Expertblogg: EFTERLYSNING - Indianvisdom för en vilsen värld

Den TV-serie jag är allra stoltast över att ha producerat är "De Vise Indianerna", på nyåret 1998 i TV4. När andra delen sändes, med indianhövding Oren Lyons i huvudrollen, brakade telefonväxeln ihop av alla som ringde och önskade sig (krävde) en repris...

Det finns knappt en konferens jag modererat där jag inte någon gång citerat Orens visdomsord, och eftersom världen ser ut som den gör och Irokesindianernas tusenåriga tradition påbjuder regelbunden repetition och påminnelse av kompassriktningen, vill jag gärna bjuda på några favoriter i repris.

I programmet berättar Oren Lyons hur han som ung frågat sin legendariska farbror Chief Shenandoah hur det är möjligt att de som folk överlevt alla de avskyvärda övergrepp de utsatts för, som utrotningsförsök, masslakt av bufflar, smittspridning, förräderi, alkohol- och drogförgiftning, tvångsinternat för barnen, upprepade sexuella övergrepp, förbud att utöva sin kultur...

Farbroderns svar blev kort och kärnfullt: "Vi har haft goda ledare".

Oren funderade en stund och frågade sedan : "Och hur har vi kunnat ha goda ledare?"

Farbrodern svarade: "Vi har haft goda instruktioner."

I stammen är alla väl förtrogna med de här instruktionerna, eller föreskrifterna, som repeteras regelbundet och vävs in i spännande berättelser för att engagera och förtydliga.

En av instruktionerna har som syfte att säkra valet av rätt ledare. För balansens skull är det inte män som väljer den manliga hövdingen. "Det beror på att vi män tenderar att välja den starkaste krigaren, och då får vi "Military Minds" i ledningen", förklarar Oren. Det vill vi inte ha".

I stället är det alltid den visa klanmoderns och kvinnornas uppgift att välja ledare. De observerar redan från tidig ålder hur stammens pojkar agerar i gruppen. Vem är skicklig på att lösa konflikter? Vem tar ansvar för att lösa även obehagliga problem? Vem är god diplomat? Tar hänsyn till hela gruppen? Får alla med sig? Är etisk? Har humor? ("En bra ledare kan få sitt folk att skratta").

Valet av ledarkandidat behöver sedan sanktioneras i flera led, men avgörande är och förblir vilka ledarkvaliteter kvinnorna premierar. Även makten – och ansvaret – att avsätta hövdingar som missköter sig tillkommer kvinnorna. "Vår struktur medför en viktig balans för att upprätthålla fred och hälsa och ett gott samhälle".

Irokesindianerna (eller "Six Nations", som de kallas på engelska) är tydliga med att det bara finns en enda uppsättning lagar man har att förhålla sig till och samspela med. Men de lagarna är å andra sidan eviga och icke förhandlingsbara – för det handlar om naturlagarna. Utmanar man dem kommer det att straffa sig och stå mänskligheten dyrt. "Naturen visar ingen barmhärtighet. Den är bara Lagen", konstaterar Oren.

Instruktionerna förklarar vidare att det i människan finns två vådliga drivkrafter som – om man inte medvetet förebygger att de får fritt spelrum – hotar att föröda alla relationer och förutsättningar för liv. Dessa båda drivkrafter är, föga förvånande, girighet och avundsjuka. Oren förklarar: "Girigheten får aldrig nog, den är omättlig, och avundsjuka eller svartsjuka kan förgöra vilken relation som helst".

En konsekvens av denna insikt är behovet att förebygga stora klyftor i ett samhälle. "Annars kommer de allra fattigaste att tvingas kringgå lagen av ren överlevnad, medan de rikaste kommer att runda den för att de kan. Följden blir ett osäkert samhälle, där människor inte känner sig trygga."

Irokesindianernas ord för ledare är inte heller den som har makten högst upp i en hierarki, utan ordagrant översätts begreppet "Den som har lång vision", eller "Den som kan förutse långsiktiga konsekvenser av fattade beslut och visualisera ofödda generationer i marken".

Ledarnas ansvar är att inte frestas att fatta beslut som gynnar barnen i deras egen generation, eller ens barnbarnens bästa – det är alldeles för egoistiskt och riskerar kortsiktig hänsynslöshet gentemot naturen eller sämre lottade.

Ledarnas ansvar är i stället att fatta beslut I den sjunde generationens namn. Det innebär att, ifall konsekvenserna av ett beslut skulle ske på bekostnad av Den Sjunde Generationens välbefinnande, är det deras ansvar att säga nej. Helt enkelt.

Oren Lyons brukar betona att det viktigaste i deras kultur är att upprätthålla goda relationer. Inte bara med varandra, utan med allt levande, med naturen, med djuren, med elementen, med stjärnorna.

Slutligen ger han oss två levnadsregler att följa:

1) Uttryck tacksamhet för alla livgivande krafter som gör jorden vacker och livet rikt.

2) Njut av livet!

------

Annika Dopping

 

Annika Dopping är kommunikationsstrateg och entreprenör, specialiserad på hållbarhet inom ledarskap, hälsa och miljö. Efter att ha varit tf programchef i två år vid TV4:s start har hon producerat ett 100-tal TV-program om mänskliga frågor. Idag leder och producerar hon konferenser, gör filmer och podcasts, arbetar med omvärldsanalys, affärsutveckling, R&D, utbildning och intern och extern kommunikation för företag med hållbarhetsprofil.

 

+46 8 562 00 480
© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC