3 tips för att jobba smart med din arbetsgivarkommunikation (employer branding)
Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Så jobbar du med employer branding 2020

3 tips för att jobba med employer branding 2020

Visste ni att två personer går med i LinkedIn varje sekund? Eller att vi kollar mobilen 150 gånger per dag i snitt? Det är till det landskapet vi måste anpassa oss om vi ska lyckas med strategisk arbetsgivarkommunikation. När vi pratar om Employer Branding 2020 måste vi alltid och utan undantag börja inifrån. 

När begreppen ”Employer Branding” och ”War for Talent” myntades på 90-talet hade ingen hört talas om Facebook, LinkedIn eller Youtube. Vi slängde oss med begrepp som ”Dotcom”, och ”Nya ekonomin”. Vi använde modem, började skicka sms och Stenbeck utmanande monopol. I rekryteringsvärlden började man prata om långsiktiga strategier och det började gläntas på dörrar till ledningsrum för de som förstod vikten av ett starkt arbetsgivarvarumärke. Tack vare att pionjärer hittade sätt att mäta kommunikation och ranka arbetsgivare började HR prata det språk som vd:ar och ekonomichefer lyssnade på. Så småningom gick det upp för de flesta att störst effekt hade arbetsgivarkommunikation när medarbetarna själva berättade företagets historia. Men inte var det någon som kunde förutse vad det skulle innebära 30 år senare. Inte anade vi heller hur många beslutsfattare som 2019 skulle prioritera engagemang i långsiktiga strategier.

Enligt kommunikationskonsultföretaget MSL Group har anställda som delar ett meddelande 561% större genomslagskraft än meddelanden som delas via officiella kanaler. Alla som jobbar strategiskt med rekrytering och arbetsgivarvarumärken idag vet att det är medarbetarnas upplevelser och röster som är avgörande. Inte bara för att det de säger har högre trovärdighet, utan för att det är lätt att hitta medarbetarnas historier. Alla kommunicerar idag – alla jagar likes och hjärtan för sina inlägg. Och när det gäller att utvärdera sin nuvarande arbetsgivare och potentiella arbetsgivare spanar man in poster från medarbetare – inte från HR eller beslutsfattare.

Så hur ska du då jobba smart med din arbetsgivarkommunikation 2019? Svaret är Inifrån och ut. Din Employer Branding-strategi bör bygga på 3 steg:

1.     Utveckla er arbetsplatskultur. Förstå vad som driver engagemang hos era medarbetare och se till att ni har en arbetsplats som bygger på tillit, stolthet och gemenskap.

2.     När ni har högt engagemang och en bra arbetsplatskultur, dags att formulera ert erbjudande – ert Employer Value Proposition. Bygg det på det som driver engagemang. Igen: Tillit, stolthet och gemenskap.

3.     Dela budskapen. Uppmana era medarbetare att vara ambassadörer för ert varumärke. Ni säkrar att det blir intressant för dem genom att formulera ett EVP som engagerar dem, som de själva ställer sig bakom. Då lägger de ut poster som höjer deras personliga varumärke såväl som företagets.

Till syvende och sist handlar det om engagemang och ärlighet. För att det är det som funkar. Och handen på hjärtat – känns det inte ganska bra att jobba med att formulera sanningar. För det är varken kul eller smart att sminka grisar när det gäller Employer Branding.

Missa inte den kurs jag håller i Employer Branding. Läs mer här.©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC