Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Vad är en provanställning? – GPTW

Provanställning – Vad gäller vid provanställning?

Under provanställningen, som är en prövotid innan du eventuellt kan bli fast anställd, ska du bevisa för din arbetsgivare att du är tillräckligt kompetent för att behålla tjänsten. Men vad gäller vid en provanställning och kan den förlängas? 

När en ny tjänst ska tillsättas har arbetsgivaren rätt att tillämpa en provanställningstid under ett visst antal månader. Det kan vara under en kortare tid, men vanligtvis gäller 3-6 månader för en fast heltidstjänst. Beroende på om arbetsgivaren tecknar kollektivavtal eller inte kan reglerna vara strängare.

Vad är en provanställning?

Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren ska få chans att bedöma om nyrekryteringen är bra nog för sitt jobb. Man prövar helt enkelt personens kompetens inom en viss tidsram innan den fasta tjänsten börjar att gälla. Normalt får en provanställning inte vara längre än 6 månader och den är avsedd att övergå i en fast anställning efteråt. 

Har den inte avbrutits innan den löpt ut övergår den automatiskt i en fast anställningsform.

Osäkerhet vid provanställning

När en arbetstagare är provanställd kan det innebära osäkerhet både för den personen och för arbetsgivaren. En osäkerhet för arbetstagaren är att det kan vara svårt att ta banklån samt att ett allvarligt misstag kan göra att du blir uppsagd. 

Som arbetsgivare kan du känna osäkerhet i samband med att den anställde kanske en dag bestämmer sig för att sluta och då kan det vara svårt att hitta en ny person med kort varsel.

Vad för regler gäller vid provanställning?

Det som gäller vid en provanställning kan du kika efter i din arbetsgivares kollektivavtal, om denne tecknar ett sådant. Om sådant inte finns ska LAS, Lagen om anställningsskydd, gälla. Normalt sett ska inte provanställningen löpa mer än 6 månader. 

Andra regler vid en provanställning är:

●      En provanställning kan avbrytas av både den anställde och arbetsgivaren när som helst, dock inte på diskriminerande grunder som att man är gravid eller på grund av kön eller etnicitet

●      Arbetsgivaren måste berätta om den inte vill att provanställningen ska övergå i fast anställning, detta innan provperioden är slut och helst två veckor innan

●      Förhandling av lön, semester och förmåner gäller precis på samma sätt som vid en fast anställning, dock kan lönen vara aningen lägre under provperioden. Som anställd kan du förhandla om att lönen ska höjas om du går in i en fast anställning. Detta ska då ingå i avtalet som säkerhet

 Du kan försöka förhandla bort en provanställning om du vill bli anställd direkt. Speciellt om du är erfaren för posten och du vet att de kan ha svårt att hitta någon annan. Hur det förhandlas står dock mellan dig och din arbetsgivare. 

Om du vill förhandla bort eller ner prövotiden kan följande argument vara av viss vikt:

●      Du har erfarenhet av samma arbetsuppgifter sedan tidigare

●      Dina referenser från andra arbetsgivare kan spela roll

Avsluta provanställning – Uppsägningstid

En arbetsgivare har rätt att säga upp din provanställning senast 2 veckor innan den ska avslutas men vanligtvis ska det ske två månader innan. Som arbetstagare kan man dock välja att avbryta den när som helst.

Förlänga provanställning – Vad gäller vid förlängd provanställning?

En del arbetsgivare undrar vill förlänga en provanställning för en arbetstagare. Normalt har man inte den rättigheten utan den tid som gäller är den som ska framgå i avtalet. Däremot har både arbetstagaren och arbetsgivaren rätt att avbryta provanställningen innan den tar slut. Det som dock kan ske i enstaka fall är att provanställningen förlängs om arbetstagaren varit frånvarande under en stor del av prövotiden, kanske genom föräldraledighet eller sjukskrivning.

Dock finns det ingen lag som säger att man som arbetstagare inte får vara provanställd flera gånger, om man till exempel tidigare i livet har arbetat hos samma arbetsgivare. Det man emellertid ska titta efter är LAS, lagen om anställningsskydd. Där finns det flera stycken där det framgår följande information:

●      Det ska inte vara görbart att omvandla tillsvidareanställningar till provanställningar bara för att företaget byter ägare

●      Om man som arbetstagare har haft en viss roll bör det inte vara tillåtet att återanställa personen på prov i samma arbete om det inte finns starka skäl för det

Olika starka skäl kan till exempel vara att anställningen ligger långt tillbaka i tiden eller att den var under en mycket kort period. En arbetsgivare har rätt att ge en anställd en ny prövoperiod om det gäller en helt ny tjänst på företaget och arbetsuppgifterna skiljer sig helt från de tidigare.

En del arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal försöker dessvärre att kringgå reglerna för att säkra företaget, men om det inte föreligger starka skäl bör en arbetstagare ifrågasätta saker och ting. Ibland kan lagtexter verka krångliga, ett tips är då att boka tid med en jurist som kan arbetsrätt – en person som kan rådge och ge tips.

Utveckla arbetsplatskulturen för en attraktivare arbetsmiljö

Ju bättre arbetsplatsmiljö och kultur det råder inom företaget, desto fler vill arbeta där. Det bidrar till att medarbetare inte säger upp sig lika ofta och att det finns en kontinuitet och kämparglöd hos de anställda. På Great Place To Work hjälper vi företag att utveckla sin unika arbetsplatskultur för att både kunna ge och ta. Bli en certifierad arbetsplats i Sverige och få ett bättre rykte och lägre personalomsättning.©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC