Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Covid-19: 4 sätt att leda i motgång

På kort tid har Coronaviruset påverkat en hel värld. Gränser har stängts, börsen går mer ner än upp och över hela världen undrar människor: vad ska hända nu?  

Nu mer än någonsin är det dags att visa att ni leder med högt förtroende.

Här är några sätt du kan vägleda ditt team genom denna tid: 

1. Tänk  hur COVID-19 påverkar fler än dina medarbetare

Ledare tänker inte bara på den anställdas psykologiska och fysiska välbefinnande utan även på deras familjer, vänner - till och med på deras husdjurs hälsa. En bra ledare tänker även på sin verksamhets del av det större samhället - och agerar för allas bästa. 

Se till att dina medarbetare kan fortsätta arbeta säkert och bekvämt på ett sätt som håller dem ekonomiskt trygga. Har ni möjlighet att erbjuda era anställda att arbeta hemifrån med samma lön som vanligt är det rekommenderat.  

Tydliga riktlinjer för hur ni arbetar på den fysiska arbetsplatsen och vem som tillåts komma in bör kommuniceras ut till både medarbetare, leverantörer och kunder. 

2. Sprid inte onödig oro - eller felaktig information

I dessa tider är det lätt att bli förvirrad över all information som florerar, särskilt när experter och professionella tyckare kommer med motstridiga råd. Undvik att fatta beslut baserat på sådant du har läst på sociala medier och följ enbart de råd som kommer från Regeringen, WHO och Folkhälsomyndigheten.  

3. Kommunicera öppet - och lyssna 

Otydlighet och ovisshet är för många medarbetare det allra värsta. Som ledare bör du därför vara så öppen som möjligt med den information du har. Är du transparent kommer medarbetarna inte att känna samma rädsla och osäkerhet utan istället kunna engagera sig och behålla sitt lugn – vilket är viktigt för hela verksamheten.  

Lika viktigt är det att ni lyssnar på era medarbetare. Ta deras tankar och förslag på allvar.   

4. Håll engagemanget levande

Virtuell fika, dagliga gemensamma digitala teammöten, videosamtal istället för mail eller telefonsamtal är exempel på saker ni kan införa för att hålla engagemanget vid liv. 

Tillsammans klarar vi det 

Ännu vet vi inte hur länge Coronaviruset är här för att stanna och exakt hur det kommer att påverka våra liv och vårt arbete. Men tids nog kommer livet att återgå till det vanliga. Och världen kommer att förstå att vi är starkare tillsammans än isär.

Genom att anamma ett eftertänksamt och hänsynsfullt ledarskap kan både ditt företag och dina medarbetare komma starkare ur den här osäkra perioden.©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC