Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

En kultur som engagerar

Sedan några år tillbaka använder vi på webbyrån Wunderkraut våra värderingar för att leda verksamheten. Det innebär att vi lever som vi lär och att inget beslut vi fattar ska gå emot våra värderingar.

Vi har inte värderingarna på väggen eller i ett dokument som ingen läser. Nej, jag är faktiskt inte ens säker på att alla på Wunderkraut kan rabbla orden vi har och förklara vad de innebär. Men jag vet att vi alla lever dem, för de är en så viktig del av vår kultur!

Det är svårt att förklara hur vi gör utan att även beskriva våra värderingar. Nedan kommer de väldigt kortfattat. Läs gärna mer om dem på wunderkraut.se.

Modiga 
Vi vågar utmana invanda mönster och föreslå det oväntade.

Inkluderande
Vi är öppna, välkomnande och avspända, både internt och externt.

Nördiga
Vi odlar kreativitet, är hängivna personer som känner stark passion och engagemang.

Innovativa 
Vi lovar oss själva och våra kunder att alltid vända och vrida på de behov som finns för att hitta smartare, effektivare och genomförbara lösningar. Varför tycker vi då att det var så viktigt att tänka värderingsstyrt på Wunderkraut? Egentligen är det ju rätt enkelt - värderingar som delas är en starkt bidragande faktor till nöjda medarbetare, vilket ger nöjda kunder och det ger ett sunt företag. Visst handlar det om engagemang från ledningens sida men mest handlar det om engagemang från medarbetarna. Medarbetare som tror på det de gör bidrar till att ytterligare förstärka kulturen.


Här är några exempel på vad vi gör för att engagera alla som jobbar på Wunderkraut.

Medarbetarluncher 
Vi träffas några personer åt gången och diskuterar företagskultur, organisation, förbättringar och idéer under en lunch. Ett fritt samtal som är lite styrt utifrån några frågeställningar ger oss enormt bra feedback!

Arbetssätt
Vi jobbar med att utveckla företaget hela tiden både i organisation, processer och teamsammansättning. I det arbetet involverar vi olika personer, grupper och ibland hela företaget. Nyss hade vi t. ex. en workshop där berörda medarbetare fick ta fram lösningsförslag på ny teamsammansättning. Den gav ovärderlig input till hur teamen sedan faktiskt blev, och bidrog mycket till förståelsen för hur svårt det är att hitta en lösning som tillfredsställer alla till 100%.

Retrospektiv
Varje vecka har vi ett uppföljningsmöte (retrospektiv) där vi går igenom och ger feedback på hur veckan gått och vad man ska göra bättre. Det gör att vi snabbt upptäcker när något är fel och kan hantera det samt att bra processer lyfts fram och förstärks.

Eget ansvar och delaktighet
För oss är det viktigt att skapa en kultur där varje medarbetare känner ett ansvar för sina arbetsuppgifter och att vi känner en stolthet i det vi gör och vågar testa nya saker. Vi vill och kan ta ansvar för de leveranser vi gör och förstår värdet i kunskapen vi ger.

Ha kul! 
Det kan inte nog poängteras att om vi har kul på jobbet så presterar vi bättre. Vi försöker slösa med beröm och uppmuntran. Vi försöker se till att alla känner att just deras jobb och kunskap är en viktig pusselbit för att få hela företaget att fungera och att varje individ skapar värde genom sin prestation.

Att skapa en hälsosam företagskultur är lättare sagt än gjort. Till att börja med måste man gilla företagets värderingar. Självklart underlättar det förstås att jobba med fantastiska människor som lyfter en varje dag, som visar att ens insats är viktig, som både lyssnar till en och ifrågasätter och som framför allt har ett engagemang som smittar av sig.

På Wunderkraut är det enkelt, det här beteendet är en del av vår kultur och en del av våra värderingar.

 Om Helena Nordenfelt: Helena jobbar på Wunderkraut sedan drygt 5 år och är delägare sedan 2 år. Helena har hand om bland annat HR-frågor, kundrelationer och den huvudsakliga planeringen, samt är med i ledningsgruppen. Sedan starten har Helena haft ett stort engagemang i personalfrågor och har de senaste åren även varit personalansvarig.

Om Wunderkraut: Wunderkraut bygger webbplatser och webbtjänster med hjälp av open source-teknik (Drupal) och agila metoder. Vi är drygt 30 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg och Östersund.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC