Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Förtroende ökar lönsamheten med 57 %

Hur viktig är investeringen i engagerade medarbetare och går den att mäta i pengar? Det korta svaret är: Ja. 57 procent högre vinstmarginal väntar de företag som satsar på att bygga organisationer där medarbetarna trivs och känner stor tillit till sina ledare. 

I tjugo år har organisationen Great Place to Work studerat vad som bygger framgångsrika svenska företag. År efter år visar studierna att förtroende mellan ledare och medarbetare är det allra viktigaste för att göra bättre business. Bättre rykte, mer innovation, lägre personalomsättning och nöjdare kunder kommer med bara farten.

Vad kommer siffran från?

Vi har jämfört hur de organisationer som är med på vår lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2022 står sig jämfört med genomsnittliga svenska bolag. På alla plan har Sveriges Bästa Arbetsplatser™ bättre resultat än resten. Här är ett exempel:  

Mellanstora organisationer (50-240 anställda)

57 procent högre vinstmarginal

60 procent högre rörelsemarginal

50 procent högre nettoomsättning

42 procent högre nettoomsättning per anställd

41 procent lägre sjukfrånvaro

Analysen görs varje år och siffrorna skiljer sig något år till år. Förra året, 2021, var siffran för vinstmarginal 59 procent.

– Att investera i sitt ledarskap och i sina medarbetare är något vi rekommenderar alla verksamheter som vill få ökad lönsamhet och samtidigt få ner graden av sjukfrånvaro och personalomsättning. Innovationskraft, nöjda kunder, bra rykte och bättre business – allt springer ur en hög grad av tillit, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Varför är tillit det viktigaste för ökad lönsamhet?

Det finns konkreta förklaringar till att förtroende är viktigt på jobbet:

  1. Förtroende leder till följsamhet

 När dina anställda litar på dig är de mer villiga att följa ditt ledarskap, särskilt när det gäller att navigera sig fram i osäkra situationer och tider.

 2. Förtroende är motsatsen till rädsla

Misstro föder rädsla samt bristande engagemang lojalitet. Utan tillit kommer teamets prestationer att försämras eftersom det helt enkelt inte går att arbeta effektivt utan det. Medarbetare kommer att ha problem med att fatta beslut eller att erkänna misstag och vara rädd för negativa konsekvenser om de gör det. I en organisation där det finns en tillit mellan ledare och medarbetare kan personalen söka vägledning och stöd utan rädsla.

 3. Förtroende leder till genombrott

 Om du är en pålitlig ledare kommer dina anställda att känna sig trygga att dela sina idéer och åsikter med dig även när de skiljer sig från dina egna. Eftersom medarbetare inte är rädda för att säga vad de tänker skapas en grund för olika perspektiv, idéer och lösningar.

Lägg till det faktum att människor är mer benägna att ändra sina beteenden när de litar på sina chefer. Därför spelar förtroende en viktig roll när man försöker genomföra förändringar och förbättra personalens prestationer.

4. Förtroende skapar framtida ledare

När du litar på dina medarbetare ger du dem möjlighet att äga sin framgång. När de äger sin framgång kan de bättre klara av motgångar, ta ansvar för sina prestationer och resultat och förbättra sina egna ledaregenskaper. Ledarskap smittar av sig och skapar ringar på vattnet, som leder till fler självständiga ledare.

Så blir du en ledare som människor litar på

Vi har skrivit en hel guide om ämnet, som du kan ladda ner här. Kort sammanfattat handlar det om att föregå med gott exempel och leva som du lär, lyssna mer än du pratar och att genuint bry dig om dina medarbetare. Missta inte detta för att vara en otydlig ledare som låter allt passera.

Det finns sju egenskaper som utmärker ett tillitsfullt ledarskap:

  1. Att vara tydlig med vad som förväntas
  2. Att ge mandat och den information som krävs för att utföra arbetsuppgifterna självständigt
  3. Att inte endast ge order utan lyssna på medarbetare och vilja ta tillvara deras förslag till utveckling av arbetsplatsen
  4. Att vara rättvis och inte gynna visst beteende eller vissa personer på ett oberäkneligt sätt, utan stå fast vid den kompasskurs som utmålats
  5. Att ge stöd - uppmuntran när det går bra, vänligt tillrättavisande om det går dåligt
  6. Att inspirera och visa att arbetet är roligt och meningsfullt
  7. Att skapa en bra grupp som kan samarbeta

Utan spaning, ingen aning

Vi möter dagligen organisationer som brottas med lågt engagemang bland de anställda. Gemensamt för många är svårigheter i att förstå varför. Ledarna tycker i mångt och mycket att de gör ett bra jobb och att målen är tydliga. Likväl ser de på siffrorna att något inte stämmer. Varför anstränger sig inte medarbetarna mer? Varför slutar de efter bara något år? Varför söker sig inte talangerna till oss? Varför har vi de ett så lågt NKI?

Vill ni verkligen bygga en lönsammare verksamhet behöver ni vara öppna för ärlig feedback. Den kan endast göras konfidentiellt.

Gör en medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning ger er svaren ni behöver. Great Place to Works medarbetarundersökning, som kallas för Trust Index, är världens mest använda. Den är helt anonym och görs digitalt.

Vår medarbetarundersökning ger er insikt i:

-       vad som driver engagemang i er organisation

-       vilka områden som behöver förbättras

-       hur ert ledarskap uppfattas

Den ger även:

-       en utgångspunkt i ert arbete med att skapa en stark och lönsam verksamhet

-       ett medarbetarindex och ett ledarskapsindex

-       möjlighet att certifiera er arbetsplats som ett Great Place to Work

-       möjlighet att rankas som en av Sveriges, Europas eller världens bästa arbetsplatser

Vill du bli 57 % mer lönsam? Kontakta oss. ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC