Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Så fick SBC-cheferna toppbetyg: Arbetsplatsen certifierad som ett Great Place to Work

Över 350 medarbetare på fem kontor runtom i Sverige har sagt sitt: SBC är en av Sveriges bästa arbetsplatser att jobba på. Företaget har certifierats som ett Great Place to Work, efter att ha arbetat metodiskt med arbetsplatskulturen de senaste fyra åren.

– Alla har varit delaktiga. Bland annat lät vi de minst nöjda formulera vilket ledarskap de önskade sig, säger Emil Lundström, vd på SBC. 

SBC grundades 1921 och är idag Sveriges största oberoende företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. För fjärde året i rad var SBC under 2021 med i Great Place to Work’s Trust Index – världens största medarbetarundersökning som mäter upplevelsen hos 19,8 miljoner anställda i 106 länder varje år.

Certifieringen – fin 100-årspresent

För att bli certifierad som ett Great Place to Work krävs att arbetsplatsen får ett Trust Index (övergripande genomsnitt på hela undersökningen) på minst 70 procent. 2021, då företaget fyllde 100 år, seglade SBC upp över den gränsen och landade på 72 procent.

– Jag är väldigt stolt över alla våra medarbetare. Deras expertis och engagemang är det värdefullaste vi har, och en inkluderande arbetskultur där medarbetarna trivs är vår högsta prioritet. Vi står nu som 100-åring starkare än någonsin. Vår ambition är att vara en utmanare och driva utvecklingen i vår bransch, säger Emil Lundström, vd på SBC.

De minst nöjda fick formulera sina behov

För fyra år sedan, efter den första Trust Index-undersökningen, fick SBC hjälp av Great Place to Work att identifiera områden med förbättringspotential. De har bland annat fokuserat på ledarskapet.

– Vi har haft forum där alla medarbetare har fått komma med idéer och synpunkter. De som jobbat hos oss i två-fem år var generellt inte lika nöjda med arbetsplatsen som andra medarbetare, visade undersökningen. Därför satte vi ihop en grupp med ”två-fem-åringar” som fick ge sin syn på vilket ledarskap och andra förutsättningar de behövde för att trivas och utvecklas, berättar Emil Lundström.

De har också haft chefsforum och olika utbildningar för ledarna, bland annat om digitalt ledarskap.

– Vi har en ganska platt organisation med dedikerade och engagerade chefer. Tillsammans har vi jobbat med hur vi som ledare ska vara och agera: vårt konkreta ledarskapslöfte. Bland annat ska alla medarbetare kunna få information på ett enkelt sätt. Ledarna ska vara tillgängliga och snabbt kunna svara på frågor. Vi vill ha raka, snabba beslutsvägar och en kultur som präglas av prestigelöshet, tillit och transparens.

 Cheferna fick toppbetyg, trots pandemin

Den senaste Trust Index-undersökningen resulterade i ett mycket högt chefs-index, som visar att medarbetarna har stort förtroende för sin närmaste chef.
– Det är extra roligt att vi ökat vårt chefs-index under pandemin då det har varit en utmaning att leda på distans. Samtidigt har distansarbetet med mer möten online bidragit till att våra olika kontor har närmat sig varandra, säger Emil Lundström.

 Undersökningen har varit ett viktigt verktyg för att kunna utveckla arbetskulturen, tycker Emil Lundström.

– Tack vare samarbetet med Great Place to Work har vi samsyn idag om våra styrkor och svagheter, och vi har fått stöd att välja bra metoder anpassade till våra resultat. Det är också mycket värt att se förflyttningen: hur vi förbättrar oss från år till år.

 Maria Grudén, vd för Great Place to Work, är imponerad över SBC:s utveckling och betonar att en certifiering inte är något som kommer av sig själv – det krävs kontinuerligt engagemang av ledare och medarbetare.

– Great Place to Work-certifieringen är det enda officiella erkännandet som helt grundas på medarbetarnas faktiska upplevelser av arbetsplatsen. Att bli certifierad innebär att SBC är en av de bästa organisationerna i landet, säger hon.

 Samarbetar med Hand in Hand

Medarbetarna, fördelade på fem kontor, tillhör flera olika yrkesgrupper – från jurister och ekonomer till fastighetsskötare. Sandra Berggren arbetar som säljare på kontoret i Göteborg.

– Vi har högt i tak och en varm, inkluderande kultur där det är enkelt att känna sig delaktig. Våra chefer sitter med oss och är en del i gänget. Jag har jobbat på företaget i fem år nu och trivs väldigt bra. Kamratskapet är något speciellt på SBC – vi har helt enkelt otroligt kul på jobbet, säger hon.

SBC samarbetar med hjälporganisationen Hand in Hand sedan 2017, och Sandra är en av de medarbetare som har fått resa till Indien för att uppleva hjälparbetet på plats.

– Det är ett minne för livet: att se hur man med relativt små medel kan förändra hela tillvaron för individer. Generellt tycker jag att det finns stora möjligheter att utvecklas på SBC.

Personalförening med egen budget

Petra Schneider, chef för HR och internkommunikation, lyfter fram kamratskapet som utmärkande för SBC. I undersökningen får arbetsplatsen också väldigt höga poäng för medarbetarnas upplevelse av att bli likvärdigt behandlade, oavsett exempelvis funktionsnedsättning, kön och ursprung.

– Vi har relativt blandade arbetsgrupper med både män och kvinnor, något som kan bidra positivt. Vi skapar också tillfällen att ses: Kick-offs, roadshows och vi har en personalförening på varje kontor som får en budget och löpande ordnar aktiviteter. Vi delar inte bara jobb tillsammans, berättar Petra Schneider.

Koll via app hur medarbetarna mår

För att öka stoltheten bland medarbetarna har SBC startat en intern podd, ”Livet på SBC”, där medarbetare deltar. Andra uppskattade verktyg är företagets egen app och en ny egen studio för digitala events.

– När pandemin bröt ut och vi ställde om till distansjobb använde vi appen för att göra så kallade ”pulsmätningar”: medarbetarna fick svara på frågor om hur de mådde, för att kunna fånga upp personer tidigt om de mådde dåligt, säger Petra Schneider.

Hon berättar att de inte nöjer sig med att ha blivit certifierade. De vill fortsätta mäta och utveckla arbetskulturen.

– Vi är stolta över vårt Trust Index på 72 procent, men vi strävar betydligt högre.

 Vill du jobba på SBC? Besök karriärsidan här karriar.sbc.se©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC