Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Tre positiva lärdomar att ta med in i 2021

Ökad toppstyrning och ledarskap som kännetecknas av kontroll och misstänksamhet. Det trodde många skulle genomsyra organisationer när vi tvingades ställa om till distansarbete i början av förra året. Det blev tvärtom. Aldrig förr har individen, gemenskap och förtroende fått så stort utrymme. 

Hur ska chefer kunna ha koll på medarbetare som arbetar hemifrån och som de inte kan se? Genom att lägga vikt på kontroll och toppstyrning, varnade många under de första månaderna med hårdare rekommendationer.

Nu, nästan ett år senare, kan vi se att det inte blev så. Istället valde många att satsa på förtroendebaserat ledarskap. En form av ledarskap som ger konkurrensfördelar och inte minst bärkraft för framtiden.

Tre tendenser sticker ut bland de organisationer som har klarat sig bäst genom krisen.

1: Fokus på individen

Då krisen inträffade blev det tydligt för ledarna att det är människorna som är produktionskraften. I och med det lades stort fokus på att lyssna på, ta hand om och förse den enskilde individen med det den behövde för att kunna fortsätta utföra sina arbetsuppgifter.

2: Syftet driver engagemang

Mening och syfte fick ännu starkare fokus. Då vi numera inte ses varje dag och kan samlas runt ”lägerleden” för att hämta inspiration och energi har det blivit vanligare och viktigare med att dela upp projekt i delmål, där syftet med projekten och uppgiften stäms av oftare.

Vid större förändringar är detta väsentligt, så att planer och arbetsuppgifter inte blir mål i sig själva.

3: Död åt hierarkin

Vi ser också att det skett en tydlig övergång till mer flexibla organisationsformer. Hierarkiska former tas bort och ersätts med mer autonomi i mer självständiga enheter och projekt, tvärfunktionella samarbeten stärks, silos tas bort och fokus ligger på kund- och användarbehov.

De bästa blir bättre

I de undersökningar som vi har gjort under 2020, inklusive de temperaturmätningar vi har gjort som är helt Corona-relaterade, ser vi att de medarbetare som arbetar på arbetsplatser där de redan innan krisen satsade på att bygga tillit har klarat omställningen bäst. Våra mätningar visar till och med att ett stort antal Great Place to Work-certifierade organisationer har bättre resultat än innan. Detta visar på vikten av att ha en organisation som satsar och litar på människan - oavsett plats eller situation.

Den stora frågan är: vad sker nu när krisen fortsätter? 

Det bästa rådet jag kan ge till ledningen är att ta sig tid att stanna upp och fundera över: vad har vi gjort, vad fungerar, vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss in i en ny och bättre normal, post-pandemi? Avsätt en dag till detta tema och undgå att falla tillbaka till det gamla normala. Det var inte tillräckligt bra.



©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC