Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Alla medarbetare ska kunna påverka både sitt eget arbete såväl som hela företaget

Våren 2006 grundade vi Cygni med visionen att skapa "Sveriges bästa arbetsgivare för en skicklig och ambitiös systemutvecklare". Sedan dess har vi, noggrant och metodiskt, russinplockat 60 av branschens allra vassaste utvecklare. Och nu, åtta år senare, skulle man kunna hävda att visionen uppfyllts i och med att vi utsetts till "Sveriges Bästa Arbetsplats 2014" av Great Place To Work!

Den där våren när vi startade Cygni hade vi givetvis många och långa diskussioner kring hur vi skulle skapa en så bra arbetsplats som möjligt. Att formulera vår hyfsat ambitiösa vision var ju lätt men hur skulle vi gå till väga i praktiken? Vi pratade såklart om praktiska utmaningar som hur vi skulle rekrytera, sälja och formulera vårt erbjudande. Men också mer filosofiska spörsmål kring värderingar, lönemodeller och kultur. Hur skulle vi bygga ett bolag där alla trivs, känner stolthet och är motiverade att leverera toppkvalitet varje dag?

För mig personligen har frihet och möjlighet till självbestämmande alltid varit viktiga ingredienser för att känna en vilja att prestera. Ingenting är mer motivationsdödande än en chef som detaljstyr, struntar i att beakta andras förslag eller fattar beslut enkom för att visa sin makt. Redan i den allra första versionen av Cygnis personalhandbok formulerade vi att "alla medarbetare ska kunna påverka både sitt eget arbete såväl som hela företaget". Idag har det blivit en naturlig del av vår kultur och många av Cygnis förmåner och arbetssätt är sprungna ur förslag från våra medarbetare. Vårt introduktionsprogram för nyanställda och vår föräldraledighetsersättning är exempel på saker som vi infört efter spontana förslag från olika Cygnianer.

För att ge alla medarbetare frihet och självbestämmande krävs ett inkännande, inkluderande och empatiskt ledarskap som respekterar alla de olika individerna som finns i företaget. För några år sedan, på vår årliga konferens i alperna, genomförde vi ett grupparbete i syfte att skriva en "Handbok för konsultchefer på Cygni". Slutresultatet blev 6-7 sidor med tumregler, idéer och visdom kring hur en chef på Cygni ska vara och agera. Att medarbetarna formulerar företagets chefshandbok är en idé som jag tror att många företag skulle må bra av att testa!

Rent generellt betraktar vi konsultchefer på Cygni främst som en servicefunktion. Den primära uppgiften är att peppa, coacha, serva och stötta medarbetarna. Och de ska leverera relevanta och utmanande konsultuppdrag som ligger i linje med medarbetarens individuella önskemål. Dessutom ska chefer på Cygni vara någon man kan vända sig till vid problem på jobbet eller privat. Chefsrollen på Cygni skiljer sig därmed väldigt tydligt från den klassiska "proxy-chefen" som bara tar order uppifrån och för dem vidare neråt i hierarkin.

En annan nyckelfaktor i Cygnis framgångar är vårt fokus på kompetensutveckling. Varje medarbetare är väldigt delaktig i sin egen utveckling och tillsammans med konsultchefen skrivs en individuell kompetensutvecklingsplan varje år. Planen innehåller riktlinjerna för medarbetarens utveckling på både kort och lång sikt. Och den innehåller konkreta aktiviteter som ska genomföras under året, exempelvis att hålla ett föredrag på en konferens, hålla en utbildning hos kunden eller kanske delta i ett open source-projekt. I redan nämnda personalhandbok står det att alla Cygnianer ska kunna "känna stolthet över sitt eget arbete, sina kollegor och sitt företag" och det skulle vara omöjligt om vi inte satsade så mycket på kompetensutveckling. I Great Place To Work-undersökningen fick vi det fantastiska betyget 96/100 i kategorin Stolthet. Jag tror att orsaken till detta till stor del baseras på respekten vi känner för våra kollegors kompetens.

Stolthet är givetvis en skön känsla i sig men den är också oerhört viktig för att skapa sammanhållning i företaget. Känner man inte stolthet över sina kollegor och sitt företag blir man såklart inte heller superaktiv i att bidra till att bygga laget. Jag vet att många tycker att sammanhållningen är det allra bästa med Cygni. Eftersom alla våra konsulter sitter på uppdrag ute hos kunder brukar vi samlas för konsultmöte på kontoret var tredje vecka för att umgås och lyssna till en föreläsning. Redan vid fem anländer de första Cygnianerna och sorlet börjar stiga. Maten levereras. Någon öppnar en öl. En stund senare sitter 60 av Stockholms bästa systemutvecklare och lyssnar till en bra föreläsning. Efteråt blir det mer häng och samkväm och kontoret är oftast inte tomt förrän vid midnatt. Och känslan är att Cygnis resa bara har börjat...

 

Läs mer om Cygni här.


 
Jon Persson är VD och en av grundarna till IT-konsultbolaget Cygni som i år utsågs till Sveriges Bästa Arbetsplats 2014 i kategorin medelstora företag. Cygni erbjuder expertis inom agil systemutveckling på moderna plattformar. De största kunderna är ledande företag inom media, finans, spel och telekom.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC