Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Employer Branding – 10 saker du bör göra i tuffa tider

Employer Branding under Corona

De flesta av oss befinner oss nu i ett läge där vi måste och bör fokusera på det allra mest akuta. Hur kan vi alla bidra till att våra kollegor mår bra och har bästa förutsättningar? I nästa läge kommer vi att vänja oss och forma oss efter vår nya vardag. Men sen då? Hur ska vi gå tillväga för att göra rätt saker för att vara starka och förberedda för när det vänder? För det kommer det att göra. Det har det alltid gjort, och det kommer det göra den här gången också. Ta det här tillfället i akt och placera Employer Branding där det bör vara. Längst fram, som loket i din organisation.

Rätt hanterat kan Employer Branding bli ett verktyg för er att komma starka ur krisen. Du bör tänka i två faser. I fas ett handlar det om att använda ert Employer Brand för att hantera nuet.  Låt ert arbetsgivarerbjudande hjälpa er att engagera och kommunicera med nuvarande och framtida medarbetare. I fas två har du möjlighet att lägga grunden för arbetet efter krisen. Här kommer handfasta råd för vad du bör göra nu och för vad du behöver göra snart. 

Employer Branding: 5 saker du bör göra direkt

  1. Om du inte har gjort det redan, är det hög tid att kroka arm med såväl dina rekryterare som kollegerna på marknad och kommunikation. Gemensamt ser ni till att era budskap blir starka och följer en röd tråd – till kunder, konsumenter och medarbetare.
  2. Tappa inte kommunikationen i något steg i medarbetarresan. Var närvarande, oavsett vad du har att säga. Eller om du inte har något att säga - säg just det.
  3. Har ni personer i er pipeline, som är inne i en rekryteringsprocess? Fokusera på att kommunicera med dem, tystnad nu är livsfarligt för varumärket.
  4. Tänk på de som befinner sig högst i er Recruitment Funnel. Här blir det viktigt att kommunicera det som är relevant för målgruppen – i det läge de befinner sig nu.
  5. Håll ögon och öron öppna. Om ni har stark kultur och har jobbat med er Employer Branding tidigare, sätts det på prov nu. Vad gör ni i det här läget som arbetsgivare? Dokumentera, anteckna, lyssna. Här kommer det finnas saker som du vill kunna kommunicera längre fram.

Employer Branding: 5 saker du bör göra snart

  1. Har ni en People Plan? Om inte, är det ett ypperligt tillfälle att formulera den nu. En People Plan ger er en tydlig riktning för framtiden och den hjälper dig också att få gehör internt. Se till att få med dig marknad och kommunikation i det arbetet.
  2. Fokusera på övre delen av er Recruitment Funnel. Att jobba med relationsbyggande kommunikation hinns inte alltid med när organisationen behöver rekrytera smart och snabbt. Men nu kan du förbereda såväl teman och strategier som faktiskt innehåll för när det vänder.
  3. Gör en konkurrensanalys. Spana in vad era rekryteringskonkurrenter säger och gör. Hur kan ni sticka ut?
  4. Skapa basen i ert Employer Value Proposition. Gör en genomgång av det som finns dokumenterat av kulturinsatser och medarbetarengagemang.
  5. Bjud in till workshops. Det finns ingenting som hindrar att du bjuder in till digitala workshops under tiden när kollegorna sitter hemma. Kanske de faktiskt har mer tid nu.

Och vet ni vad – hela er strategi, hela ert erbjudande och hela er plan för framtiden kan ni göra digitalt – hemma vid köksbordet.  Ta hjälp av vår grundkurs i Employer Branding. En gång i veckan ses på Teams vi för att gå igenom olika delar av Employer Branding-arbetet, så att ni får hjälp och stöd att bygga er strategi för när det vänder.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC