Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Så prioriterar Europas bästa arbetsplatser sina medarbetare

Den en gång svartvita linjen mellan arbete och privatliv har suddats ut till en permanent nyans av grått. Två år efter att en global pandemi förvandlade många hem till kontor har var och hur vi arbetar – och vad vi vill ha ut av arbetet – förändrats.

Vi har sett hur anställda har sagt upp sig från sina jobb i jakt på tillfredsställelse och syfte, respekt och uppskattning och en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Vi såg hur vissa företag svarade med högre löner och bonusar.

Andra, som Wavestone, beslöt sig för att investera i medarbetarengagemang. Det gjorde de genom att inkludera sina medarbetare i beslut som påverkar deras jobb. Ledare samlade 3 000 anställda på 10 platser runt om i världen för att diskutera företagets mål och framtidsplaner. De höll 350 workshops för att "samkonstruera" sin strategiska riktning med anställda i en anda av, vad de själva kallar för, "intrapneurship".

Det är den typen, och nivån av, engagemang som gör att Wavestone rankas nummer 4 på listan över Europas bästa arbetsplatser 2022, i kategorin stora organisationer.

Består av 4 kategorier

Listan över Europas Bästa Arbetsplatser är uppdelad i fyra grupper: 25 små organisationer (med 10-49 anställda), 50 medelstora organisationer (med 50-499 anställda), 50 stora organisationer (med fler än 500 anställda) och 25 multinationella organisationer (företag som är verksamma i tre eller fler länder över hela världen och har mer än 1 000 anställda).

Listan som produceras av Great Place to Work®, världsledaren inom arbetsplatskultur, är baserad på anonym enkätdata från 1,4 miljoner anställda på över 3 000 företag i 37 europeiska länder. Rankingen bygger på medarbetarnas upplevelser gällande förtroende, innovation, företagsvärderingar och ledarskap.

För att komma med på listan måste företag först rankas högt på Great Place to Works nationella listor i Europa, till exempel den över Sveriges Bästa Arbetsplatser eller, låt oss säga, Italiens Bästa Arbetsplatser.

Bara lite respekt

Medarbetarengagemanget i Europa är lägst i världen. Gallups State of the Global Workplace 2022 visar att bara 14 procent av europeiska medarbetare känner sig engagerade på jobbet, vilket är 7 procent lägre än det globala genomsnittet på 21 procent. Lägg ihop detta med att 1 av 5 arbetare runt om i världen planerar att säga upp sig så förstår du den kris många europeiska företag befinner sig i just nu.

Det är dock inte upplevelsen för anställda på Europas Bästa Arbetsplatser, där 87 procent säger att de vill jobba länge på sina företag.

Nivån av respekt på dessa rankade företag ligger på 88 procent, vilket är 14 procent högre än genomsnittet och 11 procent högre än på företag som placerat sig på någon av de nationella listorna men inte nått så långt att de kan titulera sig som en av Europas bästa.

Europas bästa arbetsplatser fick genomgående högre betyg än företag på de nationella listorna vad gäller alla aspekter när det kommer till respekt; att involvera anställda i beslut som påverkar deras jobb (83 % kontra 69 %), att uppmärksamma människor som provar nya och bättre sätt att göra saker på (87 % kontra 73 %) och att erbjuda professionella utbildningsmöjligheter (85 % kontra 71 %).

Inkluderas i stora beslut

Precis som på Wavestone vänder sig många av de bästa arbetsplatserna till sina anställda för idéer och involverar dem i beslut.

Frankrikebaserade Extia (nr 21 på listan över stora företag) anammar en "First Who, Then What"-metod, med fokus på varje anställd och deras bekymmer (Who) som högsta prioritet. Teamet börjar med att individen konstruerar sitt professionella projekt och ger sedan alla chansen att förnya sig (What).

Företaget uppmuntrar också medarbetare att uppdatera sina färdigheter eller lära sig nya färdigheter genom utbildning, med ständiga förbättringar som ett kärnvärde. Mer än 60 procent av deras anställda utbildas varje år.

Cpl Ireland (nr 31 på den stora listan) bjöd in sina anställda att forma sin mångfalds-, jämlikhets- och inkluderingsresa, BeProud, genom att vara en del av att utforma och implementera policyer, praxis och initiativ.

Det svenska företaget Centiro (nr 36 på medelstora listan) involverar medarbetare i sitt strategiarbete.

”När vi definierar vår strategi utgår vi alltid från våra medarbetare och människan i stället för riktade KPI:er och siffror, och alla kollegor är involverade i strategiarbetet. Det är en frihet för alla på Centiro att skapa sitt "hur"- det blir en frihet inom en väldesignad ram", säger Niklas Hedin, koncernvd på Centiro.

Rättvisa: Lika lön och samma möjligheter för alla

Det andra området där Europas bästa arbetsplatser överträffar inom är rättvisa, där arbetsgivare erbjuder rättvisa löner och samma möjligheter att bli erkänd för sitt goda arbete.

Chiesi Group (nr 12 på den multinationella listan) lanserade sin Global Gender Equality Challenge och utvecklade en handlingsplan för att minska löneskillnaderna mellan könen till 2023 och balansera kvinnor och män i ledande positioner till 2030. Den fokuserar också på inkludering av funktionshinder i år.

Finlandsbaserade Vincit (nr 17 på listan över stora företag) håller årliga löneveckor för att främja transparens. Vem som helst kan publicera sin lön och föreslå lönehöjningar för såväl kollegor som för sig själva.

Frankrikebaserade EPI Etudes Et Projets Industriels (nr 47 på medelstora listan) har eliminerat organisationsscheman.

"Vi arbetar genom bemyndigande och engagemang, i motsats till direktivstyrning. Det finns inget organisationsschema eftersom roller utvecklas i enlighet med varje individs engagemang och möjligheter. Vi föredrar att erbjuda människor uppdrag som de tycker om att göra så att de trivs med dem och inte sitter av tiden”, säger de.

Belgienbaserade Bank van Breda (nr 18 på den stora listan) genomför inte årliga medarbetargranskningar, utan håller snarare vad de kallar för regelbundna "YouTime"-konversationer för att prata om "Hur kan vi ge dig ännu mer tillfredsställelse i ditt jobb?”

Och förvänta dig inte att hitta teoretiska påståenden om värderingar på bankens kontorsväggar. "Viktigare för oss", säger de, "är att omsätta våra värderingar, såsom ärlighet, ansvarskänsla och entusiasm i praktiken i vardagliga handlingar och beslut." 

Medarbetarnas välbefinnande

Europa bästa arbetsplatser stöttar sina medarbetares välbefinnande på lika sätt, inklusive flexibilitets-erbjudanden.

Svenska Centiro tror att anställda presterar sitt bästa när de är mentalt fokuserade, men avslappnade, och definierar sin kultur som "avslappnat allvar" – "en knivskarp förmåga att lösa problem kombinerat med en personlig och avslappnad touch."

Företaget använder inte termen work/life-balans, utan life/life-balans, eftersom livet alltid ska vara balanserat.

Italienbaserade Bending Spoons (nr 6 på medelstora listan) erbjuder obegränsad ledighet och till skillnad från många arbetsplatser runtom i Europa kräver de att medarbetarna tar minst 20 dagar ledigt per år.

Svenska företaget Tyréns (nr 49 på den stora listan) stänger sina kontor i tre veckor över sommaren och håller stängt mellan jul och nyår för att uppmuntra till en sammanhållen period av vila och återhämtning.

Teleperformance CEMEA (nr 9 på den multinationella listan) etablerade en jourlinje för att hjälpa sina medarbetare i Ukraina och Ryssland att hålla kontakten med sina familjer runt om i världen under kriget i Ukraina. Deras hotline stöttar anställda och deras familjer som behöver hjälp att korsa de ukrainska gränserna och hjälper till med att tillhandahålla boende, psykologiskt stöd och sysselsättning.

Välbefinnande inkluderar hur och var de anställda arbetar. Vissa europeiska länder har anammat hybridarbete mer än andra, rapporterar BBC. En undersökning med 10 000 personer visade att över en tredjedel av de europeiska arbetstagarna kommer att tacka nej till ett jobb utan flexibilitet och över två tredjedelar skulle acceptera en lönesänkning i utbyte mot flexibilitet. 

Många av Europas bästa arbetsplatser överlåter till sina medarbetare att bestämma när och var de vill arbeta, vilket kan exemplifieras med AssisTT (nr 37 på listan över stora företag), som inte bara låter anställda välja var de vill arbeta utan även vilken tid på dygnet de vill arbeta.

Sammanfattningsvis: låt medarbetarna påverka

Rankingen över Europas Bästa Arbetsplatser 2022 visar tydligt vad medarbetare vill ha av dagens arbetsgivare. De vill betyda något. De vill synas och höras. De vill vara delaktiga i beslut och vara med och ta fram nya idéer.

De bästa arbetsplatserna förstår hur viktigt detta är för affärerna och lönsamheten. När medarbetare har en positiv upplevelse på jobbet blir de konkurrenskraftiga.

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC