Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy är en del av denna webbplats (”Webbplatsen”) villkor och bestämmelser som är bindande för alla av webbplatsens användare.

GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE, INC (GPTW) har som policy att respektera och skydda din privata information. GPTW vidtar därför färsiktighetsåtgärder för att bevara den information som du lämnar till oss konfidentiell.

Vi kan komma att samla in viss typ av personligt identifierbar information, t.ex. ditt namn, din e-postadress, din gatuadress, eller din postadress samt ditt/dina telefonnummer (kollektivt, ”personlig information”). Det är därför viktigt att du känner till hur vi samlar in, använder, avslöjar, hanterar och lagrar den personliga information du frivilligt tillhandahåller oss, liksom den information som passivt samlas in på webbplatsen.

Denna sekretesspolicy förkunnar GPTW:s aktuella policyer och metoder gällande webbplatsanvändares personliga information. Ditt fortsatta bruk av den här webbplatsen indikerar att du accepterar denna sekretesspolicy samt insamling, användning, avslöjande, hantering och lagring av din personliga information enligt beskrivningen nedan.

Om du har invändningar mot denna sekretesspolicy, bör du omedelbart upphöra att använda webbplatsen.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION
Vi kan komma att samla in och använda sammanställd information för analys- och forskningssyften. Sammanställd information täcks inte av denna policy eftersom inga individer identifieras i denna.

Du kan bläddra igenom webbplatsen utan att tillhandahålla någon personlig information.

Vi samlar endast in personlig information om dig då du själv tillhandahåller den, t.ex. när du:

klickar på ”KONTAKTA OSS” på webbplatsen för att skicka oss ett meddelande.
gör en beställning
laddar ner vissa artiklar eller rapporter
lägger upp en kommentar på en blogg, ett evenemang eller en annan artikel
registrerar dig för att få e-postmeddelanden
registrerar dig för en konferens eller ett seminarium
Om du gör en beställning eller begär vissa rapporter och artiklar via webbplatsen, kommer du att ombes att lämna viss personlig information, inklusive fullständigt namn och adress, samt i vissa fall ekonomisk information såsom ditt kreditkortsnummer. Denna ekonomiska information samlas in av en tydligt identifierad tredje part. Insamlingen av denna ekonomiska information är i enlighet med den tredje partens sekretesspolicy, därför rekommenderar vi att du tar dig tid att granska denna policy.

Det kan också hända att vi publicerar information om nya jobb på webbplatsen. Om du är intresserad av dessa jobb, kan du skicka in en ansökan. Vi vidtar rimliga åtgärder för att granska ansökningarna inom rimlig tid. Vi kommer inte utan ditt samtycke sprida eller delge personlig information som du lämnar i samband med anställningsansökan hos en tredje part.

Vi kan också komma att använda din personliga information för operativa eller affärsmässiga syften, eller för att ta reda på via enkäter och onlinespårningsteknik, kan förbättra vår organisation och webbplats. Vi använder sammanställd personlig information som samlats in direkt under alla registreringsprocesser och via ”kakor” för att kunna utvärdera och modifiera befintliga tjänster och funktioner.

KAKOR
Denna webbplats använder sig av ”kakor” för att samla in icke-personlig information från besökare online, för att kunna förbättra besökarnas upplevelse och för underlätta deras navigering på webbplatsen. Kakor är små filer som lagras på en dators hårddisk. Webbplatser kan använda kakor för att känna igen återkommande besökare, spåra användares beteenden och sammanställa information som möjliggör en förbättring av innehållet. Om en besökare inte vill att information ska samlas in via kakor, så tillåter de flesta webbläsare besökaren att kunna avvisa kakor.

AVSLÖJANDE AV INFORMATION
Vi kan komma att delge personlig information till vissa tredje parter som vi anlitar och som vi har avtal med gällande sekretess av personlig information, för att hjälpa oss att kunna tillhandahålla dig tjänster. Efterson GPTW arbetar på sin målsättning att skapa ett bättre samhälle genom att hjälpa företag att förvandla sina arbetsplatser, kan GPTW omma att lämna ut viss kontaktinformation, t.ex. din e-postadress, till andra likasinnade organisationer. Om du inte vill att GPTW ska lämna ut din information på detta sätt, kan du meddela oss detta via funktionen ”KONTAKTA OSS” på den här webbplatsen. Utöver vad som tidigare angetts, så kommer vi inte utan ditt samtycke att sälja, utbyta, hyra ut, eller på annat sätt avslöja din personliga information till någon tredje part. Framförallt så delger vi inte personlig information till tredje parter för deras marknadsförings- och reklamsyften.

Däremot kan GPTW komma att avslöja personlig information i vissa speciella fall: (1) om vi har anledning att tro att ett avlöjande av informationen är nödvändig för att kunna utreda, identifiera, kontakta eller för att vidta rättsliga åtgärder gentemot någon som avsiktligt eller oavsiktligt: (a) vållar GPTW eller en tredje part skada; (b) överträder GPTW:s eller en tredje parts rättigheter; och/eller (c) hotar en annan persons säkerhet; (2) om vi i god tro anser att om så lagen kräver, t.ex. för att åtlyda ett domstolsbeslut, stämning eller ett annat domstolsbeslut; (3) för våra dotterbolag; samt (4) för tredje parter som förvärvar GPTW.

PROCEDURER HUR DU KAN GRANSKA DIN PERSONLIGA INFORMATION OCH HUR DU VÄLJER BORT DETTA
Du kan alltid kontakta GPTW om du vill granska din personliga information som vi har samlat in. Om vi har personlig information om dig, kommer vi att utan kostnad att förse dig med en läslig kopia av denna personliga information. Faktafel i din personliga information, inklusive inaktuell information, kan korrigeras via funktionen ”KONTAKTA OSS” på den här webbplatsen, där du kan skicka oss en begäran som på ett trovärdigt sätt visar på felaktigheterna. För att skydda din privata information och säkerhet, vidtar vi kommersiellt rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar tillgång till personlig information eller gör korrigeringar.

Du kan också alltid välja bort att ta emot kommunikation från oss. Om du inte vill att din personliga information ska delges med tredje parter på det sätt som beskrivits i denna sekretesspolicy, ska du kontakta GPTW via funktionen ”KONTAKTA OSS” på den här webbplatsen.

Om du får e-postmeddelanden från oss och inte vill fortsätta att erhålla dem, ska du använda länken längst ner i e-postmeddelandet för att ändra dina e-postinställningar. Om det inte finns någon länk ska du följa instruktionerna längst ner i meddelandet. När vi tar emot meddelandet att du vill välja bort att få fler meddelanden från oss, kommer vi att behandla din begäran så snabbt som möjligt.

SÄKERHETSSKYDD AV INFORMATION
Våra servrar lagras på en säker anläggning i USA. Innehållet på den här webbplatsen och alla information som tillhandahålls via den här webbplatsen, inklusive information såsom din kontaktinformation som du kan komma att skicka via e-postinformationsformuläret, lagras på dessa servrar. Fullständig information om villkor och bestämmelser finns på PICnets webbplats www.picnet.net.

För att vi ska kunna betjäna dig på ett så effektivt sätt som möjligt, så hanteras kreditkortstransaktioner av etablerade banker, bearbetningscentraler och distributionscentraler tillhörande tredje parter. De mottar den information de behöver för att verifiera och auktorisera ditt kreditkort eller annan betalningsinformation, för att hantera och leverera din beställning. Ekonomiska transaktioner i samband med dina inköp från webbplatsen hanteras av tydligt identifierade tredje parter. Du bör besöka deras webbplatser för att ta reda på deras villkor och bestämmelser och deras sekretesspolicy. Information som relaterar till dina ekonomiska transaktioner kommer inte att lagras på GPTW:s servrar.

Tyvärr går det aldrig att garantera att dataöverföringar via Internet och trådlösa nätverk är 100 % säkra. Trots att vi strävar efter att skydda din personliga information, är du därför medveten om att: (a) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll; (b) säkerheten, integriteten och sekretessen gällande all information och alla data som utbyts mellan dig och oss via webbplatsen inte kan garanteras; (c) all sådan information och sådana data eventuellt kan ses eller manipuleras av en tredje part under överföringen; samt att (d)DU ÖVERFÖR INFORMATION TILL OSS PÅ EGEN RISK. DU ANSVARAR ALLTID FÖR ATT SKYDDA EVENTUELLA LÖSENORD ELLER ANNAN ÅTKOMSTINFORMATION.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser tillhörande tredje parter som inte är dotterbolag till GPTW. Du förstår, bekräftar och samtycker till att dessa länkar endast tillhandahålls för din bekvämlighets skull och inte för att GPTW ställer sig bakom någon tredje parts innehåll, annonsering eller affärsmetoder. GPTW ansvarar INTE för sekretessrutiner eller innehållet på någon av dessa andra webbplatser, inklusive webbplatser som kan indikera en särskild relation eller ett ”partnerskap” med GPTW. GPTW lämnar inte ut unika identifierare till ansvariga för de länkade webbplatserna. De länkade webbplatserna kan däremot komma att samla in personlig information från dig när du klickar på länken som leder till deras webbplats. Denna insamling av information kontrolleras inte av GPTW. För att skydda din privata information bör du alltid granska sekretesspolicyn för webbplatser som du besöker via länkar på denna webbplats.

Denna webbplats tillhandahåller bland annat länkar till sociala medier såsom Facebook, Twitter och LinkedIn. Vi rekommenderar att du granskar dessa webbplatsers sekretesspolicyer samt andra villkor och bestämmelser innan du publicerar något innehåll på dem (”Användarinnehåll”).

ANVÄNDARINNEHÅLL/RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING ONLINE
Om du vill publicera en kommentar till en artikel eller om du vill skicka något annat användarinnehåll via denna webbplats, bör du granska våra Riktlinjer för användning online för att ta reda på hur GPTW hanterar användarinnehåll. Denna sekretesspolicy gäller inte för användarinnehåll.

UNDERSÖKNINGAR
Om du deltar i en undersökning som genomförs av GPTW ska du granska sekretesspolicyn som gäller för det enskilda undersökningsprojektet. Den här sekretesspolicyn gäller inte för undersökningar som har en egen anpassad policy.

BETALNINGAR TILL GPTW
Alla onlinebetalningar till GPTW, inklusive för seminarier, workshops, konferenser och böcker som beställs på denna webbplats, ska göras med kreditkort eller en elektronisk check och måste godkännas av den finansiella institution som utfärdat kreditkortet eller den elektroniska checken. Inköp är inte bindande på GPTW innan ett sådant godkännande har erhållits. GPTW ska aldrig hållas ansvarsskyldiga om en finansiell institution av någon anledning vägrar att acceptera eller erkänna ditt kreditkort.

Varje gång du gör ett inköp ger du GPTW tillåtelse att debitera det konto du angivit med den avgift eller det pris som publicerats på webbplatsen.

INTERNATIONELLA ANVÄNDARE
Webbplatsens värd befinner sig i USA. Om du besöker webbplatsen från en plats utanför USA och denna plats har lagar eller bestämmelser gällande insamling, användning och/eller avslöjande av personlig information som skiljer sig från lagarna och bestämmelserna i USA, bör du vara medveten om att ditt fortsatta användande av webbplatsen, som lyder under Förenta Staternas lagstiftning (vilket anges i Villkor och bestämmelser), indikerar att du samtycker till att din personliga information överförs till USA.

ÖVERSÄTTNINGAR
Denna sekretesspolicy publiceras på GPTW:s medlemsföretags webbplatser i flertalet jurisdiktioner i hela världen och på många olika språk. Om du inte flytande talar det språk som du läser, bör du besöka Great Place to Works® webbplats för det land med det språk som du talar bäst. Använd funktionen ”KONTAKTA OSS” för frågor.

VÅRT ÅTAGANDE GÄLLANDE SKYDD AV BARNS PRIVATA INFORMATION
Det är ytterst viktigt att skydda unga personers privata information. Vi samlar inte in eller lagrar information på webbplatsen från personer som vi vet är under 13 år gamla och ingen del av webbplatsen är utformad för att intressera personer under 13 år. Vi ber dig att inte kommunicera med oss eller kontakta oss om du är under 13 år gammal. Om vi blir medvetna om att personlig information gällande en person under 13 år har samlats in på webbplatsen, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att radera denna information.

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY
GPTW kan med tiden komma att revidera denna sekretesspolicy då nya funktioner läggs till på webbplatsen eller då lagar och standarder gällande Internet utvecklas. Detta kan ses i notisen om ”senaste revision” nedan. Vi kommer att prominent publicera dessa ändringar, men vi rekommenderar att du med jämna mellanrum läser igenom denna sekretesspolicy då du besöker webbplatsen. Ändringar kommer inte att gälla retroaktivt för personlig information som har samlats in före ändringen skedde i sekretesspolicyn, förutom där detta krävs enligt lag.

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC