Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Den största svenska studien om svenskarnas arbetstillvaro under coronapandemin

Great Place to Work har undersökt hur arbetslivet har påverkats under coronapandemin. Det är den hittills största svenska studien om svenskarnas arbetstillvaro under coronapandemin. Resultatet presenteras nu i en rapport, som är kostnadsfri att ladda ner för alla som vill. 

Så har arbetslivet påverkats under coronapandemin, några exempel från rapporten:


Yngre minst tillfreds med arbetslivet under corona.

De under 25 år är den grupp som i störst utsträckning känner att deras organisation inte förstår vad som oroar dem. De upplever i mindre utsträckning än andra ålderskategorier att deras ledare ger deras team tydlig riktning och är mest missnöjda av alla med informationen de får från sina ledare kring den effekt coronakrisen har på deras arbete. De känner sig också minst effektiva när de arbetar på distans.

Distansarbete är bäst.
En majoritet av de medverkande, 52 procent, arbetar numera på distans. Det är också dessa som totalt är mer tillfreds med sin arbetstillvaro. De som jobbar på distans upplever bland annat i högre utsträckning att de får det stöd de behöver under rådande omständigheter och att de känner sig rättvist behandlad vid behov av ledighet.

Vi jobbar mer än vanligt.
Majoriteten (43 %) uppger att de jobbar mer än vanligt under den pågående coronapandemin. Bland dessa önskar sig 31 procent mer stöd från sin organisation och 35 procent känner inte att deras organisation aktivt uppmuntrar dem att fokusera på sin personliga hälsa och välbefinnande.

De som jobbar mindre är lika missnöjda som de som jobbar mycket mer.
Studien visar att det är en lika svår upplevelse att behöva jobba mycket mindre än vanligt som det är att behöva jobba mycket mer. Här skiljer det sig bara 1 procent i den totala upplevelsen mellan de två grupperna, 27 procent av de som jobbar mer har en negativ total bild av sitt arbete under corona jämfört med 26 procent av de som jobbar mycket mindre.

  

Om undersökningen:

Mellan den 12 maj och 11 juni undersökte Great Place to Work upplevelsen hos 8 349 medarbetare på 113 medelstora svenska organisationer. Deltagarna fick ta ställning till 15 påståenden, som våra 30 år av studier visar är viktig för att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och kan göra sitt bästa.

 

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC