Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Därför ska du mäta dina medarbetares upplevelse nu

På kort tid har coronakrisen förändrat allt för organisationer runt om i världen. Den har tvingat oss att arbeta effektivt hemifrån, hur människor reagerar under en kris, vikten av kommunikation och mycket mer. Det har varit en kraschkurs i motståndskraft!

Med så många snabba förändringar kan det tyckas att det nu är en instabil tid att undersöka sina anställda.

"Svaren kommer ändå inte att vara representativa för hur det normalt är här”, kanske du tänker. ”Det vore bättre att vänta tills saker återgår till det normala innan vi mäter medarbetarnas upplevelser igen”.

Tvärtom, säger jag. Nu mer än någonsin ska du använda medarbetarundersökningar som ett verktyg för att vara lyhörd och driva din verksamhet framåt.

 

Visa att du verkligen sätter människan först

Att du väljer att skicka ut en undersökning just nu, när det är som tuffast, skickar många viktiga signaler till dina anställda.

Du förmedlar att:

-       Du fortsatt sätter dem först

-       Inte går under jorden när det blåser

-       Bryr dig mer om hur de faktiskt mår än att kunna visa upp ett fint resultat i media

-       Vill ha deras input för att kunna ändra sådant som inte fungerar

-       Arbetar på att förändra och förbättra er verksamhet

-       Inte står passivt och ser på

För att förstärka att du bryr dig är det viktigt att du efter undersökningen:

  • delar med dig av undersökningsresultaten
  • vidtar åtgärder för resultaten

Att dela undersökningsresultaten, vad ni lärt er från undersökningen och vilka åtgärder ni kommer att vidta som en följd av undersökningen hjälper till att skapa den typ av förtroende och trovärdighet som är ett kännetecken för de bästa arbetsplatserna.

Ger dig en ärlig bild av läget

Att som ledare fråga sina medarbetare över mail eller telefon hur de mår är så klart trevligt, men du kan inte förvänta dig att få ärliga svar. Och det är ärliga svar du behöver just nu.

Tyvärr är det när anställda upplever rädsla, ångest och osäkerhet som de allra minst känner sig trygga att öppet berätta om sina behov och erfarenheter med organisationen och ledarna.  Och utan att ha insikt om dina medarbetares verkliga behov riskerar du att ta beslut som inte alls stämmer överens med verklighetens behov, vilket kan skada din verksamhet på lång tid.

Upptäck hur coronakrisen påverkar dina anställda - kostnadsfritt

Vi har tagit fram en kostnadsfri temperaturmätning bestående av 16 frågor - baserad på över 30 års studier av medarbetares erfarenhet - för användning i kristider som corona. Vi har beslutat oss för att göra mätningen kostnadsfri för alla, både för befintliga kunder och de som tidigare aldrig varit i kontakt med oss, som ett sätt för oss att betona hur viktigt vi tycker det är att mäta medarbetarnas upplevelse just nu.

Vill du ta del av den är du välkommen att anmäla din organisation här. Det går fort och processen som följer är snabb, enkel och smidig.  ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC