Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Medarbetarresans andra etapp: vägskälet

I en artikelserie om fem delar går vi igenom medarbetarresans olika steg. Tidigare har vi berört den första etappen och nu är det dag för den andra.

Medarbetarresans 5 etapper - Etapp 2

Ert Employer Value Proposition (er kommunikationsplattform) fungerar som en röd tråd genom hela medarbetarresan. Men hur du tar ut budskapen beror på var i medarbetarresan de befinner sig i. 

  1. ETAPP 1: Destination framtiden. Medarbetaren funderar på sin framtid, och utforskar alternativ. Er organisation kan bli en potentiell framtida arbetsgivare bland andra. Här hittar ni potentiella medarbetare och intresserade potentiella medarbetare.
  2. ETAPP 2: Vägskälet.  Medarbetaren väljer vilken väg hen ska ta för sitt nästa steg i karriären. Här hittar ni sökande och kandidater.
  3. ETAPP 3: Ombordstigningen. Medarbetaren har bestämt sig för att hoppa på resan med er. Här hittar ni nya framtida medarbetare som ska börja, och nya medarbetare.
  4. ETAPP 4: Utvecklingsresan. Medarbetarens resa inom er organisation med alla utmaningar och möjligheter som finns. Här hittar ni nya medarbetare såväl som mer seniora medarbetare.
  5. ETAPP 5: Avskedet. Medarbetaren kliver av resan just hos er. Här hittar ni medarbetare som ska eller har slutat hos er.

 

Vägskälet

I den andra etappen av medarbetarresan befinner sig din framtida medarbetare vid ett vägskäl. Här gäller det att fördjupa ert erbjudande och göra det så konkret som möjligt, så att valet blir enklare. Det är dags att börja berätta hur det faktiskt är att jobba hos er.

Ta avstamp i ditt EVP (Employer Value Proposition) i din kommunikation. Ditt EVP är din organisations kommunikationsplattform för allt ni kommunicerar som arbetsgivare – oavsett var på resan er framtida eller nuvarande medarbetare befinner sig.

Hur bygger du då upp ert EVP? Som alltid gör du klokast i att utgå från målgruppen. På Great Place to Work vet vi med 30 års erfarenhet att det som driver engagemang är tillitsfullt ledarskap, stolthet och gemenskap. Det är också inom de här områdena som din medarbetare vill veta vad just din organisation erbjuder. Det är också viktigt att ni kommunicerar vad som krävs för att trivas och utvecklas hos er. Och här menar vi inte de tekniska kompetenserna utan vad är det för drivkrafter och personligheter som era medarbetare bör ha gemensamt.

Vad är ert erbjudande inom ledarskap?

Brist på tillit – till eller från ledarskapet – är den vanligaste orsaken till att medarbetare slutar hos en arbetsgivare. Det är också en avgörande faktor i valet av en ny arbetsgivare. Börja med att formulera hur relationen mellan medarbetare och ledare ser ut hos er. Se till att det du beskriver är sant, relevant och på något sätt särskiljande. Ge sedan liv åt ert erbjudande. Låt er framtida medarbetare få tillfälle att bekanta sig med en eller flera ledare hos er. Använd gärna rörligt så att det blir levande. Poängen är att din framtida medarbetare ska få en känsla för hur det skulle vara att jobba tillsammans med just era ledare.

Vad är ert erbjudande inom stolthet?

Stolthet är en nödvändighet för att känna engagemang på jobbet, och det är också avgörande i valet av framtida arbetsgivare. Stolthet består av tre dimensioner: Stolthet över organisationen, stolthet över det egna arbetet och stolthet över kamraterna. Vad gör ni som verksamhet som får medarbetarna att känna stolthet? Hur får ni varje individ att känna stolthet över sin egen arbetsinsats – oavsett om vi pratar om er vd eller er receptionist? Förklara det i ert erbjudande – och visa upp det med faktiska exempel eller berättelser från medarbetare. Och igen, se till att det är sant, relevant och särskiljande!

Vad är ert erbjudande inom gemenskap?

Har ni en stark kultur och härlig stämning på jobbet?  Grattis, vad härligt för alla era medarbetare. För en framtida medarbetare räcker det emellertid inte med att ni berättar det. Visa hur. Återigen, ta hjälp av era medarbetare. Låt dem berätta om vad som gör er kultur särskiljande och stark. Låt dem berätta om varandra. Dra undan kulisserna och ge er framtida medarbetare en glimt av hur det är hos er – på riktigt!

Vilka personligheter, drivkrafter krävs för att jobba hos er?

Alla vill inte jobba på Google. Trots att nästan varenda person som tillhör grupperna Gen X, Millennials eller Gen Z har en uppfattning om hur det är att jobba där. Vi har en känsla för hur de ser på ledarskap, vad som skapar stolthet och hur de bygger gemenskap. Vi vet också ungefär vilken sorts personlighet medarbetare som jobbar där har gemensamt och vad man behöver för drivkrafter. Det är lyckad kommunikation det. Och effektiv, för att det gör också att de som inte är potentiella medarbetare väljer bort Google som arbetsgivare. Det sparar tid och kraft för båda parter. Dessutom gynnar det deras arbetsgivarvarumärke. Ett Employer Brand som inte på ett ärligt sätt beskriver vad för krav som ställs på medarbetarna kan skapa fel förväntningar.  Och fel förväntningar är snabbaste vägen till brist på engagemang hos medarbetare. Och oengagerade medarbetare leder som bekant till sämre resultat för verksamheten.

När din framtida medarbetare står vid vägskälet är det alltså oerhört viktigt att du har ditt EVP på plats så att du på ett konkret och relevant sätt kan kommunicera hur ett jobb hos er skulle vara i verkligheten.  Det handlar om att förenkla valet! Få din framtida medarbetare att förflytta sig framåt i medarbetarresan till nästa etapp: Ombordstigningen. Den etappen går vi igenom i nästa avsnitt av vår artikelserie.©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC