Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Rapport: Psychological safety in the Workplace

Den 10 september utsågs Europas Bästa Arbetsplats 2020. Bakom utmärkelsen står Great Place to Work, som under trettio år har bedrivit forskning om vad som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra.

I samband med rankingen av Europas Bästa Arbetsplatser 2020 lanserar vi "Psychological safety in the Workplace", en 20 sidor lång rapport baserad på vår data. Rapporten är tillgänglig för alla som vill utveckla och förbättra sin organisationskultur.  Du laddar ner den genom att fylla i formuläret nedan.

Mer om utmärkelsen Europas Bästa Arbetsplatser

Det globala analys- och konsultföretaget Great Place to Work® står bakom studien. Totalt deltog mer än 3 000 organisationer i 19 europeiska länder. Organisationerna sysselsätter tillsammans drygt 1,5 miljoner anställda och undersökningen omfattar totalt 830 000 svar.

Listan över Europas bästa arbetsplatser grundandes efter ett initiativ från Europeiska kommissionen, som efter Lissabonfördraget 2003, ville fokusera på arbetsmiljön i Europa. Great Place to Work har sedan dess fortsatt att arbeta på egen hand.

Listorna är baserade på en enkätundersökning bland de anställda på de deltagande arbetsplatserna och på utvärderingar av arbetsplatskulturen. I den övergripande bedömningen läggs största vikt, 75 %, vid de anställdas svar på frågeformuläret medan utvärderingen av kulturen utgör 25 % av bedömningen.

Både offentliga och privata arbetsplatser med mer än 20 anställda kan delta i de nationella undersökningar som den europeiska listan består av.©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC