Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Human IT

Bransch
Information Technology
Stad
Stockholm
Grundat år
2011
           

Om organisationen

Vår företagskultur sitter inte i väggarna. Det är våra medarbetare som bär och utvecklar den. Varje enskild medarbetare gör skillnad. Human IT lägger stor vikt och engagemang på att stärka och bekräfta de värderingar som organisationen står för, internt och externt. Vi anser att en sund företagskultur växer fram i en organisation där det finns ett öppet samtalsklimat och där medarbetarskap är lika viktigt som ledarskap. Det som binder samman våra medarbetare är att alla valt att jobba på Human IT. Vi är i grunden ett konsultbolag men hittar mer än gärna på ursäkter för att se mer av varandra. Detta gör vi både genom sociala och kompetensutvecklande event och genom olika sätt att arbeta med varandra, men vi ser det också som vår uppgift som konsultbolag att stärka varje individ genom stöd av kompetenta kollegor. Därför jobbar vi också på att skapa tillfällen för dig att ta del av dina kollegors kunskap och bygger nationella kompetensnätverk.
Read more
©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC