Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Netgain fick toppresultat på första försöket: certifierat som ett Great Place to Work

De har 100 procent förtroende för sina chefer och extremt bra kamratskap trots att medarbetarna sitter på fyra olika kontor. Svenska företaget Netgain har Great Place to Work-certifierats med ett toppresultat första gången de deltar.

– Nu är vårt mål att listas som en av Sveriges bästa arbetsplatser, säger Mats Berthem, VD.

Det snabbväxande företaget Netgain är experter på automatisering och att effektivisera affärsprocesser åt sina kunder. De 45 medarbetarna är också mästare på att vara vänliga mot varandra och känna gemenskap på jobbet.

– Vi gillar att hänga tillsammans, oavsett ålder och intressen, och det genomsyrar hela bolaget. Även digitalt umgås vi ständigt och delar inte bara jobb. Kamratskap, prestigelöshet och inkludering är ledord i vår arbetskultur, säger Mats Berthem, som är VD sedan drygt fem år.

”Ovanligt med så högt index första året”

Nu har arbetskulturen certifierats. Netgain har för första gången genomfört Great Place to Work’s Trust Index – världens största medarbetarundersökning som mäter upplevelsen hos 19,8 miljoner anställda i 106 länder varje år. För att bli Great Place to Work-certifiering krävs att arbetsplatsen får ett Trust Index (övergripande genomsnitt på hela undersökningen) på minst 70 procent. Netgain fick hela 93 procent.

– Ett fantastiskt resultat! Det är ovanligt att en organisation får så högt index första gången. De flesta börjar lägre, får sina områden med förbättringspotential identifierade, jobbar med dessa och klättrar sedan uppåt för varje år, säger Maria Grudén på Great Place to Work i Sverige och fortsätter:

– Netgain sticker ut med sin höga siffra för kategorin kamratskap, 97 procent, där medarbetarna fått bedöma graden av förtrolighet, gemenskap och vänlighet på arbetsplatsen.

Netgain alla kontor2

Inga hierarkier – och frihet under ansvar

På frågan om tillit till ledningen svarar samtliga att det är ”mycket stort” eller ”ganska stort”. Och alla anser att cheferna litar på att medarbetarna gör ett bra jobb och visar dem uppskattning.

– Jag är väldigt glad och stolt. Visst hade jag förväntat mig ett bra resultat, men inte så här bra, säger Mats Berthem som sitter på Stockholmskontoret men också leder företagets kontor i Malmö, Göteborg och Norrköping.

En platt organisation där medarbetarna har stor frihet under ansvar samt tydliga gemensamma mål, ser Mats Berthem som nycklar till ”Netgain-andan”.
– Vi har inga hierarkier. Jag är vd och vi har två konsultchefer med personalansvar, sedan har vi ”gänget” där de flesta är konsulter. Det är högt i tak och alla får komma med idéer och synpunkter. Vi bildar team utifrån kompetens, inte utifrån kontor, så man kan jobba lika mycket med kollegor på de andra kontoren.

”Jag finns alltid till hands”

En gång i månaden samlas alla medarbetare på ett möte där de går igenom nuläget i ljuset av företagets mål. Transparensen är total, enligt Mats:
– Jag vill att alla ska känna sig delaktiga, vara med och tycka och tänka. Alla på företaget kan kontakta mig och då finns jag där till hands.

Hanna Johansson, Business Analyst på Netgain sedan tre år, instämmer i att företagskulturen präglas av stor öppenhet.
– Vi är också bra på att ge positiv feedback och hjälpas åt, men även på att direkt diskutera problem som uppstår. Det är svårt att sätta ord på hur den här andan har skapats, men en byggsten kan vara arbetssättet. Jag jobbar i olika team där rollerna är tydliga och friheten stor; själv presterar jag och utvecklas bäst om jag får frihet. Samtidigt vet jag att det finns stöd om jag behöver det. 

50 procent kvinnor i ledningsgruppen

Netgain verkar i en IT- och techbransch som domineras av män. Som en del av att bygga en bra arbetskultur jobbar företaget för att arbetsplatsen och branschen i stort ska bli mer inbjudande för kvinnor.

Mats Berthem berättar:

– Vår ledningsgrupp består av hälften kvinnor och vi har flera kvinnor på viktiga positioner. Vi har också ett samarbete med nätverket Systerskapet på Linköpings universitet där syftet är att underlätta för tjejer att komma in i IT-branschen. 

Promenerat från Glasgow till Madrid

Nyanställda får en mentor för att komma in i gänget på ett bra sätt. Netgain tar också konkreta initiativ för att stärka lagandan. Mats ger ett exempel:

– Nyligen har vi promenerat motsvarande sträcka Glasgow-Madrid! Vi hade två utmaningar via en app där vi tävlat inom varje kontor och mellan kontoren – det handlade om motion och att leva hållbart. Sånt skapar gemenskap och fler beröringspunkter mellan medarbetarna.

Varje år har företaget en julfest då medarbetarna får ta med sin respektive. En tog med sin storebror i flera år, berättar Mats leende.
– Vi uppmuntrar också medarbetarnas barn att besöka kontoret där de kan få enkla arbetsuppgifter – man ska kunna bjuda in sin familj i Netgain.

Fysisk närvaro bygger lagandan

Medarbetarna jobbar digitalt och kan välja sina arbetstider samt arbeta på distans. Så var det även före pandemin. Samtidigt är de överens om att närvaro på kontoret är viktigt.

– Det är på kontoret vi bygger vår anda. Nu har varje kontor fått rösta fram vilka dagar i veckan de ska prioritera att vara på plats – resten av veckan gör du som du vill. Och du kan anpassa dina arbetstider så länge som det funkar med ditt team och dina kunder, säger Mats.

Kan bli en av Sveriges bästa arbetsplatser

Våren 2022 får Netgain veta om deras resultat räcker till en placering på Great Place to Works topplista över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2022.

– Det blir spännande! Men kvalar vi inte in på listan nu, satsar vi på att göra det nästa år eller året därpå. En stor vinst med undersökningen är att vi får insikter om vad vi kan förbättra.

Bli certifierad som ett Great Place to Work – och konkurrera om platsen som Sverige bästa arbetsplats – läs mer här 

Ditt tips till andra ledare?

– Var synlig. Jag pratar mycket med alla mina medarbetare, ställer frågor om stort och smått. Och: Var transparent, du kan aldrig informera för mycket. Sedan är humor himla viktigt, avslutar Mats Berthem. 

Netgains topp 5

Påstående – Resultat

1. Ledare litar på, utan att hela tiden kontrollera det, att medarbetarna gör sitt jobb – 100 %

2. Ledare visar uppskattning för bra utfört arbete och en extra insats – 100 %

3. Alla har möjlighet att få uppskattning – 100 %

4. Medarbetare går inte bakom ryggen på varandra för att uppnå egna fördelar – 100 %

5. Ledare/chefer är tillgängliga och lätta att prata med – 97 %

Vill du jobba på Netgain? Företaget söker nya medarbetare – läs mer här! 

Netgains topp 5 jämfört med benchmark (jämfört med Sveriges bästa arbetsplatser 2021, 20-49 medarbetare)

Påstående – Resultat Netgain – Resultat benchmark

"Jag har möjlighet att utvecklas inom mitt yrkesområde" – 95 % – 84 %

"Nya möjligheter ges till dem som bäst förtjänar det" – 94 % – 84 %

"Ledare visar uppskattning för bra utfört arbete och en extra insats" – 100 % – 91 %

"Ledare/chefer är tillgängliga och lätta att prata med" – 97 % – 90 %

"När det går bra för organisationen får alla ta del av det" – 90 % – 84 %

Netgains resultat

Trovärdighet: 92 %

Respekt: 91 %

Rättvisa: 97 %

Stolthet över arbetet: 92 %

Trivsel med kollegor 97% 

Citat från en medarbetare i undersökningen: ”Vi är som ett fotbollslag där varje individ är viktig och förstår också hur viktig den är för att vi tillsammans ska lyckas. Jag tycker också det är otroligt kul att man blir inkluderad av högsta ledning i beslut och strategier för organisationen. Vi är kollegor, vänner och vi är med och påverkar.”

Vad mäts?

Great Place to Work-modellen bygger på definitionen av en utmärkt arbetsplats som «en arbetsplats där medarbetarna litar på dem de arbetar för, är stolta över det de gör och trivs med de människor de arbetar med .

Medarbetarundersökningen (Trust Index) bygger på 61 påståenden fördelade inom fem dimensioner. För varje dimension skapas ett index (genomsnittsvärde) för att få bild av relativa styrkor och utvecklingsområden.

TROVÄRDIGHET  Mäter till vilken grad medarbetarna uppfattar ledningens trovärdighet genom att bedöma hur ledningen kommunicerar, deras kompetens och hur konsekvent de arbetar mot visionen.

RESPEKT Mäter till vilken grad medarbetarna känner att de är respekterade av ledningen, genom att bedöma vilket stöd de får, hur samverkan mellan ledningen och medarbetarna fungerar samt hur ledningen agerar för att visa omsorg för sina medarbetare.

RÄTTVISA Mäter till vilken grad som medarbetarna känner att de är likvärdigt behandlade av ledningen, att ledningen är objektiv samt om medarbetarna upplever att de blir rättvist behandlade på arbetsplatsen.

STOLTHET Mäter medarbetarnas känsla av stolthet i arbetet genom att bedöma deras uppfattning om det egna arbetet, arbetslaget och organisationen.

KAMRATSKAP Mäter medarbetarnas upplevelse av kamratskap på arbetsplatsen genom att bedöma graden av förtrolighet, gemenskap och vänlighet på arbetsplatsen©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC