Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Tema: kriskommunikation

COVID-19 håller fortsatt världen i sitt hårda grepp. Vi upplever en tidigare otänkbar situation där alla är en del av krisen. Varje företag påverkas. På Great Place to Work vill vi bidra genom att göra det vi kan bäst: hjälpa organisationer att bibehålla engagemanget hos sina medarbetare. I denna artikel tittar vi därför närmare på hur du som organisation kan leda med hjälp av kriskommunikation.

Vi har pratat med Philipp Maderthaner, kommunikationsexpert specialiserad inom kriskommunikation.

Hur upplever du denna krissituation?

Många människor känner sig osäkra när vi har att göra med ett nytt typ av virus som dessutom sprider sig mycket snabbt. De åtgärder som för närvarande är nödvändiga skapar obehag och oro hos många.

Vad denna situation kräver är ett tydligt ledarskap. Ledarskap ger stöd och trygghet. Det gäller faktiskt för alla nivåer; för landet i helhet, för företagen och för våra familjer.

Varför säger man att kriskommunikation är viktigare än all annan kommunikation?

Kommunikation är alltid a och o för alla ledarskap och är extra viktigt i tider av osäkerhet. Om någon tar ledning i en krissituation och informerar och enar oss skänker detta oss en enorm trygghet. Att fatta tydliga beslut och kommunicera tydligt i sådana situationer är verkligen viktigare än allt annat just då. Men det är lättare sagt än gjort. De som förväntas leda står själva inför ett enormt tryck och vet inte alltid hur de ska hantera situationen. Det är därför så många misslyckas.

För företag handlar det, precis som du säger, inte bara om att hantera själva krisen utan också om att få ut nödvändig kommunikation. Vilka tips kan du ge här?

Företagare och ledare måste kommunicera tydligt och genuint med alla sina anställda. Det betyder inte att du alltid måste ha ett svar på allt. Ibland är svaret enkelt: vi överväger fortfarande och vet inte. Under stormiga tider förväntas kaptenen vara synlig ute på däck och att regelbundet berätta vad som händer och vartåt vi styr.

Många anställda är oroade. Kunder och leverantörer också. Rykten sprids snabbt, åsikter sprids och sociala medier gör sin del. Hur hanterar man detta?

Det finns omfattande information från regeringen och dess myndigheter. Det är den informationen du bör och kan lita på. Denna information kommer, som vi har sett de senaste dagarna, bara att förstärkas ytterligare.

Media har också ett särskilt ansvar. En läskig rubrik kan ge klick, men det spär tyvärr bara på oron. Här krävs faktainformation från alla sidor - från regeringen, media och naturligtvis företagen själva.

En kris är sällan kontrollerbar. Hur kan de ansvariga i företagen hantera all osäkerhet? Kan du förbereda dig för det oförutsägbara?

Naturligtvis kan du inte förbereda dig för alla kriser. Men: de företag som har investerat i sina team tidigare, som har utvecklat en stark kultur, som har arbetat med kvaliteten på sitt ledarskap och som har medarbetarna med sig kommer att klara varje kris.

Företag som inte mådde bra före krisen riskerar naturligtvis mycket mer.

Hur kan företag stärka sina anställdas förtroende för deras ledares krisförmåga?

Svaret är: tydliga beslut och tydlig kommunikation. Ingen har facit just nu. Det får vi först efteråt. Nu kan vi bara agera efter vad vi vet just nu. Och som jag har sagt tidigare, kommunicera ofta även om du inte alltid sitter på alla svar. Dina anställda behöver en synlig ledare.

Krisen har redan fått allvarliga ekonomiska effekter för många företag. De som drabbas värst är ofta medarbetarna. Hur kan detta hanteras på bästa sätt på ledningsnivå?

Detta är naturligtvis en katastrof för många företag. Från en dag till annan avstannar all försäljning. Regeringen gör vad de kan med olika stödpaket. Många företag måste trots det vidta nödvändiga åtgärder för att överleva ekonomiskt.

För de företag som inte drabbas lika hårt ekonomiskt kan detta vara en möjlighet att fokusera på att bli bättre, utveckla sina produkter eller tjänster, satsa på att svetsa samman teamet ännu mer, att få tid till att göra saker som inte har hunnits med tidigare och arbeta på sin konkurrensfördel.

Finns det något positivt med en kris?

Generellt vid kriser är det en möjlighet för ledningen att visa prov på sitt ledarskap. Skött rätt kan förtroende och tillit växa under kriser.

I just detta fall ser jag även att vi nu har möjlighet att lära oss nya principer, till exempel hur vi säkerställer att alla jobbar hemifrån effektivt. Det är helt enkelt upp till varje ledare att försöka hitta ljusstrimman i mörkret.

 

 ©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC