Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Medarbetarresan - så bör du kommunicera i första etappen

För att använda Employer Brandings fulla potential bör du anpassa kommunikationen efter medarbetarresans fem etapper. På så vis träffar du rätt med din kommunikation oavsett vem du pratar med. I denna första artikel om medarbetarresan går vi igenom etapp 1.

Medarbetarresans 5 etapper - Etapp 1

Ert Employer Value Proposition (er kommunikationsplattform) fungerar som en röd tråd genom hela medarbetarresan. Men hur du tar ut budskapen beror på vilken av de 11 stationer i medarbetarresan målgruppen befinner sig. För att göra det enklare att hantera har vi definierat medarbetarresan i fem etapper.

  1. ETAPP 1: Destination framtiden Medarbetaren funderar på sin framtid, och utforskar alternativ. Er organisation kan bli en potentiell framtida arbetsgivare bland andra. Här hittar ni potentiella medarbetare och intresserade potentiella medarbetare.
  2. ETAPP 2: Vägskälet:  Medarbetaren väljer vilken väg hen ska ta för sitt nästa steg i karriären. Här hittar ni sökande och kandidater.
  3. ETAPP 3: Ombordstigningen Medarbetaren har bestämt sig för att hoppa på resan med er. Här hittar ni nya framtida medarbetare som ska börja, och nya medarbetare.
  4. ETAPP 4: Utvecklingsresan Medarbetarens resa inom er organisation med alla utmaningar och möjligheter som finns. Här hittar ni nya medarbetare såväl som mer seniora medarbetare.
  5. ETAPP 5: Avskedet Medarbetaren kliver av resan just hos er. Här hittar ni medarbetare som ska eller har slutat hos er.

Läs här om första etappen:

Destination framtiden

I den första etappen befinner sig medarbetaren i ett läge då hen funderar på sitt karriärval och utforskar sina möjligheter. Hen har inte valt en framtida arbetsgivare än – kanske har personen inte ens definierat vad en karriär ger och innebär. I den här etappen befinner sig också potentiella medarbetare som har kommit längre i sina funderingar och planer. Här finns potentiella medarbetare som har definierat vad de vill ha utav sin framtida karriär. Kanske de till och med har identifierat er organisation som en potentiell arbetsgivare.  

I den här etappen hittar vi alltså både aktiva och passiva kandidater. Aktiva kandidater är på jakt efter en framtida arbetsgivare medan passiva medarbetare kanske inte känner till er eller inte funderar i någon större utsträckning på framtida arbetsgivare. Kommunikationen till de här två grupperna behöver således ha helt olika format och budskap. 

Kommunikation till passiva kandidater

Passiva kandidater är alltså potentiella medarbetare som ännu inte har fått upp intresset för er som framtida arbetsgivare. Här gäller det att fokusera på att bli synliga. Det gör ni bäst genom att kommunicera sådant som är intressant för just den här målgruppen.

Det är viktigare än någonsin att erbjuda relevant och relationsbyggande innehåll. Och ni bör vara synliga där målgruppen finns. Ett annat sätt att beskriva den här typen av kommunikation är content marketing. Prata om ämnen som berör den som ska lyssna.

Det är egentligen ganska enkelt. Jämför med en vanlig konversation (som egentligen nästan all kommunikation är). Du har hamnat i ett samtal med en person som är förträfflig på alla sätt och är inte blyg att berätta det. Men ingenting av vad personen berättar har något att göra med vad du egentligen är intresserad av. Kanske, kanske du stannar en stund och lyssnar artigt, men du går därifrån så snabbt det bara går. Tänk dig nu istället att den personen börjar med att ta reda på vem du är, vad du gör och vad du är intresserad av. Sedan berättar hen det personen vill förmedla på ett sätt så att det klickar med vad som finns i ditt huvud och ditt hjärta. Det är helt enkelt content marketing.

När det gäller Employer Branding blir du relevant genom att lära känna målgruppen och våga prata om det som intresserar den du vill prata om, inte det som du har bestämt dig för att prata om.

Kommunikation till aktiva kandidater

När det gäller de intresserade framtida medarbetarna är content marketing fortfarande en effektiv strategi, men här kan du börja nosa mer på en dialog. Du är redan synlig, nu vill du starta en konversation med målgruppen för att fördjupa relationen och göra dem mer intresserade. Gärna så att de ser er som ett alternativ när de befinner sig i ett vägskäl att välja framtida potentiella arbetsgivare.

Call to actions är bra i det här läget. Ställ frågor och be dem svara, eller uppmana dem att ställa frågor till er. Använd medarbetarna för att föra en dialog. När ni har etablerat en kontakt med de här potentiella framtida medarbetarna har de rest vidare till nästa etapp: Vägskälet.

Den etappen går vi igenom i kommande artikeldelar. Är du intresserad av att lära dig mer om Employer Branding redan nu? Vi erbjuder löpande webbkurser inom Employer Brandning, på både svenska och engelska. Besök vårt Institute för att hitta en kurs som passar dig. ©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC