Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

7 tips på hur du kan stötta dina ledare

Stötta dina ledare i att skapa en bättre medarbetarupplevelse för alla. Här har vi samlat flera tips, som bygger på omfattande studier genomförda under 30 år och på upplevelser av över 100 miljoner medarbetare från hela världen. Passa på att suga åt dig av vår och våra kunders kunskap.

Vad är det som kännetecknar en bra ledare? Genom våra undersökningar har vi hittat några gemensamma nämnare värda att titta på innan vi går till våra tips.

De bästa ledarna jobbar tillsammans med sina team, ber team-medlemmar om helt egna eller inspel på idéer och involverar hela teamet i beslut som påverkar de inblandade. De visar uppskattning, lyfter fram och hyllar andras prestationer och hjälper medarbetare framåt i deras karriärer. De bästa ledarna leder genom kompetens, ärlighet och pålitlighet.

Sju tips till dig som vill bli en ännu bättre ledare

1. Coacha dina medarbetare

Under covid-krisen har ledare, precis som många andra, jobbat hemifrån eller på annat sätt remote. Många har upplevt en större prestationsångest än tidigare.

“Det är stor skillnad på vad som förväntas av en ledare nu jämfört med innan krisen. Så är det när det råder konstant förändring och där nya utmaningar kastas framför oss från en dag till en annan. Med hjälp av coachning minskar den skillnaden, och kan vara särskilt värdefullt för den som förväntas stötta människor genom förändring”, säger Dr Petrina Carmody, konsult på Great Place to Work®.

Bra coaching:

* Är skräddarsydd för att möta varje ledares behov
* Skapar en trygg plats för att lyssna, reflektera och växa
* Kan förbättra kommunikation, innovation och problemlösande
* Kan förbättra engagemang, samarbete och chansen att behålla medarbetare


2. Identifiera vad som gör just era ledare framgångsrika

Många ledaregenskaper fungerar överallt, men störst framgång kommer du att få när du inser vilka egenskaper som är unika och fungerar bäst för er organisation.

Fundera över vilka ledare i er organisation som har bäst resultat och fundera över varför. Ta gärna hjälp av vår medarbetarundersökning för att identifiera vad det är som medarbetarna själva upplever fungerar bäst - och använd underlaget som stöd i er fortsatta utveckling.

Intervjua dina ledare. Fråga hur de har åstadkommit sina resultat, och använd informationen till att kartlägga egenskaper och beteenden som du sedan kan sprida och uppmuntra till mer av inom din organisation.

3. Skapa tillit i tre steg

Tillit är grundläggande för att skapa hälsosamma relationer mellan människor. Det ökar chanserna till att medarbetare ska våga vara ärliga och leder på sikt till en trygg gemenskap.

Så hur kan du leda med tillit? Var själv trovärdig. Gör vad du lovar att göra. Visa respekt. Behandla dina medarbetare och deras team med hänsyn och omtanke. Värna om deras kunskap och se till att de känner sig sedda och hörda. Och ta rättvisa beslut. 

4. Samarbeta på riktigt

Ett riktigt samarbete är  mycket mer än att göra saker ihop. Ett riktigt samarbete kräver mer, men mynnar också ut i trygghet och närhet mellan dig som ledare och ditt team.

Involvera ditt team i beslut som berör dem, samla in deras feedback innan ni tar några beslut. Om ni till exempel ska byta plats på kontoret, samla allas tankar innan ni börjar flytta.

Leta aktivt efter åsikter på problem du försöker lösa. Flera, olika, perspektiv inspirerar till mer kreativitet och driver en bättre innovation än att jobba själv. Var inte rädd för att be om andras hjälp, du kan inte veta allt och dina medarbetare kommer känna sig uppskattade när de får möjlighet att hjälpa dig.

Stämma av med dina medarbetare och fortsätt med informella sammankomster som gemensamma digitala luncher eller allmänt häng online.

5. Visa upp allas fina insatser

Belöna och visa upp dina medarbetares insatser. Hyllningar och beröm är faktiskt en central del av att förbättra någons prestation, precis som en lön eller en befordran kan vara.

Men lär också dina medarbetare att uppmärksamma varandra. Till exempel kan ni sätta konkreta mål för teamet och fira mindre vinster genom att lyfta fram medarbetare som når sina mål. Glöm inte att vara tydlig med förväntningar på målen.

6. Tänk annorlunda kring befordran 

Att avancera uppåt måste inte vara det enda alternativet.  Många utgår från att en befordran som innebär personalansvar är det bästa för alla, men många tycker att det kan vara minst lika värdefullt att jobba mot andra mål.

Smarta företag skapar flera vägar vid befordran. De hjälper medarbetare att hitta nya ansvarsområden och utvecklar deras färdigheter genom nya projekt och sidoförflyttningar med spännande och utmanande uppgifter.

Duktiga ledare tar sig tid att vara delaktiga i utvecklingsplanen för medarbetare och håller alltid ett öga öppet för nya sätt som medarbetare kan skapa värde eller bidra med något inom områden utanför deras egna.

7. Vänd upp och ned på utvärderingar

Ledare har länge utvärderat medarbetaren, men de bästa ledarna väljer istället att bli utvärderade av sina team. Bland de företag som blivit certifierade hos Great Place to Work är det vanligt att medarbetare får chansen att fundera över om deras ledare visat ett tillräckligt stort intresse för dem och om deras löften gått hand i hand med deras handlingar.

Äkta feedback ger en nyanserad och opolerad bild av din effektivitet - ta chansen att be dina teammedlemmar att utvärdera dig.

Våga testa

Vi förstår att alla sju tips kan kännas övermäktiga, och alla behöver förstås skruvas och anpassas lite efter just din roll och din organisation. Ett bra mål kan vara att sträva efter att testa ett tips varannan månad och se hur det känns.


Lycka till!
©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC