Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Fastpartner

Bransch
Construction & Real Estate
Stad
Stockholm
Grundat år
1987
           

Om organisationen

Fastpartner är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum. Bland våra fastigheter sinns några av Sveriges ledande industribolag, unga entreprenörer och olika typer av samhällsservice. Våra största yrkesgrupp är förvaltningen där Förvaltare, tekniska förvaltare, drifttekniker och uthyrare ingår. Även områdeschefer och regionchefer. Vår vision är att skapa hållbara miljöer där människor och företag kan utvecklas. Våra verksamhetsmål finansiella, miljö, operativa och sträcker sig mot 2025. Vår affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden på expansiva orter. Vi är en långsiktigt fastighetsägare och ska bygga långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Vi har en snabbfotad organisation med korta beslutsvägar. Våra värdeord är enkelt, engagerat och nära. Vi har ett öppet företagsklimat och ger alla medarbetare stor handlingsfrihet inom sitt område. Olikheter och kulturell mångfald är en styrka för Fastpartner. Vi uppmuntrar till god hälsa och friskvård Vi har kollektivavtal och ett förmånligt förmånspaket. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud och ledning. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete inom bolaget. Vi har ett systematiskt, kontinuerligt och målinriktat miljöarbete som en naturlig del i verksamheten.
Read more
©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC