Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Visselblåsning – krav eller möjlighet?

Det pratas mycket om visselblåsning. Allt från nya lagkrav till att någon till slut vågade tala ut om Facebooks tvivelaktiga verksamheter. Men vad ska man tycka om visselblåsning egentligen? Är det enkla ESG-poäng och ytterligare en lag att “bli compliant” med? Är det ett krav eller en möjlighet?

Du har hört det förut. Den nya visselblåsarlagen ställer krav på företag. Det råder stor förvirring kring hur man faktiskt ska gå tillväga, vad som gäller och när. Detta leder till den situation vi har idag: man ska bara “bli compliant”, snabbt.

Vad säger visselblåsarlagen egentligen?

Låt oss reda ut vad som gäller för företag en gång för alla. Kort och gott, alla verksamhetsutövare med över 50 arbetstagare ska ha interna rapporteringskanaler. De mellan 50-249 arbetstagare får även dela rapporteringskanaler (mottagande och utredning). De verksamma inom företag ska kunna rapportera både skriftligt och muntligt, och konfidentialitet ska garanteras. Inom vissa tidsramar ska man sedan följa upp med visselblåsaren.

Möjligheterna med visselblåsning

I och med de krav som ställs på företag har fokus skiftat bort från de faktiska fördelarna med visselblåsning. När man täcker sin rapporteringskanal med en vägg av juridisk text eller tvingar visselblåsaren svara på 15 frågor för att få göra en anmälan försvinner många av fördelarna. Några av fördelarna med att uppmuntra visselblåsning är:

1. Hur visselblåsning bekämpar bedrägeri

Visste du att en typisk organisation förlorar omkring 5% av sin omsättning till yrkesbedrägerier? Många tänker då “Nej inte i mitt företag, kanske i andras!”. Ett typexempel på optimism bias. Med största sannolikhet tar även ditt företag skada av någon sorts bedrägeri. De goda nyheterna är dock att en effektiv visselblåsningskanal kan minska förluster på grund av bedrägeri med hela 50%.

2. Främja en speak-up kultur

Det sker inte mindre oegentligheter för att de inte lyfts. Fokus måste därför, efter förebyggande, ligga på att få upp oegentligheterna till ytan. Genom att uppmuntra till en speak-up kultur skapas en mer produktiv arbetsplats. En mobbad, tystad eller trakasserad anställd är ingen produktiv anställd.

3. Visselblåsningskanal som försäkring

Att ha en visselblåsningskanal som anställda känner till och där de får lov att vara anonyma fungerar också som en försäkring. Det ger ditt företag möjlighet att åtgärda problem innan de blir okontrollerbara och tillslut kända för allmänheten, då är ofta den största delen av skadan redan skedd. De flesta visselblåsare är, trots vad många tror, väldigt lojala och vill det egna företaget gott. Möjliggör då för dessa att gå internt, och ta deras bekymmer på allvar.

Hur nyttjar man fördelarna med visselblåsning?

1. Sätt upp ett säkert, system som möjliggör uppföljning och anonymitet för visselblåsaren. Det är viktigt att systemet är enkelt att använda och förstå sig på.

2. Bestäm ärendehanterare. Minst två, gärna på olika avdelningar. Ge dessa direktkontakt till ledningen och/eller extern utredare.

3. Nå ut till de anställda och informera om systemet och hur man anmäler. Skicka nyhetsbrev, be linjechefer ta upp det på morgonmötet och sätt upp posters. Åtminstone en gång per kvartal, gärna oftare.

4. Ta ärenden på allvar.

 

Daniel Vaknine, medgrundare av Visslan.

Mer info om visselblåsning

Vill du veta mer om lagen, fördelarna med visselblåsning eller hur du ska gå tillväga för att få bästa resultat? Då är du alltid välkommen att höra av dig till Daniel Vaknine på daniel@visslan.se.

Om Visslan

Visslan är ett webbaserat visselblåsarsystem med hög säkerhet som hjälper företag att låsa upp och nyttja de dolda fördelarna med visselblåsning samtidigt som de på ett smidigt sätt följer kraven av den nya visselblåsarlagen. Visslans nytänkande och prisvärda system erbjuder överlägsen UX och gör det enkelt för anställda att anonymt rapportera oegentligheter och stärker tryggheten på arbetsplatsen, sparar pengar och hjälper företag att bli compliant. Läs mer på https://www.visslan.se/

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC