbet gjort var som helst.

It-företaget NVIDIA förkroppsligar detta med en "projektet är chefen"-filosofi, där det är upp till medarbetarna (och deras scheman) att bestämma när arbetet är klart, så länge projektet blir gjort som förväntat.

2. Lyssna på dina medarbetare

En av de stora utmaningarna med distans-/hybridarbete är att det är svårare att bygga empati med människor som du inte träffar fysiskt. Det kan leda till att medarbetare som främst arbetar på distans inte känner att du ser deras sanna jag eller fulla potential.

Som chef i en organisation där några arbetar på distans måste du anpassa ditt ledarskap till en modern, människocentrerad stil där du kommunicerar att du litar på att alla anställda får jobbet gjort.

Men distans-/hybridarbete ger också kommunikationsfördelar. Du kan nu sammanföra människor som vanligtvis inte skulle kunna arbeta ihop - de som befinner sig på olika platser, tidszoner eller lever under olika typer av omständigheter - för virtuella konversationer.

Vill du vara en framgångsrik hybridledare måste du dra nytta av dessa möjligheter och samtidigt minimera isoleringen. Sätt gärna i system att proaktivt och löpande be om dina medarbetares feedback för att på så sätt upprätthålla deras förtroende för dig och för bättre förutsättningar att arbeta rättvist.

3. Skapa arbetssätt tillsammans med medarbetarna

Enligt en studie av Slack vill 75 % av cheferna arbeta på kontoret jämfört med 34 % av icke-cheferna. Tyvärr är alltför många seniora ledare inte villiga att se fördelarna med distans-/hybridarbete, och de är inte heller villiga att ge medarbetarna något att säga till om.

Ledande hybridföretag har motsatt inställning. De är inte rädda för att sätta sina anställda i förarsätet och göra dem till medskapare av den nya arbetsplatsen.

Genom att erbjuda flexibilitet gör dessa arbetsplatser det möjligt för anställda att prioritera sina personliga liv – vilket ökar medarbetarnas välbefinnande, engagemang och behållning.

EY har skapat vad det kallar för ett Design Council, ett team av anställda som spänner över funktioner, regioner och rang och som valts ut utifrån deras förmåga att agera förändringsmästare på olika nivåer i företaget. Tillsammans använde teamet sina olika perspektiv för att skapa en arbetsmodell som fick namnet EY:s "Way of Working".

På liknande sätt ordnade IBM ett "Think Forward Jam" - ett tvådagars virtuellt evenemang för mer än 34 000 anställda där alla tillsammans tog fram rekommendationer, riktlinjer och delade best practice för hur alla skulle kunna arbeta tillsammans och gå över till det nya normala.

4. Var rättvis mot alla medarbetare

När medarbetare är utspridda är det alldeles för lätt att förbise de som inte får så mycket mötestid med ledningen. Framgångsrika hybridledare säkerställer att alla anställda övervägs för projekt och befordran och håller reda på alla medarbetare för att säkerställa att ingen lämnas bakom.

Dessa ledare erkänner också den orättvisa som ofta upplevs av de anställda vars roller inte tillåter dem att arbeta var som helst. En av de främsta bidragande faktorerna till att så många har sagt upp sig på sistonde är frontlinjearbetare som söker roller som erbjuder mer flexibilitet.

För att bekämpa detta säkerställer framgångsrika ledare att anställda på plats ges jämförbar flexibilitet som deras motsvarigheter på distans.

På Hilton har de omdefinierat sina roller och implementerat en ny "SuperFlex"-modell som låter callcenterpersonal välja sitt schema och antal arbetstimmar.

5. Var tydlig och konsekvent 

Under de senaste åren har vi alla lärt oss att det är utmattande att leva i kronisk osäkerhet. Som ledare har du ett stort ansvar för att tillhandahålla tydlighet och konsekvens för det som går. Detta påverkar inte bara produktiviteten och medarbetarnas engagemang, utan också välbefinnandet för alla i organisationen.

Salesforce har gjort detta med sina Flex Team Agreements (FTA), som beskriver hur arbetet går till; allt från hur arbetsdagar är schemalagda, hur möten ska gå till och hur man samarbetar för att behålla gemenskapen.

Vill du bli en framgångsrik hybridledare?

Genom att lyssna på dina medarbetare via regelbundna medarbetarundersökningar säkerställer du att övergången till den hybrida arbetsplatsen går smidigt och blir meningsfull för både verksamhet och individ. Kontakta oss för att lära dig hur.

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC