Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Utveckla er organisationskultur 

Vi arbetar med er i flera faser, från förankring till genomförande.

Vi inleder med att informera och förankra syftet med alla aktiviteter – både för ledning och medarbetare. Det är av yttersta vikt att det är klart för alla vilken typ av resa ni vill genomföra i organisationen och hur den kommer att gå till.

När informationen väl är kommunicerad genomförs en medarbetarundersökning och en kartläggning av er befintliga arbetsplatskultur. Båda dessa aspekter är viktiga, då den ger en bild av hur arbetsplatsen uppfattas av medarbetare parallellt med vad organisationen faktiskt erbjuder.

När allt undersökningsmaterial finns på plats görs en analys och presentation av resultatet. Fokus ligger här på hur just er organisation kan utvecklas givet ert utgångsläge.

Analysen ger underlag för vidare arbete, då vi stöttar på olika sätt genom t ex:

  • Inventera er arbetsplatskultur
  • Ta in ytterligare kvalitativ information om prioriterade områden och hur de ser ut i dag
  • Planera åtgärder och ageranden utifrån resultaten
  • Hitta gap mellan den arbetsplatskultur ni avser att skapa och den ni har i dagsläget
  • Stötta enskilda ledare i deras arbete framåt

Målet är att ni ska kunna gå framåt och på ett systematiskt och transparent sätt stärka och utveckla er arbetsplatskultur över tid.

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC