Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Vår syn på Employer Branding

Det kan låta självklart. För att skapa bra kommunikation bör man veta vad man pratar om. Därför börjar vi på Great Place to Work alltid med att reda på hur det ligger till hos era medarbetare – på riktigt. Det gör vi med verktyg och metoder som har utvecklats och förädlats i 30 år runtom i hela världen. Om det visar sig att ni har en kultur där tillit och motivation saknas, är vår rekommendation att börja med att utveckla er arbetsplatskultur.

När engagemanget och tilliten är på plats, har din organisation allt att vinna på att jobba smart och strategiskt med att formulera vad ni har att erbjuda framtida, nuvarande och före detta medarbetare. Till syvende och sist handlar Employer Branding om engagemang och ärlighet. För det är det som funkar.

Det här uppnår ni med Employer Branding

INTERNT EXTERNT
  • Begrepp som skapar samsyn
  • Kännedom
  • Engagemang
  • Valbarhet
  • Stolthet
 
  • Medarbetare som ambassadörer
 

Vår process

Vi hjälper dig att bygga äkta, sann och relevant kommunikation

Alla som jobbar strategiskt med rekrytering och arbetsgivarvarumärken idag vet att det är medarbetarnas upplevelser som avgör. Inte bara för att det de säger har högre trovärdighet, utan för att det är medarbetarnas egna berättelser som har störst genomslagskraft i sociala medier.


Vår process för att utveckla er arbetsgivarkommunikation sammanfattas i tre steg:

1. Utveckla arbetsplatskulturen 

2. Formulera ert erbjudande – ert Employer Value Proposition 

3. Dela budskapen.  Med ett EVP som bottnar i medarbetarnas upplevelser skapar ni engagemang och gör era medarbetare till ambassadörer för ert Employer Brand.

Vad är EVP?

Vad står ”EVP” för, egentligen? Så här definierar vi på Great Place to Work begreppet:

EMPLOYER

Huruvida det heter ”Employer” eller ”Employee” har diskuterats ivrigt bland passionerade Employer Branding-professionella. Vi rekommenderar användandet av Employer Value Proposition. Det är helt enkelt hela organisationens erbjudande som ni vill prata om (en kanal blir era Employees' Branding).

VALUE

Kom ihåg att ett EVP ska förmedla något av värde för mottagaren. Det gäller att försöka förflytta sig in i huvudet på målgruppen och förstå deras drömmar, utmaningar, preferenser, intressen. Kan ni möta dem i ert erbjudande - oavsett om det är framtida potentiella medarbetare eller nuvarande kollegor?

PROPOSITION

I er kommunikation ska det finnas ett erbjudande. Coola produkter eller varumärken räcker inte när ni pratar om er arbetsplats. Ni måste hitta det attraktiva i själva jobbet. Det kanske är tekniken, det kanske är resan, det kanske är ledarskapet, det kanske är kulturen. Hitta vad ni faktiskt erbjuder innan ni börjar kommunicera.

Always on-kommunikation

För att kommunikationen ska bli effektiv gäller det att kommunicera hela tiden – året om. Det kan låta knepigt och resurskrävande. Men det finns smarta sätt att se till att dina framtida, nuvarande och före detta medarbetare ser och hör dig kontinuerligt så att du finns med i deras medvetande – oavsett om det handlar om att känna engagemang eller väcka nyfikenhet.

Vi hjälper dig att jobba smart så att din målgrupp inte glömmer dig. 

På Great Place to Work kan vi Employer Branding

- för vi kan medarbetare helt enkelt. Vi tar alltid avstamp i upplevelsen på arbetsplatsen. För en hållbar kommunikationsstrategi jobbar vi sedan vidare med ledning, HR och marknad för att skapa budskap som korrelerar med er verksamhets övergripande kommunikation och affärsplan. Vi tar hänsyn till vad era rekryteringskonkurrenter säger och vad som är intressant för era målgrupper - så att just ert budskap hörs i bruset. 

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC