Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Best Practice: Välbefinnande - Europas Bästa Arbetsplatser 2021 berättar

Medarbetare som mår bra på jobbet, både fysiskt och psykiskt, är en självklarhet för de rankade organisationerna på Europas Bästa Arbetsplatser 2021. 15 av dessa organisationer är verksamma i Sverige och vi bad 3 av dem att dela med sig av hur de har arbetat med välbefinnande det senaste året.

Mimer – Med hälsa som grundstrategi

För oss på Mimer är medarbetarna grunden till att kunna utföra vårt uppdrag med gott resultat. För att bygga den grunden utgår vi från en formel: Vi menar att Hälsokompetens x Kunskapskompetens x Motivationskompetens ger resultat. Hälsa blir därmed en av grunderna i vår strategi. Vi har därför valt att satsa ordentligt på friskvård. Mimers hälsoarbete ska vara 80% förebyggande och 20% rehabiliterande och arbetet med medarbetarnas välmående utgår från vad vi kan göra förebyggande. Vi erbjuder bland annat våra medarbetare extra ledighet om de tränar på sin fritid. Vi vill uppmana medarbetarna till fysisk och pulshöjande aktivitet eftersom det förebygger många hälsoproblem. 

Omtanke, nytänkande och engagemang är våra värderingar som genomsyrar hela verksamheten. Omtanke är alltså en av våra grundstenar till allt vi gör. Under pandemin har vi arbetat med intern och extern kommunikation för att visa omtanke. Vårt arbetssätt har generellt genomgått en ordentlig förändring. Redan innan pandemin arbetade vi aktivitetsbaserat där man anpassade platsen efter arbetsuppgifterna. Med pandemin har många arbetat hemma vilket har gett vårt hybridarbete en extra skjuts framåt. Vi kommer inte ständigt jobba från kontoret, men inte heller ständigt från distans. Vi har tagit fram en hybridlösning där vi kommer jobba både från kontoret, hemmet och kanske en annan plats. 

Centiro - Teknik med hjärta

Direkt från pandemins start enades vi om vår första prioritet - våra kollegors hälsa och välmående. Det finns inget viktigare än våra medarbetare. För att säkerställa tydlighet och trygghet utökade vi våra kommunikationskanaler genom veckovis samordning tillsammans med våra ledare och genom att lansera vårt nya intranät. För att upprätthålla förtroendet och känslan av trygghet sänder vi också veckovisa Townhalls med live-Q&A, där vår vd tillsammans med medarbetare delar med sig av nyheter och höjdpunkter och där vi firar, visar stöd och uppskattning och sprider engagemang. Vi lade till föreläsningar om mental hälsa, intensifierade enskilda möten med ledare och kollegor, lanserade en aktivitetsverktygslåda med syfte att kunna balansera mellan att ha roligt och att kunna behålla sitt fokus och vi fortsätter att ge utrymme för att upprätthålla välbefinnande, gemenskap och kamratskap.

B3 Consulting Group – Wellness som grund

B3 arbetar hårt med proaktiva åtgärder kopplat till att ha välmående medarbetare. Detta gör vi bl.a. i form av vår wellness-satsning Team B3 och även genom vårt arbetsmiljöarbete, hållbart ledarskap samt inkluderingsnätverk. Vårt Team B3 erbjuder både personlig och kompetensmässig utveckling. Vi erbjuder aktiviteter som digital yoga två gånger i veckan, crossfit en gång i veckan, löpande hälsofrämjande föreläsningar inom t.ex. sömn och stress, kulturella aktiviteter och kurser för kompetensutveckling. Vi ser helheten som vår styrka, och vi fokuserar både på vårt psykiska såväl som fysiska välmående. I en tid som följer parallellt med en pandemi har såklart kraven på arbete kopplat till välmående ökat. Vi är tacksamma över att vår bransch och organisation redan hade en ”digital mognad” där vi snabbt kunde ställa om våra arbetssätt. Idag känns ett teams-möte minst lika naturligt som ett fysiskt möte och det känns närmast exotiskt när det finns ett konferensrum inbokat i outlook-inbjudan. Våra medarbetare har ställt om med bravur. Med digitala kaffepauser, webinarier, digitala AWs, digitala utbildningar, pulsmätningar och täta dialoger mellan chefer och medarbetare, har B3 klarat av pandemin på ett otroligt bra sätt.

Se hela listan över Europas Bästa Arbetsplatser 2021©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC