Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies

Engagemang - ditt viktigaste verktyg i tuffa tider

Risken för en kommande lågkonjunktur analyseras och diskuteras flitigt idag. Spontant känns det kanske som att du vill lägga allt som har med kultur och engagemang på is och fokusera på lönsamhet och eventuella besparingar. Men sanningen är att det är nu – mer än någonsin – som du behöver dina medarbetares engagemang, och de behöver ditt.

När det blåser måste alla hugga i och framför allt går det inte att någon lämnar teamet i ett kritiskt läge. Till syvende och sist är det dina medarbetare som kommer att avgöra om din verksamhet tar sig ur en eventuell kris intakt eller till och med starkare. Vänta inte med att involvera och engagera dem till det är för sent.

Här är fem förslag på hur du säkrar upp inför en eventuell lågkonjunktur:

  1. Information och transparens är viktigare än någonsin. Berätta vad dina möten handlar om och vad ni pratar om i ledningsgruppen. Det är mänskligt att drabbas av ett visst mått av paranoia i oroliga tider, när nedskärningar och omorganisationer står på verksamheters agenda. Bespara medarbetarna så mycket oro som det går.
  2. Fråga dem som vet! Det är dina medarbetare som känner dina kunder och verksamheten bäst. Fråga dem om förslag på hur ni kan göra besparingar, prioritera eller hitta effektivare lösningar.
  3. Fira även i tuffa tider! Att inte behöva skära ner eller att hålla säljmålen är värt att fira, speciellt om det har varit svårare än tidigare år.
  4. Lyssna mer än någonsin! Kommunikation går åt båda hållen. Lyssna på vad dina medarbetare har att säga och vad de vill veta – även när du inte har ett svar direkt.
  5. Samlas kring vad ni står för som företag och vilka ni är. Hjälp medarbetarna att se varför det ni gör som organisation spelar roll. Ett gemensamt syfte och en stark kultur skapar engagemang och lojalitet, och blir något att luta sig mot när det blåser.


« Artiklar & Rapporter
© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC