Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Krönika: Powerskills och learnability

Vi har alla läst i skolan om Spinning Jenny. Den första industriella revolutionen började på 1700-talet genom användningen av ångkraft och produktionsmekanisering. Arbete som tidigare producerade trådar på enkla spinnrockar kunde åttadubblas av den mekaniserade versionen.


11.01.2023 av Jeanette Bergvall

7 sätt att skapa ett starkt Employer Brand

Visste du att 75 % av alla jobbsökare tar hänsyn till arbetsgivarens varumärke innan de söker ett jobb?


Nytt toppresultat för Patientnämndens förvaltning

Med 100 procent nöjda medarbetare har patientnämndens förvaltning i Stockholm återigen certifierats som ett Great Place To Work.


Medarbetarengagemang – hur du ökar det i din verksamhet

Medarbetarengagemang är ett viktigt koncept för att förbättra verksamheten och öka produktiviteten. Vi ser att de organisationer som har högt medarbetarengagemang är 57 % mer lönsamma än andra.


Studie visar: Distansarbetare blir inte mer oengagerade

Det finns en allmän uppfattning om att distansarbetare blir alltmer isolerade och bortkopplade från sina arbetsplatser. Men är detta sant? Forskarna Andrew Brodsky och Mike Tolliver har tittat på hur distansmöten har förändrats sedan pandemins...


Kommunikativt ledarskap - hur du kan bli en bättre ledare

Kommunikativt ledarskap är en viktig del av att vara en effektiv ledare. Det handlar om att kunna kommunicera med dina medarbetare, att lyssna på och förstå deras behov och att skapa ett positivt arbetsklimat.


Hållbart ledarskap – en viktig del av företagandet

Företag som implementerar hållbart ledarskap kommer att se fördelar som ökad produktivitet, ökad motivation och ökad lojalitet från sina anställda. Det kan också leda till ökad innovation och ökad konkurrenskraft.


Krönika: Struktur - mikromanagement eller möjliggörare för kreativitet?

Ordet struktur skapar känslor hos människor. För vissa finns en förutfattad mening och oro för att struktur ska strypa all kreativitet och utrymme för eget ansvar. I dessa fall förknippas struktur med detaljstyrning och mikromanagement.


07.12.2022 av Jeanette Bergvall

Krönika: Mätning och målstyrning

Nu har jag arbetat på Great Place To Work i snart en månad. Jag har haft lära känna-samtal med alla medarbetare och kan konstatera att det är ett fantastiskt gäng som arbetar här, där alla...


23.11.2022 av Jeanette Bergvall

Så stöttar du neurologisk mångfald i din verksamhet

Neurodiversity har historiskt sett förbisetts på arbetsplatsen. Neurodiversity, eller neurologisk mångfald som det också kallas på svenska, avser skillnader i neurokognitiva funktioner - eller, för att uttrycka det enkelt, hur människor tänker.


1 2 3 4 5 ... 18

©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC