Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Pressmeddelande: Great Place To Work lanserar ny plattform i Sverige

Great Place To Work, världsledande inom arbetsplatskultur, lanserar nu den digitala plattformen Emprising i Sverige.

Den nya plattformen syftar till att stödja företag och organisationer i deras strävan att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och där företagets framgångar främjas.

Great Place To Work:s digitala plattform erbjuder en omfattande uppsättning verktyg, resurser och insikter för att stödja företag i deras arbete med att utveckla en stark arbetsplatskultur.

"Vi är oerhört glada över att lansera vår nya plattform i Sverige", säger Jeanette Bergvall, vd på Great Place To Work Sverige. "Plattformen har sedan tidigare funnits tillgänglig i andra Great Place To Work-länder och vi ser att den uppskattas enormt mycket av kunderna."

Läs mer om vår plattform här. 

Möjlighet att pulsa

I den nya plattformen blir Great Place To Works kunder mer självständiga. De kan när som helst analysera medarbetardata efter avdelning, jobbroll, chefsnivå och mer för att upptäcka mönster och skillnader i medarbetarupplevelsen.

Dessutom möjliggör plattformen puls- och temperaturmätningar. 

Fler möjligheter i plattformen:

- Lägga till egna anpassade frågor/påståenden och demografier.

- Skapa och lansera en medarbetarundersökning inom några minuter.

- Få resultaten direkt efter avslutad undersökningsperiod.

- Bryta ner och analysera efter eget behov.

- Ta del av medarbetarkommentarer. 

Läs mer om vår plattform här. 

Hjälper organisationer att förbättra medarbetarengagemanget 

Genom att använda den nya plattformen kan företag och organisationer på egen hand mäta och analysera medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen, identifiera styrkor och utmaningar samt implementera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och främja företagets framgångar.

En av de mest betydelsefulla funktionerna i Great Place To Work:s plattform är dess förmåga att ge företag en tydlig förståelse för vad som skapar en framgångsrik arbetsplatskultur.

Med hjälp av en omfattande undersökningsmetodik och benchmarking-data från över 10 000 organisationer över hela världen, kan företag identifiera specifika områden där de kan förbättra sin arbetsplats och därmed öka medarbetarnas engagemang, produktivitet och lojalitet.

"Genom att erbjuda en omfattande uppsättning verktyg och insikter ger vi företag möjligheten att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och där företagets framgångar kan blomstra", säger Jeanette Bergvall, vd Great Place To Work.

Läs mer om vår plattform här. 

Ger kunden makten över sin data

Great Place To Work:s plattform är utformad för att vara användarvänlig och anpassningsbar för olika företag och organisationer.

Den erbjuder flexibla lösningar och expertstöd för att säkerställa att företag får ut maximalt av verktygen och resurserna som plattformen erbjuder.

"Samtidigt som kunderna själva kan skapa egna medarbetarundersökningar och snabbt och smidigt kan använda sin eventuella Great Place To Work-certifiering i marknadsföring och Employer Branding finns våra konsulter och våra Customer Success Specialists till hands för att säkerställa att kunderna får ut det mesta av vårt samarbete", säger Jeanette Bergvall, vd Great Place To Work.

Läs mer om vår plattform här. ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC