Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

KeySolutions tilldelas Great Place to Works Excellence Awards inom Employer Branding

Excellence Awards är en ny utmärkelse som tilldelas en organisation som utmärkt sig inom ett visst område. Excellence Awards delas denna gång ut inom kategorin Employer Branding och går till Key Solutions. Bakom utmärkelsen ligger Great Place to Work Sverige, som har mätt 23 074 medarbetares upplevelser kopplat till stolthet, kamratskap och tillit på svenska arbetsplatser.

Great Place to Work har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför de medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. Undersökningen, som består av 61 påstående kopplade till 5 områden rörande tillit, stolthet och kamratskap visar hur medarbetarna upplever sin arbetsplatskultur.

Inom ramen för frågor kopplade till Employer Branding uppmärksammas Key Solutions för sina goda resultat och tilldelas därmed hederspriset Excellence Awards.

 - I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Det är först när du känner till hur medarbetarna upplever sin organisationskultur som du kan arbeta framgångsrikt med att ta fram ett Employer Brand. Key Solutions är ett bevis på att de som arbetar aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke behåller och engagerar befintliga medarbetare och attraherar fler likasinnade. Deras Employer Branding är alltid påkopplad i kommunikationen och förmedlar en bild av en arbetsplats där det råder glädje, energi, kamratskap och en vilja att ta ett samhällsansvar, en bild som också bekräftas i deras medarbetarundersökning, säger Maria Grudén, vd Great Place to Work.

Key Solutions har certifierats som ett Great Place to Work nio år i rad och utsågs i fjol till Europas fjärde bästa arbetsplats. De blir först med att motta hedersutmärkelsen Excellence Awards.

- Det betyder jättemycket för oss att vi blir tilldelade denna fina utmärkelse. Vi tackar ödmjukast och för oss blir det ännu ett kvitto på det hårda arbete vi lägger ner i just Employer Branding som utgår från vår höga medarbetartrivsel. Våra medarbetare är och kommer alltid vara vår högsta prioritet. Det är dom som gör KeySolutions till den arbetsplats vi är, säger Sophie Sörkvist, Project Manager på Key Solution.

Om Great Place to Work®

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Vi har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför vi medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. 

I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras på organisationens resultat i våra undersökningar.  

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC