Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Är du en dålig chef utan att veta om det? Här är 10 tecken

Högljudd, argsint, arrogant och tar kredden för andra människors arbete. Så är vi vana vid att en dålig chef porträtteras på tv. Det gör att vi inte bara kan skratta åt vad vi ser – utan också känna oss trygga i att vi inte är som dem. Men hur är en dålig chef egentligen? Och kan du ha vissa drag av en dålig chef i ditt eget ledarskap utan att veta om det?

I själva verket är det inte vad du gör som gör dig till en dålig chef eller ledare. Det handlar snarare om vad du inte gör. Det vet Jack Zenger och Joseph Folkman, författarna bakom "How to Be Exceptional: Drive Leadership Success by Magnifying Your Strengths". De har studerat agerandet hos över 11 000 ledare som presterat sämst i deras ledarskapsundersökningar och identifierat 10 saker som dessa chefer har gemensamt.

10 tecken på att du är en dålig chef

1. Du misslyckas att inspirera på grund av brist på energi och entusiasm

Detta är den mest utmärkande bristen av alla undersökta, där kollegor beskrev sina misslyckade ledare som oentusiastiska och passiva.

2. Du accepterar medelmåttliga prestationer istället för goda resultat

De ledare som presterar sämst är de som inte sätter visionära och högtflygande mål. Genom detta uppmuntrar de oavsiktligt till mediokra prestationer, vilket leder till att människor gör mindre än vad de borde på jobbet.

3. Du saknar vision

Dåliga och medelmåttiga ledare har en grumlig bild av framtiden och vägen dit. De är även dåliga på att kommunicera kring vägen framåt, vilket gör att deras medarbetare har en oklar bild av vad de ska göra och varför.

 4. Du saknar förmågan att samarbete och att vara en lagspelare

Dåliga ledare undviker sina medarbetare, arbetar och agerar självständigt och misslyckas med att bygga positiva relationer med sina medarbetare. De sämsta ledarna ser på arbetet som en tävling och på sina kollegor som konkurrenter.

5. Du står inte vid dina ord

Att säga en sak och göra en annan är det snabbaste sättet att förlora all trovärdighet gentemot dina kollegor. De värsta ledarna gör detta så ofta att det börjar genomsyra hela organisationen, vilket leder till att fler börjar ta efter samma beteende.

6. Du lär dig inte av dina misstag

Arrogans och självgodhet gör att ledare ofta tror att de har kommit så långt i sina karriärer att de inte längre behöver utvecklas, förändras eller testa nya sätt att arbeta eller leda på. Detta drag hänger ofta ihop med oförmågan att lära sig från sina misstag, vilket gör att medarbetarna ständigt utsätts för ledarnas dåliga agerande.

7. Du är inte innovativ

Dåliga ledare motsätter sig ofta nya idéer, lösningar och angreppssätt. Det kan bero på dålig fantasi eller för att ledaren är oförmögen att förändras själv, vilket ofta resulterar i oförmågan att ta emot förslag och nya angreppssätt från medarbetare.

8. Du vet inte hur du ska utveckla andra

De som inte bryr sig om att hjälpa sina medarbetare att utvecklas eller som inte vill iklä sig rollen som mentor eller coach riskerar att misslyckas mer än andra ledare. Dessa ledare fokuserar primärt på sig själv och sin egen utveckling och bryr sig inte om den långsiktiga framgången för avdelningen, företaget eller deras medarbetare.

9. Du är okänslig

Ledare som är oförskämda eller som förminskar och förringar sina medarbetare gör det antingen av illvilja eller för att de är okänsliga. Men en ledare kan även vara dålig inom detta området genom att inte lyssna, ställa bra frågor, berömma eller förstärka gott beteende och framgång.

10. Du har dåligt omdöme

Dåligt omdöme leder till dåliga beslut. Dåliga beslut får konsekvenser för både medarbetare, kunder och företagets varumärke. 

Oförmåga utmärker den dåliga ledaren 

Det är vanligt att en dålig ledare uppvisar tre eller fyra av dessa egenskaper, då ett problem ofta skapar ett annat. Det som är intressant är att åtta av tio punkterna på listan handlar om sådant som ledaren inte gör och att det i medarbetarnas ögon snarare handlar om just oförmågor och inte om att begå uppenbara fel.

Det är detta som göra bristerna svåra att se – både hos sig själv och hos andra. Det är också brister som inte är lätta att sätta fingret på eller enkla att eskalera till chefens chef.  Än värre är det faktum att det kan gå lång tid innan de observeras, vilket gör att ni sakta men säkert kan vara på väg att gräva er egen grav.

Som ledare måste du stanna upp och ta dig tid att analysera vilken typ av ledare du är – och vilken ledare du inte är. En medarbetarundersökning kan vara en användbar metod för att identifiera dina svagheter för att i steg nummer två få förståelse för hur du kan arbeta för att förbättra ditt ledarskap.

 

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC