Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Trust Index

Medarbetarundersökning

Vår medarbetarundersökning bygger på över 30 års studier om medarbetarupplevelsen på arbetsplatsen och är idag den mest använda medarbetarundersökningen i världen.

Undersökningen ger

  • stöd att förstå vad det är som driver engagemang och lönsamhet inom er organisation
  • en nulägesrapport och både medarbetarindex och ledarskapsindex
  • en naturlig startpunkt i ert arbete att skapa en stark arbetsplatskultur och en lönsam verksamhet. 
  • en möjlighet att certifiera er arbetsplats, och synas bland de bästa arbetsplatserna genom vår kvalitetsutmärkelse "Sveriges Bästa Arbetsplatser".

Process för förbättringsarbetet & lättförståeliga rapporter

Med Great Place to Works metod får du en tydlig fokus och process för ert förbättringsarbetet, en valid och reliabel medarbetarundersökning och rapporter som är enkla att arbeta med och lätta att förstå. Vi ger er stöd och riktning i ert arbete och hjälper er skapa en process som ger verkliga resultat.

Medarbetarundersökningen identifierar vad era medarbetare tycker om sin arbetsplats, och era resultat får ni i en utförlig rapport som även förser er med ett antal nyckelindex på strategiska områden.

Länka era resultat till mål med hjälp av benchmark

Vi hjälper er att länka era resultat till organisationens affärsmässiga mål och sätter dem i relation till andras genom att erbjuda en stor mängd jämförelsegrupper - benchmarks - med utgång i bransch eller storlek.

 

 

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC