Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Så leder god arbetsplatskultur till ökade vinster

Vinster skapar inte bra arbetsplatser. Tvärtom. Bra arbetsplatser skapar vinster. All data, som vi snart ska gå igenom, visar på att företag som investerar i sin arbetsplatskultur blir mer lönsamma.

Siffrorna talar för sig själva. Inte minst våra egna. Varje år utser Great Place to Work de bästa arbetsplatserna i över 100 länder. I Sverige heter listan Sveriges Bästa Arbetsplatser. Här ser vi att företagen har 57 % högre vinstmarginaler än genomsnittet i landet.

I USA kallas listan Fortune 100 Best Companies to Work For®. Enligt forskning från FTSE Russell överträffar företag som är med på den listan marknadsindex 3,33 gånger. Över tid är det en häpnadsväckande skillnad. 

Russell Index 2021

Att företag med högt förtroende i sin kultur är mer lönsamma och har högre aktieavkastning är viktigt att komma ihåg i tider som dessa, då lågkonjunktur och inflation gör att företag noggrant behöver överväga vad de ska investera i och vad de behöver skära ner på.  

I den här artikeln går vi igenom vad det är som gör att god arbetsplatskultur är en viktig faktor för ekonomisk framgång, både i lågkonjunkturer och i åratal därefter.

1. Lägre personalomsättning

Organisationer som är certifierade som ett Great Place to Work® har i genomsnitt 50 % lägre personalomsättning än genomsnittliga svenska organisationer.

Varför är det viktigt? För att personalomsättning är en dyr process.

Om man räknar med kostnaden för produktionsbortfall, rekryteringsprocessen och onboarding, kan kostnaden uppgå till 65 - 100 % av en årslön varje gång man rekryterar en ny medarbetare. Har ni räknat ut hur mycket pengar ni har spenderat på att ersätta personal de senaste fem åren?

På företag med gott renommé är det också enklare att attrahera och rekrytera talanger. På Sveriges Bästa Arbetsplatser säger 92 % av medarbetarna att de rekommenderar sin arbetsgivare till andra, jämfört med 59 % på övriga svenska företag.

2. Färre sjukskrivna

På organisationer som är certifierade som ett Great Place to Work® är sjukfrånvaron ungefär hälften så hög som genomsnittet. Att hålla sjukfrånvaron låg är viktigt ur många perspektiv, särskilt ur ett samhällsperspektiv. För företagen är det också viktigt eftersom det har direkt påverkan på resultatet.

Forskare har hävdat att stress på arbetsplatsen kostar den amerikanska ekonomin 500 miljarder dollar. Men vad gäller i Sverige?

Det är svårt att ge en exakt summa på hur mycket stress har kostat svenska företag, eftersom det är en komplex fråga och kostnaderna kan variera stort mellan olika företag och branscher. Dock finns det flera undersökningar som visar på betydande kostnader för företag till följd av stress och psykisk ohälsa bland anställda.

En undersökning gjord av Företagarna och Novus i december 2021 visade att 38 % av småföretagarna hade drabbats av produktionsbortfall till följd av sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Vidare uppgav 33 % av småföretagarna att de hade behövt anlita vikarier på grund av sjukfrånvaro till följd av psykisk ohälsa.

En annan undersökning gjord av Svenskt Näringsliv i samarbete med Alecta visade att sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa kostade svenska arbetsgivare cirka 27 miljarder kronor år 2020.

Dessa exempel visar på betydande kostnader för svenska företag till följd av stress och psykisk ohälsa bland anställda.

Vad är det som gör att en kultur med hög tillit hindrar anställda från att bränna ut sig? En forskning om arbetande föräldrar visade att företag som kunde erbjuda dessa anställda en psykologiskt säker och hälsosam arbetsmiljö och visa att de brydde sig om dem, såg färre arbetande mammor och pappor bränna ut sig och sluta. Fyra av fem arbetande föräldrar på dessa företag ville stanna kvar i organisationen, vilket sparade arbetskraftskostnader.

3. Bra arbetsplatser är mer innovativa

När anställda har förtroende för sin arbetsgivare arbetar de mer engagerat och bidrar mer till högre nivåer av innovation och produktivitet.

Enligt forskning från Great Place To Work uppnås högsta innovationsnivåerna när alla anställda har möjlighet att delta.

Företag där fler anställda rapporterar om innovation och inkludering är medianvärdet för intäktstillväxt mer än fem gånger högre än företag där anställda har en lägre koppling till innovation.

Innovation By All Culture

När medarbetare känner att deras kollegor anpassar sig till förändringar, ser fram emot att komma till jobbet och att ledningen söker nya idéer, följer affärsresultaten med.

Men det är viktigt att ingen lämnas utanför.

Varje medarbetarundersökning innehåller en andel anställda som inte har en positiv upplevelse. Det som bör oroa företagsledare är när vissa kategorier av anställda rapporterar att de har oproportionerligt mycket sämre erfarenheter.

Är anställda i första linjen uteslutna från organisationens bredare uppdrag? Känner kvinnliga chefer sig lika stöttade och hyllade som sina manliga kollegor? Känner alla etniciteter, könsidentiteter och HBTQ+-personer att de kan ta med sig hela sin identitet till jobbet?

Om svaret är nej, eller till och med "jag vet inte", har ni inte en kultur som främjar innovation.

4. Bra arbetsplatser återhämtar sig snabbare från en lågkonjunktur

Vilka arbetstagargrupper som lämnas utanför av er arbetsplatskultur spelar ännu större roll under en lågkonjunktur.

I USA utser Great Place To Work varje år de 100 bästa företagen i landet. Forskare har studerat företagen på denna lista och har identifierat fem grupper av arbetstagare vars upplevelse på arbetsplatsen påverkade prestationen under de senaste 15 åren, inklusive den stora finanskrisen under 2007–2009:

  • Kvinnor
  • Förstalinjearbetare
  • Timanställda manliga arbetstagare
  • Långtidsanställda
  • Personer av färg

I de fall då dessa grupper rapporterade att de behandlades som fullvärdiga teammedlemmar, kände sig välkomna när de anslöt sig till ett nytt team och såg ledningen som ärlig och kompetent så blomstrade företaget.

En grupp på 69 företag som forskarna identifierade som framgångsrika följde inte den 35,5 % stora nedgången i S&P 500 (ett aktieindex över 500 stora börsnoterade aktiebolag som handlas i USA) under finanskrisen. De såg istället en ökning på 14,4 %.

Efter finanskrisen fortsatte dessa framgångsrika företag att överträffa förväntningarna. S&P 500 återhämtade sig från 2006 med en vinst på 9 % fram till februari 2014, men de framgångsrika företagen ökade med 35 %.

Recession GPTW Graph

Vad gäller i kölvattnet av COVID-19-pandemin? Nästan alla organisationer kämpade för att möta kraven från den globala krisen som började 2020, men företag med hög förtroendekultur återhämtade sig snabbast.

5. Bra arbetsplatser har högre aktieavkastning

Det är inte bara kortsiktiga kostnadsbesparingar som gör en bra arbetsplatskultur så värdefull för företag. Forskning från Alex Edmans vid London School of Economics visar att investeringar i arbetskraften leder till långsiktig företagssuccé.

Edmans analyserade de, tidigare nämnda, 100 bästa företagens ekonomiska resultat mellan 1984 till 2009. Genom att titta på företagsstorlek, bransch, tidigare avkastning och många andra variabler visade Edmans att företag på listan överträffade börsen med 2 % till 3 % per år.

Med tanke på att organisationerna på Great Place To Works lista över de 100 bästa arbetsplatserna i USA ser sina intäkter öka 550 % snabbare än mindre inkluderande organisationer, är det dyrt att inte sätta medarbetarna främst.

Slutligen

Men är inte välbefinnande för anställda bara en indikator på att driva en lönsam verksamhet? Ju mer pengar du tjänar, desto fler förmåner och fördelar kan du erbjuda tillsammans med uppblåsta löner, eller hur?

Inte riktigt.

Att behandla anställda väl korrelerar inte bara med högre aktieavkastning, det förutsäger också framtida prestanda. Det tar fyra till fem år innan marknaden hinner i kapp värdet av anställdas arbetstillfredsställelse.

Vinster skapar inte bra arbetsplatser. Det är tvärtom.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC