Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Nytt toppresultat för Patientnämndens förvaltning

Med 100 procent nöjda medarbetare har patientnämndens förvaltning i Stockholm återigen certifierats som ett Great Place To Work.

–  Jag är inte förvånad, för jag vet vilken härlig arbetsplats vi är, säger Birgitta Johansson, nämndsekreterare och registrator.

Patientnämndens 26 medarbetare täcker hela Stockholmsregionen och hanterar över 8 000 ärenden om året – en liten organisation med stort ansvar.

Många patienter känner sig ensamma när något går fel och tycker det är svårt att klaga på sin läkare eller annan vårdutövare. Då fungerar förvaltningen som en länk mellan vårdgivaren och patienten, och bidrar samtidigt till att utveckla vården och förbättra patientsäkerheten.

– Vi har bra muskler eftersom lagen tydliggör att vi kan påverka. Vi hjälper patienten att förstå svaret från vårdgivaren. Ibland rekommenderar vi hen att gå vidare till IVO eller aktuell patientförsäkring, så vi har också lite av en rådgivande funktion, säger Steinunn Ásgeirsdóttir, chef på Patientnämndens förvaltning.

Birgitta Johansson, nämndsekreterare och registrator:

– När folk ringer oss blir de mottagna med respekt. Vi hanterar väldigt många och ofta komplexa frågor och det känns fint att bidra till vårdens kvalitetsutveckling. 

107

Ledningen lyssnar och ger ansvar

Det är andra gången som arbetsplatsen certifieras som ett Great Place To Work, och hela 100 procent av medarbetarna tycker att förvaltningen är en mycket bra arbetsplats. Great Place To Work är världens största arbetsplatsstudie, och mäter varje år upplevelsen hos 19,8 miljoner anställda i 106 länder.

Till Patientnämnden kommer alla typer av patientärenden och därför behövs många kompetenser. Inom förvaltningen arbetar allt från sjuksköterskor, fysioterapeuter och logopeder till socionomer, tandläkare och folkhälsovetare.

– Det är verkligen berikande att vi kommer från så olika bakgrunder och perspektiv.

­Vi har fantastiska människor som arbetar hos oss, som bryr sig om andra och jobbar stenhårt för att möta varje patient, säger Birgitta Johansson.

Enligt Birgitta sätter ledningen ”standarden för hela verksamheten”:

– De är suveräna, lyssnar och ger oss stort eget ansvar, ett ansvar som vi växer med. Jag är så glad att jag fick tjänsten och vill jobba kvar tills jag är 68 år!

”Bästa arbetsplatsen under mitt yrkesliv”

Och Birgittas kolleger håller med. I undersökningen nämner flera gemenskapen i teamet, hur alla stöttar varandra och att ledningen inte går in och mikrostyr utan litar på sina medarbetare, samtidigt som det alltid finns hjälp att få när det behövs. Trots ett stressigt jobb är medarbetarna därför nöjda med sin arbetssituation och tipsar vänner att söka. Här är några röster:

”Bästa arbetsplatsen under mitt yrkesliv… en förebild för hur en arbetsplats borde se ut”.

”Vårt arbete spelar roll och gör skillnad för människor.”

”Fantastiskt ledarskap, meningsfullt arbete, underbara kollegor, öppenhet för nya idéer.” 

Öppenhet är nyckeln

Sedan förra certifieringen 2019 har medarbetarna jobbat med att leda sig själva i vardagen.
– För mig som ledare handlar det mer om att coacha än ett klassiskt chefskap. Alla medarbetare tar ansvar och initiativ i vardagen och föreslår nya arbetssätt. De är också väldigt bra på att ge och ta feedback och att stötta varandra. Detta skulle inte kunna göras utan en grundtillit och respekt för varandra – att veta att vi vill varandra väl, säger chefen Steinunn Ásgeirsdóttir.

Receptet är öppenhet. Att lyssna på varandra och förstå att olikheter berikar, betonar hon:

– Alla ser att det är okej att ta olika vägar till vårt gemensamma mål. Självklart arbetar vi inom ramen för vårt uppdrag och lagstiftningen, men det går att jobba olika och det är kul.

108

Förvaltningens totala Trust Index© – det vill säga det totala genomsnittet på alla frågor i Great Place to Works undersökning ligger på imponerande 99 procent – att jämföras med Sverige-index på 56 procent och andra offentliga organisationer som i snitt har 84 procent.

– Det är inte bara vinstdrivande verksamheter som jobbar med kultur och arbetsmiljö. Det finns många bra offentliga verksamheter som vill göra gott för Sverige, men vi syns inte så ofta, så det känns fint att vi får tillfälle att lyfta detta, avslutar Steinunn Asgeirsdottir.

 Tio fullpoängare (100%)

 1. Här ser medarbetarna fram emot att komma till jobbet
 2. Mitt arbete är meningsfullt - det är inte "bara ett jobb"
 3. Här kan jag vara mig själv
 4. Jag har möjlighet till utveckling för att växa inom mitt yrkesområde
 5. Medarbetarna här får en rimlig lön för det arbete vi utför
 6. Ledare/chefer involverar medarbetarna i beslut som rör deras arbete
 7. Ledare/chefer visar ett ärligt intresse i mig som person och inte bara som anställd
 8. Ledare/chefer är tillgängliga och lätta att prata med
 9. Ledare/chefer är tydliga med sina förväntningar
 10. Vår ledning är goda föredömen för verksamheten

  Birgitta är mest stolt över:

 1. Yrkesstoltheten, alla här är så duktiga. Vi är stolta över vårt arbete och gör vårt absolut bästa för att ett ärende ska hanteras så bra som möjligt.
 2. Vår digitala resa. Vi var tidigare ute än många andra och har nu en helhetslösning som fungerar väldigt bra. Vi kan till och med jobba hemifrån med hög säkerhet.
 3. Möjligheten att utvecklas genom kurser och konferenser. Vi har inte så mycket resurser, men vi försöker få till någonting varje år. Ett år sökte en medarbetare ett forskningsbidrag, så vi kunde åka till Island och titta på deras hälso- och sjukvård.

 Exempel på fall där Patientnämnden hjälpt patienter:

 • Cancerpatient fick ingen tid för viktig undersökning.
 • Allvarlig diagnos missad på barn som även blev nonchalant behandlat på vårdcentral.
 • Tandläkaren behandlade fel patient och lagade en tand utan orsak.


©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC