Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Konflikthantering: Så hanterar du en dålig chef - GPTW

Att gå genom arbetslivet utan att stöta på en dålig chef är tyvärr få förunnat. I den här artikeln får du 4 tips på hur du kan hantera en dålig chef på bästa sätt. 

På Great Place to Work framhåller vi alltid vikten av att en organisations arbetsplatskultur genomsyras av tillit, stolthet och gemenskap. Har du en dålig chef kommer du troligtvis inte att känna något av detta, vilket är en förlust för både dig och den verksamhet du arbetar för.

Men en dålig chef kan inte bara påverka arbetslusten negativt utan kan på sikt leda till allvarliga påfrestningar som nedstämdhet, utbrändhet och en konstant känsla av otillräcklighet. Har du en dålig chef finns det risk att han eller hon inte kommer att vara den som tar tag i det som du upplever problematiskt och därmed läggs ansvaret, tyvärr, på dig.  

Att vilja säga upp sig på grund av en dålig chef

Om du har en dålig chef kan det kännas lockande att byta jobb. Men att säga upp sig är ett stort beslut och beroende på var du befinner dig i livet har det inverkan på många fler än dig själv. Osäkerheten i att söka nytt jobb kan också orsaka stor stress och kanske addera till en redan påfrestande situation. Har du arbetsuppgifter och en tjänst som du i övrigt trivs med ska du heller inte behöva byta arbetsplats på grund av ett dåligt ledarskap.

Om du väljer att inte säga upp dig återstår att försöka förändra er relation och situation. Så här kan du göra:

1. Förbered dig

Prata inte med din chef direkt efter ett möte, oplanerat eller i stundens hetta. Sätt dig istället när du är på bra humör, utvilad och på en bra plats mentalt, och fundera över vad i er relation som du upplever inte fungerar. 

Skriv ned konkreta tillfällen och händelser. Du vill inte hamna i en sits är du säger “Överlag tycker jag att…”, utan istället “Under vårt senaste möte, när vi pratade om  vårkampanjen, upplevde jag att du utövade härskarteknik genom att… “.

Fundera även hur dina egna känslor kan ha förstärkt situationen. Kom ihåg att upplevelser är individuella och styrs av så många fler faktorer än en persons beteende.

Skriv ned anteckningar, situationer och upplevelser och försök att se mönster som visar vad som inte fungerar.

Genom att vara öppen med hur du hade kunnat hantera situationen bättre öppnar du upp för ett mer neutralt samtal med din chef, där du visar att du inte är ute efteratt anklaga eller komma med påhopp på honom eller henne utan istället tar upp frågan för att kunna förbättra er relation från båda håll.

2. Sträva efter förståelse

Många har oturen att jobba under en chef som inte borde vara chef. En som styr med skräck och använder makt för att trycka ned och skrämma. Men många har också en stressad chef, vars arbetssätt speglar en hög belastning ovanifrån. Försök att skaffa dig större förståelse för hur din chefs arbetssituation ser ut. 

Kanske går företaget dåligt? Kanske det finns orimliga krav på hens team eller avdelning? Ju mer och bättre information du skaffar dig, desto större förståelse får du för beteendet och redan där har du tagit steget mot en bättre kommunikation.

3. Skippa skitsnacket om chefen

Skitsnack, skvaller och gnäll förekommer på de flesta arbetsplatser. Tyvärr. Psykologiskt kan det förklaras med att dessa typ av samtal är ett sätt för oss människor att känna samhörighet och att skapa allianser. Men till ett högt och skadligt pris. Människor är flockdjur och våra beteenden och åsikter kan lätt smitta ned och infektera en hel grupp. Skitsnack och skvaller leder alltid till otrygga team och organisationer, vilket är motsatsen till vad du vill uppnå.

Undvik därför att i grupp prata bakom ryggen på din chef. Var uppmärksam på gemensamma samtal med dina kollegor och när pratstunderna går åt det hållet. Våga kliv in och avbryta dem, även om det kan kännas lockande att hänga på. Om det ändå blir så att du deltar i samtalet, försök att vara den pragmatiska, som diskuterar möjliga lösningar på den uppstådda situationen med dina kollegor. Du vill inte sitta i ett kommande samtal med din chef och känna att du har saker att dölja, såsom ett dåligt beteende bakom chefens rygg.

4. Ställ krav på din chef

Att du ska prata med din chef vet du vid det här laget. Men ge inte bara feedback, ställ även tydliga krav. Var ärlig med hur du känner, och ställ krav på vad som behöver ändras för att din arbetsinsats ska bli bättre.

Tänk på att inte enbart berätta om dina känslor, utan ge konkreta exempel på hur er relation påverkar din arbetsinsats. Var noggrann med att belysa hur en förändrad kommunikation eller relation innebär fördelar för er organisation som helhet. Var alltid ärlig, men också alltid proffsig. Släng inte ur dig ord i stundens hetta som du kan komma att ångra i efterhand. Kom ihåg att du är den ansvarsfulla som på ett professionellt och vuxet sätt har tagit initiativ till att lösa en situation som egentligen aldrig skulle ha behövt uppstå. 

Precis som när du gjorde dina anteckningar, är det viktigt att du är på en bra plats mentalt när du ska prata med din chef. Sätt av tid så att du vet att ni båda hinner prata, försök att vara utvilad, och fyll på energidepåerna med träning, promenad eller meditation.

Förklara för din chef vad syftet med ert samtal är så att ni båda förstår det från början. Beroende hur din chef bemöter dig under samtalet, var uppmärksam om hen försöker att prata över dig, eller inte tar dina upplevelser på allvar. Påpeka det direkt isåfall.

Försök att använda en djup eller mörk röst och prata långsamt så att du inte uppfattas som aggressiv och uppjagad. Genom att vara lugn och saklig kommer din chef inte känna samma behov av att gå i försvarsposition och du öppnar istället upp möjligheten för ett utvecklande och positivt samtal. 

Prata med HR om din dåliga chef

Om det går så pass långt att varken goda förberedelser, förståelse eller samtal fungerar bör du kontakta din HR-avdelning. Meddela chefen att du kommer att göra det, eftersom din upplevelse är att dina åtgärder och era samtal inte gett någon effekt. 

 

 ©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC