Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Tempmätning: Jobblivet efter restriktionerna

Få en samlad nulägesbild över hur dina medarbetare upplever sin jobbtillvaro och vilka önskemål och förväntningar de har om arbetsplatsen nu när restriktionerna har släppt.

Vad förväntar de sig av ledarskapet? Kontoret? Den digitala arbetsplatsen? Det sociala? Och vad oroar de sig för? Hur vill de samverka med ledare och kollegor? 

Vår tempmätning ger svar på de mest brännande frågorna för alla organisationer.

Använd underlaget i ert arbete med att forma, utveckla eller förändra ert kontor, er organisation och er arbetsplatskultur.

Vilka kan göra tempmätningen?

Alla organisationer med fler än tio anställda.

Även de som inte tidigare har varit i kontakt med Great Place to Work kan genomföra undersökningen.

Tempmätningen skickas antingen ut som en separat undersökning eller som ett komplement till en årlig Trust Index-undersökning.

Observera att du inte behöver vara kund sedan tidigare eller ha en Trust Index inplanerad. 

Hur genomförs tempmätningen?

Great Place to Work bjuder in era medarbetare till undersökningen via email.

Via länk får era medarbetare anonymt ta ställning till ett antal frågor kopplade till ett arbetsliv utan restriktioner. Frågorna är förbestämda och går inte att påverka.

Undersökningen hålls öppen under 7 dagar.

Undersökningen finns på svenska och engelska.

Hur rapporteras resultatet?

Efter avslutad undersökning redovisas resultatet via Great Place to Works digitala portal.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC