Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Roller på en HR-avdelning – GPTW

HR-guide – Vad är human resources?

På en HR-avdelning arbetar personal med personalfrågor, det vill säga nya rekryteringar, personalfrågor för de befintliga anställda och hur lönesättningen sker med mera. Både den fysiska och den psykiska aspekten av de anställdas välmående står i fokus. På HR-avdelningen hittar du olika roller såsom HR-konsult, HR-chef och HR-direktör. På Great Place to Work hjälper vi dig hitta vägen till att främja din organisation så din personal mår så bra som möjligt. 

En hög personalomsättning kan innebära problem för en verksamhet. Om det hela tiden kommer in nya medarbetare finns det risk för att engagemanget tryter eller att ni ständigt måste lära upp nya personer, vilket tar tid och energi. Av oss får du hjälp att förbättra din verksamhets personalvård och rankas som en av de bästa arbetsplatserna.

Vad är HR?

HR står helt enkelt för Human Resources vilket på svenska översätts till Mänskliga Resurser eller personalavdelningen som har hand om alla personalfrågor och arbetsmiljön. Kortfattat kan man säga att det handlar om att hitta rätt person till rätt plats och att alla medarbetare mår bra och känner sig trygga på arbetsplatsen. Här ingår frågor som välmående, kompetensutveckling, rekryteringar och lönefrågor.

Vad är agil HR?

Du kanske har hört talas om uttrycket “agil HR” och även hört ordet agil i andra yrkesmässiga sammanhang. Agil betyder rörlig och smidig. Agil HR innebär att man bygger en HR-avdelning med fokus på utveckling av förändring, interaktiva processer, plötsliga stressmoment och problemlösning.

I en snabbrörlig värld gäller det samtidigt att motivera medarbetarna och låta de hitta de bästa arbetssätten samt att ta vara på deras individuella kunskaper och talanger. Människor och relationer på arbetsplatsen sätts framför arbetssätt och olika processer samtidigt som båda ska interagera med varandra på bästa sätt. Det är även så vi arbetar på “Great Place To Work”.

Roller på en HR-avdelning

Med tiden har HR avdelningen fått en alltmer krävande och strategisk roll. Den rollen är till för att hitta nyckelkompetensen i en tid då konkurrensen är stenhård och alla företag vill nå sina affärsmål. Dock har personalfrågor hamnat än mer i fokus i förändringarnas tider och aspekter som fysiskt och psykiskt välmående, utveckling och utbildning har fått en alltmer framträdande roll. Numera kan du hitta flera yrkesroller som arbetar på en HR avdelning.

●      HR konsult – Ibland kan det kännas lite förvirrande för ett företag att hitta rätt personal eller få bukt med olika frågeställningar. Där kommer HR-konsulten in i bilden. Hen kan hjälpa till med specialuppdrag, ge råd om ett bättre HR-system, formulera strategier eller hjälpa dig att framföra ditt varumärke på ett effektivare sätt.

●      HR chef – HR-chefen arbetar vanligen under företagets VD och har en mer strategisk roll. utöver att hitta nya anställda ska HR-chefen även se till att vara en eftertraktad arbetsgivare och visa upp en arbetsplats där människor trivs. En person som blir utsedd som HR-chef bör vara strukturerad, ha bra ledaregenskaper och vara en duktig personalvetare.

●      HR direktör – Det här är en yrkesroll som går hand i hand med att vara HR-chef. Du är ytterst ansvarig för rekryteringarna och de mänskliga resurserna men har samtidigt ett stort ansvar hur företaget ser ut utåt för potentiella medarbetare. HR-direktören ska skapa en samlad och etablerad HR-avdelning.

HR-systemet

Med rätt HR-system kan du få hjälp att hitta egna frågor och svar som ger stöd och underlag i alla HR-processer. I dag kan du hitta skräddarsydda HR system och digitala verktyg som passar din organisation.

Beståndsdelar i HR-systemet

HR-systemet kan vara uppbyggt på olika sätt. Det kan vara en enskild HR-modul eller flera såsom:

●      Rekrytering

●      Lärplattform

●      Performance management

●      Onboarding/Offboarding

Systemet är uppbyggt för att underlätta och effektivisera arbetet på en HR avdelning. Det hanterar information om personalen och ger en bra överblick över all viktig data.

Ta bättre beslut om dina medarbetare

Med HR-systemet kan du ta bättre beslut om dina anställda och även om din verksamhets framtida rekryteringsbehov.

●      Behövs det nyanställas eller behöver personal sägas upp?

●      Krävs det utbildning för vissa medarbetare?

●      Hur ska den nya lönesättningen se ut?

●      Hjälp till att sätta en bra personalplanering.

Systemet kan även göra dina analyser och förändringar mätbara. Med hjälp av insamlad data kan du skapa rapporter, presentationer och dela det med rätt personer.

 Gör din arbetsplats till den bästa!

Med rätt attityd, HR-system och personal på din HR-avdelning kan du göra din arbetsplats till en av de bästa och mest eftertraktade för medarbetare. Få ett nytt perspektiv på din organisation och ta bättre beslut i framtiden. När dina medarbetare känner tillit och engagemang har ni allt att vinna tillsammans.

Vi på Great Place To Work hjälper er att förbättra och förstå din arbetsplats bättre och att hitta det fina i jobbet ni gör! Att identifiera er arbetsplatskultur och sätta en nisch på vad ni står för. Vi vet att det är medarbetarnas upplevelse och syn som är avgörande för hur ni går framåt. Därför har vi lagt stor vikt att hjälpa svenska arbetsplatser att använda de anställdas riktiga känslor och formulera om dem till sann och gemensam kommunikation. Detta leder till lönsamhet och ett gynnsamt resultat som även ger ett ett gott renommé i både bransch och bland medarbetare.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC