gptw Certifiering 2019 RGB certified year

Bli certifierad och konkurrera om platsen som Sveriges bästa arbetsplats

Allt fler företag och organisationer inser konkurrensfördelarna med att vara en god arbetsgivare.  De företag och organisationer som uppfyller de krav på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna som ställs i vår studie erhåller ett certifikat, Great Place to Work® certifiering, som gäller i 12 månader. Endast verksamheter som är certifierade kan delta i rankningsprocessen för Sveriges och Europas bästa arbetsplatser.

Att vara certifierad som ett Great Place to Work är ett synligt bevis för att er organisation uppfattas som en bra arbetsplats av era anställda. Med denna certifiering får er organisation en möjlighet att markera er som en god arbetsplats, vilket ökar attraktionen för både potentiella och befintliga anställda, kunder och andra relationer.

 

Hur går det till?

Certifieringen sker genom en utvärderingsprocess där alla organisationer som uppnår en internationell standard erhåller ett certifikat som gäller i 12 månader. Endast verksamheter som är certifierade kan delta i rankningsprocessen för Sveriges och Europas bästa arbetsplatser.

Certifieringsprocessen kräver ett genuint engagemang från vd och ledningsgrupp att arbeta med att skapa en god arbetsplatsmiljö och kultur. Great Place to Work ger er stöd i uppstart och genomförande av utvärderingsprocessen. Utvärderingen i sig innebär att era medarbetare svarar på vår medarbetarundersökning Trust Index och att er ledningsgrupp genomför en kulturinventering med stöd av Culture Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifiera er organisation nu!

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC