Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Var en magnet för medarbetare och kunder

Det är dags att blåsa liv i affärsplanen för 2016. Hur skapas en verksamhet där alla medarbetare hjälps åt och alla driver åt samma håll? En hållbar verksamhet där både medarbetare och kunder är våra bästa ambassadörer.

Verksamheter står ständigt inför att ta viktiga beslut för att vara konkurrenskraftiga och långsiktigt slitstarka. Att styra, leda och leva med medvetna värderingar innebär att alla kan och vill agera, reagera och kunna ta snabba beslut. Verksamheten blir inte en stor svårstyrd lastångare utan får ett inbyggt finkänsligt styrinstrument. Ett styrinstrument där alla i verksamheten styr mot gemensamma mål - en bred grupp människor som fungerar tillsammans i såväl med-, som motgång och i alla former av förändring. Gemensamma värderingar, en attraktiv vision och tydliga mål säkerställer att alla driver åt samma håll.

Utan tydliga värderingar ingen förändring, utan förändring ingen framtida konkurrenskraft. Att forma en värderingskultur kräver närvaro, intresse för framgång och mod att utveckla och utvecklas. Om vi inte är redo att avsätta den tid och det engagemang som krävs för att bygga en värderingskultur – så tycker jag att man ska låta bli!

 

Bild till artikel

Flexibel för kunders behov och krav
Att ha tydliga, ärliga och levande värderingar påverkar medarbetare, ledare och kunders vilja att tillhöra, bidra och därmed öka verksamhetens resultat, det vet vi idag. Bättre resultat tillsammans med en stark och sund värderingskultur leder i sin tur till att verksamheten blir en magnet för nya medarbetare och kunder. Men resultaten visar sig först när värderingarna har fått ta plats och lever hos alla från högsta ledare till den nyaste anställde. I minsta handling till största beslut. Det är först då vi skapat en unik, konkurrenskraftig verksamhet som kan styra mot satta mål och samtidigt vara flexibel för kunders behov och krav.

Att vara konkurrenskraftig innebär att vi är starka tillsammans och redo för tävling med andra. Våra värderingar, tankar och handlingar skapar vår unika värderingskultur och det blir starkt, precis som den australiensiska managementkonsulten Peter Drucker sa "Culture eats strategy for breakfast" som också nyligen Carl Henric Svanberg refererade till "Kultur vinner över strategi".
Jag tycker verksamheter idag är duktiga på att bygga system, policies och långsiktiga strategiska mål. Det är bra, men vi måste blåsa liv i dem genom en stark, tydlig och unik värderingskultur.Handregelns fem kontrollstationer du alltid har med dig
I vardagen när du hamnar i en situation där du kanske inte riktigt vet hur du ska agera, tiden är knapp och kunden/kollegan förväntar sig en snabb återkoppling. Använd då dina egna och era gemensamma värderingar som guide, plocka fram "hand-regeln".
Handregeln
Vi leker med tanken att verksamheten har tre värdeord: FRAMÅTDRIVANDE, ANSVARSFULLA, PASSIONERADE. De berättar för dig hur du ska bemöta andra, agera och ta beslut. Om du svarar JA på alla fem frågorna (en för varje finger på din hand), då är det rätt för dig och för verksamheten – gör det!

– Är handlingen framåtdrivande, ansvarsfull, passionerad?
– Är agerandet rätt för kunden?
– Är agerandet rätt för vår verksamhet?
– Är agerandet lagligt och etiskt?
– Är det något du står för och kan ta ansvar för?

Om svaret på de frågorna är JA –GÖR DET!

På det sättet får alla i en verksamhet möjlighet att agera snabbt och flexibelt.
Om vi låter värderingarna vara ett styrinstrument som alla i en verksamhet kan och får använda, då blir det en magnetisk dragningskraft för såväl medarbetare som kunder. Det skapar en kultur där alla vet vad de kan förvänta sig och bygger en verksamhet man vill tillhöra. Nöjda medarbetare och nöjda kunder ger goda resultat.

 


 

Mia Hultman är värderings- och förändringsexpert, författare och föreläsare.
Värderingar är ett ord som på senare tid hamnat i fokus för många av oss. Mia Hultman driver IdentitetsAkademin och har haft sin uppmärksamhet riktad mot värderingar och kulturutveckling under drygt 20 år. Mia genomför omfattande förändrings- och värderingsprocesser och hennes styrka är att skapa framgångsrika ledare, medarbetare och verksamheter. Mia är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare samt författare till bästsäljande böckerna "en värdefull bok" och "en värdefull ledare".

Läs mer på www.miahultman.se

Följ Mia Hultman för tips, nya tankar och en värdefull dialog på:
LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/miahultman
Facebook: https://www.facebook.com/MiaHultmanOfficial/
Instagram: @miahultman

 

 Illustratör: Maja Larsson© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC