Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Personlighetstest vid rekrytering & anställning – GPTW

Guide till personlighetstester, logiska tester och rekryteringstester

Personlighetstester förekommer allt mer på företag. De är till för att ge en bättre bild av dig, dina medarbetare och dina och andras förmågor. Personlighetstest förekommer ibland även vid rekrytering eller anställning för att redan då ge en bättre bild av vilken person du som arbetsgivare har att göra med.

Marknaden erbjuder en rad olika personlighetstester eller logiktester. Det finns även intelligenstester och begåvningstester som kan användas för att jämföra medarbetare.

Vad är ett personlighetstest?

Dagens personlighetstester är oftast webbaserade och kan göras enkelt via datorn hemma eller när du har en lugn stund över. Det finns dock traditionella varianter där du svarar på papper. Det är viktigt att du är koncentrerad när du utför testet så att du svarar så korrekt och ärligt som möjligt.

Det finns olika anledningar till att ta ett personlighetstest:

●      En hjälp vid framtida rekryteringar

●      Visar dina förmågor och hur du ser på dig själv

●      Underlag för medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal

Personlighetstest är även bra när det kommer till att visa personens inställning till andra medarbetare, samarbetsförmåga, vänlighet, ärlighet och självsäkerhet.

Grön, gul, blå eller grön – DISC-analys

Du kanske har fått frågan om du är en blå, grön, röd eller gul personlighetstyp? DISC är en typ av personlighetstest som beskriver din personlighetstyp med färger. Du kan bli en övervägande gul, blå, grön eller röd person, dock har de flesta lite av alla färger i sig eller åtminstone två eller tre.

När du har bättre koll på vilken personlighetstyp du tillhör kan du också lära dig förstå de andra typerna bättre. Det hjälper även ledningen att förstå hur vissa personer fungerar tillsammans. Analysen av testet kan även berätta för dig hur du ska tänka när du har att göra med en personlighetstyp som är din raka motsats och hur du lättast samarbetar med eller bemöter personen. 

Röd = Övervägande dominant och resultatinriktad
Grön = Övervägande tjänstvillig och tålmodig
Gul = Övervägande inflytelserik och verbal
Blå = Övervägande diplomatisk och noggrann

 Ett företag har behov av alla fyra personlighetstyperna men ibland tenderar man att hitta en viss övervägande typ i en viss yrkeskategori. 

Vad är ett logiktest?

Logiktest är till för att mäta den logiska förmågan och den logiska talangen. Ofta består logiktester av en rad logiska mönster eller figurer där du ska se något slags mönster mellan eller lista ut hur olika saker är uppbyggda etc. Sådana tester är ganska roliga och intressanta att utföra och ger en bra bild av hur logisk en person kan tänkas vara. Det förklarar också närmare hur en persons tankegång ter sig. En del kallar även logiktest för begåvningstest.

Logiska tester vid rekrytering & anställning

Vissa företag och branscher kräver att det görs ett logiktest i samband med rekrytering. Detta för att se om den jobbsökande stämmer in på tjänstens krav och hur hen klarar av att jobba med resten av medarbetarna.

Det finns en rad olika logiktest precis som det finns olika personlighetstest. Sammanfattningsvis ska testen hjälpa till att beskriva personens begåvning och ge en kompletterande bild utöver själva arbetsintervjun. Även den analytiska förmågan och inlärningsförmågan kan komma fram i ett sådant test.

Personlighetstest vid rekrytering och anställning

Ett personlighetstest vid rekrytering kan hjälpa dig som arbetsgivare att ta ett smartare beslut. Du vill nämligen ha rätt kompetens och rätt erfarenhet men även kanske en viss typ av människa för posten. Personen ska kanske passa in i ett specifikt team eller ha speciella egenskaper.

Många svenska företag använder sig just av personlighetstester i rekryteringsprocessen för att sålla bort och snabbare hitta den person de är ute efter. Personlighetstest är ett bra verktyg för både den som testar och den som ger testet att få en klarare bild som kan vara till stor hjälp för att hitta rätt person på rätt plats.

Vad är ett intelligenstest?

På en arbetsplats löser vi problem av olika slag hela tiden. Det kan vara små eller stora problem samt frågor som gäller hur man ska tackla problemet, hur man ska möta en person och så vidare. 

Problemlösning kräver en viss intelligens och strategitänk. Det kan man mäta med intelligenstester. Man brukar då tala om kristalliserad intelligens och flytande intelligens. Kristalliserad intelligens innebär det vi kan plugga oss till såsom var den och den staden ligger eller under vilka år som Andra Världskriget pågick. 

Flytande intelligens handlar om något mer djupare än så, det vill säga problemlösning och se mönster etc.

Kvalitativa intelligenstest

När du och ditt företag väljer intelligenstest bör ni tänka på flera saker. 

●      Det ska inte kunna göras om för att få bättre resultat nästa gång

●      Det ska kunna mäta stresstålighet och problemlösning under tidspress

●      Den som testar ska inte kunna gynnas av erfarenheter och kunskaper

Vilket test är bäst för mitt företag?

Funderar du på vilken typ av test som skulle passa bäst för din verksamhet och dina anställda? Det finns en uppsjö av personlighetstester, logiktester och intelligenstester så hälften skulle kunna vara nog. Vänd dig till oss på Great Place To Work så berättar vi mer.  Vi kan även hjälpa dig att göra konstruktiva medarbetarundersökningar och utvärdera din arbetsplatskultur.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC