Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Öka engagemang med vår best practice

Under maj och juni 2020 genomförde Great Place to Work en stor undersökning inom finanssektorn i USA, där över 2 200 medarbetare deltog. Precis som vår svenska Corona-rapport, ger den tydliga riktlinjer för hur organisationer bör navigera och agera genom en kris.

Tvärtemot vad man kan tro, blev många medarbetare mer engagerade under covid-krisen. Vår undersökning visar att när krisen var som värst, under våren, så ökade engagemanget med 12 procent, jämfört med perioden innan krisen. Hela 82 procent av medarbetarna kände sig engagerade.

Vi har samlat gemensamma nämnare och tips från de organisationer som fick bäst resultat i undersökningen. Några tips är enkla, andra mer komplexa.

De ledare som lyckats bäst under krisen har prioriterat anställda, och gjort sitt allra bästa för att både behålla och skydda anställningar. De har valt att se människan bakom arbetsrollen, och därför sett störst ökningar i engagemang. 

Led med riktning och empati

Som ledare blir det viktigt att visa tydlig riktning, tillit och empati. Det visar vår undersökning, bland annat genom påståenden som deltagarna tog ställning till.

Hos organisationer med stort engagemang var det några påståenden som återkom ofta:

“Ledarna är ärliga och etiska i sina metoder”

“Jag känner att jag kan lita på mina ledare”

“Jag tror på min organisations syfte och vision”

“Jag stöttar de operativa målen och inriktningen som mitt företag har”

Kommunicera hela tiden

Tydlig, ärlig och rak kommunikation är centralt för framgång i kriser. Det visar några fler påståenden hämtade från vår undersökning, som återkom bland de organisationer som klarat sig bra genom covid 19-pandemin.

“Ledningen håller mig informerad om viktiga frågor och förändringar”

“Ledningen visar tydliga förväntningar”

“Ledningen levererar på sina löften”

Två citat från deltagare lyfter också vikten av god kommunikation:

“Under covid-19-krisen fick vi dagliga uppdateringar från vår vd för att skapa trygghet”

“Fantastisk kommunikation om covid-19-pandemin, och om de steg som företaget har tagit på grund av situationen”. 

Hämta in feedback

Ta chansen att kolla läget med medarbetare som HR-ansvarig. Gör en undersökning, till exempel en temperaturmätning varje månad. Var beredd på negativ feedback, och även jobbiga kommentarer, de är långt bättre än att titta bort och låtsas som om problemen inte finns.

En temperaturmätning skapar bra underlag för riskbedömning, särskilt om ni är många som jobbar remote. Då blir er data guld värd för att navigera igenom osäkerhet och ta actions vid rätt tidpunkt.

Använd våra verktyg

Att enbart sträva efter vinster, och glömma bort människan, känns inte bara förlegat utan är också bevisligen destruktivt.

Använd Great Place to Work® och våra verktyg för se människan bakom funktionen, och för att ännu bättre navigera genom osäkerhet, och öka engagemang och på sikt även resultat.

Organisationer som är certifierade med Great Place to Work®, visar starkt rörelseresultat per anställd, samt stark rörelsemarginal, tillväxttakt och avkastning. Det visar oberoende studier. Samma organisationer har också 50 procent lägre personalomsättning, och hälften så hög sjukfrånvaro, jämfört med snittet i Sverige.

Sammanfattningsvis: Engagemang tar tid

Alla organisationer är olika, och det finns flera vägar till att navigera genom en så omfattande kris som pandemin. Här har vi delat några av våra viktigaste tips, och det är upp till dig att använda det som passar din organisation bäst.

Testa några av våra tips, och utvärdera resultatet. Att öka engagemang tar tid, och är ingenting som görs i handvändning.

Lycka till - och kontakta oss om du har frågor.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC