Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Så blir du Sveriges Bästa Arbetsplats

Att bli utsedd till ett Great Place to Work och få ta plats på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser är företagsutmärkelsen som alla vill ha. Inte så konstigt heller. Det ger bra marknadsföring och bidrar till ökad intern stolthet, nöjda kunder och att fler talanger söker sig till de vinnande företagen. Men det är långt ifrån alla som lyckas ta plats på listan.   


Så hamnar du på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser

Så hur kan din organisation få ett erkännande på den prestigefyllda listan Sveriges Bästa Arbetsplatser? Det krävs egentligen fyra saker. Vi går igenom dem här.


Steg 1: Skapa en bra arbetsplats för alla 

Varje organisation på listan har en sak gemensamt oavsett bransch, storlek och omsättning: de har alla fokuserat på att skapa en utmärkt upplevelse för varje enskild person inom organisationen. Oavsett om det är en diskplockare eller verkställande direktör som tillfrågas har alla samma positiva känslor kring sin arbetsplats. Oavsett ålder, titel, kön eller ursprung känner alla medarbetare att förtroende och tillit råder inom organisationen.

Med andra ord: dessa företag skapar en fantastisk plats att arbeta på - för alla.  

En bra arbetsplats kännetecknas av att:

  1. Alla litar på de människor de arbetar för, är stolta över det arbete de gör och tycker om de människor de arbetar med
  2. Dagliga upplevelser hjälper människor att känna att de hör hemma, att deras unika talanger spelar roll och att deras individuella behov tas om hand av kollegor och ledare
  3. Värdena är baserade på erkännande, inkludering, värdighet och medkänsla. 
Steg 2: Bli Great Place to Work-certifierad

För att komma med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser måste du kunna bevisa att dina anställda har en övergripande positiv upplevelse – du behöver validera din arbetsplatskultur. 

Hur blir du Great Place to Work-certifierad? 

2A. Undersök dina anställda och få fram ett Trust Index

Great Place to Work's Trust Index är världens största medarbetarundersökning som används för att mäta upplevelsen hos över 11 miljoner anställda i fler än 90 länder varje år. Undersökningen bygger på över 30 års forskning om vad som gör att medarbetare trivs på sina arbeten.  

Själva utförandet är enkelt. Med hjälp av en länk i ett e-mail ber du dina anställda betygsätta sin upplevelse på jobbet. 

Undersökningen bygger på 63 påståenden som delas in i fem dimensioner; trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap. De tre första dimensionerna är kopplade till ledarskapet och mäter graden av tillit som medarbetarna upplever att de ges av företagets ledarskap. Som avslutande fråga får medarbetarna även svara på om de allt sammantaget ser sin arbetsplats som en mycket bra arbetsplats.

De 63 påståendena slås sedan samman för att mäta den grad av tillit som de anställda upplever. Detta värde blir företagets Trust Index.

2B. Redovisa fakta om er organisation

I steg två fyller ni som organisation i ett frågeformulär, där Great Place to Work söker svar på hur er organisation är strukturerad, hur era demografiska uppdelningar ser ut och annan medarbetarinriktad statistik. Detta kallar vi för en Culture Brief. Den tar ca 30 min att fylla i och fylls i direkt i en online-portal.

3. Få ett resultat

Når ni upp till en viss nivå i er medarbetarundersökning samt har skickat in en fulländad Culture Brief så blir ni certifierade som ett Great Place to Work. Certifieringen gäller i 12 månader, därefter måste ni göra en ny medarbetarundersökning och lämna in en uppdaterad Culture Brief.

Att bli certifierad kan vara en lång process och det är långt ifrån alla som lever upp till våra högt satta krav första året. Dessa företag använder resultatet från Trust Index för att förbättra sin arbetsplatskultur inför nästa år, ett arbete som våra organisationskonsulter kan hjälpa till med.

 Om du av någon anledning inte får utmärkelsen vid ditt första försök ska du alltså inte oroa dig - det är inte slutet, det är bara början.

4. Delta i rankingprocessen

Alla organisationer som erhåller Great Place to Work certifieringen har även möjligheten att delta i rankningsprocessen, Sveriges Bästa Arbetsplatser. För detta krävs det att representanter från ledningsgruppen svarar på ett frågeformulär, där Great Place to Work söker svar på hur er organisation arbetar inom områden som påverkar arbetsplatskulturen. Detta kallar vi för en Culture Audit, det vill säga en revision av er företagskultur. Er Culture Audit lämnas in genom en online-portal.

I er Culture Audit  beskriver ni er organisation, ert ledarskap och era värderingar. Ni kommer även att få berätta om och ge konkreta exempel på hur ni anställer, inspirerar, informerar, lyssnar, visar uppskattning, utvecklar era medarbetare, visar omtanke, firar era framgångar, fördelar medel samt hur ni arbetar med socialt ansvarstagande. Områden som har en bevisad effekt på organisationers företagskultur- och medarbetarnas upplevelse om denna.  

När vi känner till de handlingsprogram, rutiner, policyer etc som utgör era kulturdrivande aktiviteter kan vi kartlägga er insats som arbetsgivare och tillsammans med resultatet från er medarbetarundersökning kan vi identifiera om det finns ett gap (och i så fall hur stort det är) mellan ledningens insatser för sina medarbetare och upplevelsen av dem från medarbetarna. 

Er Culture Audit poängsätts och tillsammans med resultatet från er medarbetarundersökning får ni ett totalresultat. Detta resultat är grunden i rankningen utav Sveriges Bästa Arbetsplatser.   

Och vinnarna är…

De företag med högst ranking hamnar på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Listan är indelad i tre kategorier; små, medelstora och stora organisationer. 

Små arbetsplatser (20–49 medarbetare)                                            Topp 20        

Medelstora arbetsplatser (50–259 medarbetare)                            Topp 25         

Stora arbetsplatser (250+ medarbetare)                                             Topp 15

 
Är du redo att visa Sverige, och era medarbetare, att ni är en av de bästa arbetsplatserna?©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC